Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Nieuwe-politiek-van-bescherming-van-het-kind-in-de-scholen-van-het-Patriarchaat
        Nieuwe politiek van bescherming van het kind in de scholen van het (...)

Nieuwe politiek van bescherming van het kind in de scholen van het Patriarchaat

INTERVIEW – Père Lyad Twal, Directeur-Generaal van de Scholen van het Latijns Patriarchaat in het Heilig Land, stelde het project voor dat hij wil ontwikkelen binnen zijn scholen. Het gaat om een “politiek van de bescherming van het kind”. Dat wou hij ons even uitleggen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Welke instelling ligt aan de oorsprong van dit initiatief? Welke vaststellingen liggen aan de basis van het feit dat u wil interveniëren? Anders gezegd: wat is de huidige stand van zaken betreffende de bescherming van het kind?

Wij voeren reeds geruime tijd een gerichte politiek voor de bescherming van het kind. Dit is voor een deel eigen aan de humanitaire en christelijke waarden van het onderwijs en de opvoeding die wij verstrekken. Onlangs werden wij ons nog duidelijker bewust van de immense schat waarover wij beschikken. Samen met de directeurs van de instellingen kwamen wij tot deze vaststelling en wij vonden het noodzakelijk om even neer te schrijven wat we reeds enige tijd in de feiten beleven. Wij wilden dit in de vorm van een charter gieten, met maatstaven en procedures.

Dergelijke politiek van bescherming van het kind is een onderdeel van een vijfjarenplan om in onze scholen de kwaliteit van de opvoeding te verbeteren.

Welke politiek van bescherming van het kind hebt u tijdens die workshop beschreven? Op welke grote lijnen hebt u de focus gelegd?

Wij staan aan het begin van de realisatie van reeds aanwezige intuïties. Het was als het ware een vorm van vooruit denken. Wij zullen als eerste scholen in het Heilig Land dergelijke politiek ter bescherming van het kind op poten zetten.

Laten wij ons niet vergissen: dit project is geenszins een reactie op slechte ervaringen of op misbruik dat heeft plaats gehad. Het plan is eerder ingegeven door de wil om onze rijke ervaringen en de rijkdom van onze geschiedenis neer te schrijven. Het gaat om onze geschiedenis inzake onderwijs en opvoeding. Dit charter willen we schrijven, wij zullen het promoten en in onze culturele context als inwoners van het Heilig Land beleven. Wij zullen hiervoor niets van buitenaf overnemen. Wij laten ons gewoon inspireren door de leer van de Katholieke Kerk en door de aanpak in andere katholieke scholen en universiteiten. Op die manier zullen wij met de hulp van experten van World Vision onze eigen aanpak beschrijven.

Waarom werd er voor World Vision International gekozen?

World Vision of Vision Mondial is een christelijke oecumenische NGO die zich in onderwijs, ontwikkelingshulp en overdracht van competenties gespecialiseerd heeft. Ze willen de jongeren beschermen en hen omvormen tot actoren die de veranderingen in hun instellingen zullen bewerkstelligen. World Vision heeft een lange en vruchtbare ervaring binnen de scholen van het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem. Wij organiseerden in het voorjaar samen met hen in Beit Jala reeds een workshop omtrent deze kwestie, met als doelstelling om de schooldirecteurs en het administratief personeel bij dit plan te betrekken. Zij zijn de experten op het vlak van kinderen en zij deelden samen met ons de internationale ervaringen en expertise die ze op dit terrein hebben opgedaan om zo aan onze noden te verhelpen. Zij zijn voortaan de beschermheren van onze initiatieven en van de praktische programma’s die we zullen realiseren.

Aan welke sensibiliseringspolitiek heeft u gedacht en tot welke doelgroep wilt u zich richten? Wanneer denkt u deze politiek in uitvoering te kunnen brengen en wanneer denkt u daar de eerste resultaten van te zien?

Dit alles is een lang proces van opvoeding aangezien het om een nieuw concept gaat, zowel voor leerkrachten als voor ouders en leerlingen. Wij hebben een comité van experten en schooldirecties samengesteld om de afspraken in praktijk te brengen. We zullen onze ambities kenbaar maken: wij willen elk van onze leerlingen volgens onze waarden steeds verder hogerop tillen, gebaseerd op een wederzijds respect en begiftigd met een sterke pedagogische geest. Deze politiek in werking zetten betekent tegelijk ons opvoedingssysteem in zijn geheel verbeteren.

Interview door www.lpj.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter