Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/MiseRome-Mgr-Antonio-FRANCO
      MiséRome: Mgr. Antonio FRANCO

MiséRome: Mgr. Antonio FRANCO

ROME – Vrijdag 6 mei 2016 – Inleiding door Z.E. Mgr. Franco, Assessor van de Grootmeester en gewezen Pauselijke Nuntius in Israël.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 mei 2016
  • réagir
  • 1 stem

Het vervolg van onze werkzaamheden in het Grootmagisterium werd door Mgr. Antonio Franco, Assessor van de Grootmeester, verzorgd. In zijn referaat herinnerde hij eraan dat het jubeljaar tot doelstelling heeft dat de gelovigen hun geestelijk leven zouden verdiepen en sociale rechtvaardigheid zouden bevorderen. Dit jubeljaar is er wezenlijk op gericht een proces van bekering voor elke christen op gang te brengen en dat elkeen de nabijheid van God op een concretere manier zou mogen ervaren. Het voelen van de aanwezigheid van God in ons leven maakt het ons mogelijk om op onze beurt ook voor de anderen barmhartig te zijn en zo doelmatige en bekwame kentekens van Gods Woord te zijn.

Mgr. Franco bracht de etymologische betekenis van het woord “miséricorde” (barmhartigheid ) in herinnering. Het stamt af van het Latijnse “miseria” (= arm) en “cor” (= hart). De letterlijke betekenis is dus: “een hart dat klopt voor de arme”. Dit woord weerspiegelt aldus een fundamenteel innerlijk gevoel, met name dat van het mededogen voor het lijden van de andere.

Het doel van de barmhartigheid ligt daarom precies in het ervaren van de Liefde van God, die ieder van ons zo nabij is. Het is het ervaren van de Zoon die zich niet zo maar voor de mensheid op zich heeft prijs gegeven, maar dit ook wezenlijk voor mij doet! En het is niet zomaar via enkele aflaten of via de biecht dat men de barmhartigheid bereikt, maar door concrete daden, die zowel van lichamelijke als van spirituele aard zijn. Onder de lichamelijke werken van barmhartigheid verstaan we gastvrijheid verlenen, zieken en gevangenen bezoeken, de onwetenden onderwijzen. Tot de geestelijke werken van barmhartigheid behoren het bidden voor onze naasten, zondaars terug opnemen, raad geven aan hen die in twijfel leven, bedroefden troosten en vergeving schenken. De barmhartigheid is dus vóór alles een manier van leven, een praktisch engagement voor elke christen.

Mgr. Franco beantwoordde vervolgens met een stralend en vreugdevol gelaat onze vragen en moedigde ons aan om de barmhartige levensstijl volop tot de onze te maken.

Marie et Rolf Schwarz

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter