Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Pizzaballa-Jeruzalem-is-een-schat-voor-de-hele-mensheid
        Mgr. Pizzaballa - “Jeruzalem is een schat voor de hele mensheid”

Mgr. Pizzaballa - “Jeruzalem is een schat voor de hele mensheid”

COMMUNIQUE – In een tekst die via de website van het Patriarchaat werd verspreid, heeft Mgr. Pizzaballa een krachtige en tegelijk originele oproep gelanceerd tot respect voor de pluraliteit in de Heilige Stad. Bovendien nodigde hij in dezelfde tekst de politici uit een oplossing uit te werken die het zou mogelijk maken de stad met mekaar te delen, dit tot heil van de hele mensheid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 1 stem

“Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren!” (Ps 137, 5)

8 december 2017

De voorbije dagen volgden de verklaringen omtrent Jeruzalem en haar toekomst elkaar in een versneld tempo op en met zijn allen zijn we ongerust over het geweld en de onvoorspelbare gevolgen die hier mogelijks zouden kunnen uit voortkomen.

De Heilige Vader verwees al naar de vele UNO-resoluties en drukte tevens zijn diepe bezorgdheid uit. Hij vroeg met aandrang dat er geen nieuwe excuses zouden worden gezocht die het geweld opnieuw zouden aanwakkeren, maar dat alles in het werk zou worden gesteld opdat het status quo in de Heilige Stad zou kunnen bewaard blijven en spirituele gelijkwaardigheid onder de religieuze gemeenschappen van de drie godsdiensten en de twee stadsdelen zou gewaarborgd zijn. Deze gelijkwaardigheid is immers in werkelijkheid sedert enige tijd zwaar aangetast.

Rekening houdend met de bestaande conflictsituatie en het gebrek aan enige stabiliteit in de Heilige Stad, denken we dat geen enkele eenzijdige oplossing als een realistische oplossing kan worden beschouwd.

In werkelijkheid is Jeruzalem een schat voor de hele mensheid. Elke exclusiviteit, of deze nu politiek of religieus is, staat haaks op de wezenlijke logica van de stad. Elke inwoner van Jeruzalem en ieder die de stad bezoekt of hier op bedevaart komt, zou moeten in staat zijn om zich op een of andere manier de boodschap van dialoog, van het samen leven en van het wederzijds respect eigen te maken. Alles in de stad zelf herinnert ons aan deze boodschap, maar ze wordt jammer genoeg in het dagdagelijks gedrag zo vaak met de voeten getreden. Jeruzalem moet een gastvrije stad zijn, waar alle ruimten zouden moeten open staan en toegankelijk zijn. Maar de inwoners zijn evenwel reeds veel te lang de gijzelaars van de onophoudelijke spanningen die de stad zijn natuurlijke en historische eigenschap van gastvrijheid en diversiteit ontneemt.

Niets belet dat Jeruzalem vanuit zijn uniek karakter en vanuit zijn eenheid het nationaal symbool zou worden van twee volkeren die de stad als hoofdstad claimen. Israëli’s en Palestijnen moeten een akkoord sluiten dat op een of andere manier aan hun legitieme verzuchtingen tegemoet komt en dat de fundamentele rechtsprincipes respecteert. De unilaterale beslissingen die de huidige configuratie van de stad bepalen, zullen nooit enig soelaas brengen, maar alleen nieuwe spanningen met zich meebrengen en elke vredespoging onmogelijk maken.

Indien Jeruzalem de heilige stad is voor Joden, christenen en moslims dan is zij dit tevens voor tal van volkeren over de hele wereld, die haar als hun spirituele hoofdstad beschouwen. Ze bezoeken de stad als pelgrim om er te bidden en om er hun broeders in het geloof te ontmoeten.

Het sacrale karakter van de stad blijft niet beperkt tot enkele specifieke sites of enkele bijzondere monumenten, alsof deze ook maar enigszins van mekaar kunnen gescheiden worden of van hun respectievelijke gemeenschappen kunnen losgemaakt worden. Het sacrale karakter betreft Jeruzalem in zijn geheel, het betreft het geheel van heilige plaatsen, van communauteiten met hun ziekenhuizen, scholen en culturele en sociale activiteiten.

De twee delen van de stad moeten erover waken het actuele universele karakter van de stad te vrijwaren. Er mogen geen inspanningen onverlet worden gelaten om de stad met zijn straatjes in de oude stad als ontmoetingsplaats voor Joden, christenen en moslims te behouden. Jeruzalem moet de plaats blijven waar allen met hun eigen mentaliteit en eigen tradities terecht kunnen. Deze zijn immers op een unieke wijze met elkaar verbonden.

De discussie over Jeruzalem kan dus niet tot een simpel territoriaal conflict of tot een kwestie van politieke soevereiniteit worden herleid, precies omdat de stad zo uniek is, omdat ze tot het patrimonium van de hele wereld behoort en omdat ze een universele roeping heeft die miljarden mensen over de hele wereld, zowel gelovigen als niet-gelovigen, aanspreekt. Een realistische oplossing voor het probleem Jeruzalem moet al deze elementen in zich dragen.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter