Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Nieuws-uit-het-Heilig-Land-Feest-van-Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozekrans
        Nieuws uit het Heilig Land – Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de (...)

Nieuws uit het Heilig Land – Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozekrans

Traditiegetrouw wordt op 7 oktober het feest van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van Palestina gevierd. Maar dit jaar hangt er over dit feest een bijzonder grote schaduw. COVID-19 heeft de zo al moeilijke levensomstandigheden van de christenen in het Heilig Land tot een ware catastrofe herleid. Onze confrater P. Christian Eeckhout weet de situatie kort maar raak te schetsen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 8 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem

In de eerste helft van de maand oktober heeft de situatie van de lokale bevolking van het Heilig Land ten gevolge van de gepolitiseerde gezondheidscrisis zeer pijnlijke vormen aangenomen. Want de lock down in Jeruzalem, Israël en Palestina is onder druk van de religieus Joodse partij binnen de huidige regeringsmeerderheid in de Israëlische staat ondertussen volledig veralgemeend. Er is wel de mogelijkheid in het vooruitzicht gesteld dat er vanaf 14 of 18 oktober – maar zeker niet eerder – opnieuw binnenlandse verplaatsingen zouden kunnen plaats vinden. Zowel de kindercrèches als de scholen moesten ondertussen wel de deuren sluiten, hetgeen heel wat buitenshuis werkende ouders in de problemen bracht. Er werden wel via het internet on-line-lessen gegeven maar deze werden des te ingewikkelder naarmate de ogen van de leerlingen steeds meer vermoeid raakten. De studenten die in de universiteit van Madaba zijn ingeschreven, konden deze dan weer niet bereiken omdat alle grensovergangen zowel met Jordanië als met Egypte gesloten bleven. Aan de Katholieke Universiteit van Bethlehem gingen de leergangen en colleges gelukkig wél door. De Geboortebasiliek die zo prachtig werd gerestaureerd bleef eveneens open, maar de “veiligheidsmuur” maakt tot 15 oktober de doorgang naar Bethlehem dan weer onmogelijk.

Tal van directies van reisagentschappen, van drukkerijen en zelfs van hotels zagen zich genoodzaakt om “de sleutel onder de mat te leggen” want toeristen en pelgrims werden belet om naar het Heilig Land te komen. Er werden immers geen visa uitgereikt om de staat Israël te betreden. Aan hen die als resident over een visum beschikten dat ten gevolge van de lock down was vervallen, werd geen nieuw visum uitgereikt. Zelfs toen de Israëlische Minister van Toerisme als protest tegen deze overdreven maatregel ontslag nam, wou de Minister van Binnenlandse Zaken nog steeds niet voor de meest noodzakelijke dienstverlening aan de bevolking instaan. De meest optimistische reisagentschappen zijn van mening dat men vóór februari 2021 geen terugkeer van de pelgrims moet verwachten terwijl de meer pessimistische onder hen vrezen dat het wel eens tot juni zou kunnen duren. “Wij verwachten hen, maar dat zal wel niet voor Kerstmis zijn!” Meer realistische stemmen rekenen op de terugkeer van de pelgrims tegen Pasen, begin april. Dan zou het Heilig Graf opnieuw bezoeken kunnen organiseren en zou het “Alleluja” opnieuw kunnen weerklinken. Hoe dan ook, de situatie blijft bijzonder risicovol. Zij die over enige reserves beschikken, zullen deze moeten aanspreken om de herfst te kunnen overleven maar ze zullen zonder twijfel tegen het einde van het jaar zonder financiële middelen raken. Zo rest hen alleen nog hun niet aflatende hoop en hun sterke wil. Hun alsmaar luider weerklinkend gebed geeft de mensen een steeds groter vermogen om met veel creativiteit en volhardende weerstand door te gaan. Elke suggestie en elke goede raad is welgekomen! Moge de Heilig Geest en Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, onze geest verlichten en ons vurig ondersteunen.

P. Christian op

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter