Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Pizzaballa-Inspireer-u-aan-de-Heilige-Vrouwen-om-de-hoop-op-de-Verrijzenis
        Mgr. Pizzaballa : Inspireer u aan de Heilige Vrouwen om de hoop op de (...)

Mgr. Pizzaballa : Inspireer u aan de Heilige Vrouwen om de hoop op de Verrijzenis te verkondigen

In de Basiliek van het Heilig Graf weerklonk op Stille Zaterdag reeds de aankondiging van de Verrijzenis. In zijn homilie van de Paaswake, die reeds in de ochtend van Paaszaterdag werd gevierd, had de Latijnse Patriarch in het bijzonder aandacht voor de figuur van de Heilige Vrouwen bij het Lege Graf. Zij waren immers de eerste verkondigers van de Verrijzenis van Jezus.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 april 2021
  • réagir
  • 1 stem

Ten gevolge van het Status Quo dat nog steeds in de Heilige Plaats van kracht is, wordt het Vigilie van Pasen jaar na jaar op de ochtend van Paaszaterdag gevierd. De viering had dit jaar dus plaats in de ochtend van 3 april 2021 en kon in tegenstelling tot vorig jaar nu ook door de gelovigen mee beleefd worden. Anderzijds werden er omwille van de anti-Covidbeperkingen nog steeds geen bedevaarders toegelaten, noch gelovigen uit Cisjordanië of uit Gaza.

In zijn homilie gaf de Latijnse Patriarch, die de viering voorging, enige beschouwingen bij de betekenis van de Heilige Vrouwen die met mirre en welriekende kruiden op de ochtend van Pasen naar het Graf van Christus trokken. Zij wilden immers naar het aloude Joods gebruik het dode lichaam van Jezus zalven en met geurige kruiden balsemen. “Zij waren in staat hun diepe pijn te dragen (…) en aarzelden niet om geld te besteden aan de aankoop van datgene wat zij nodig achtten om Jezus de nodige eer te bewijzen. Jezus was voor hen immers niet die grote ontgoocheling, maar hun teerbeminde Meester,” vertelde de aartsbisschop. “De Liefde die zij voor Hem in hun hart droegen, ging met Zijn dood niet verloren. Hun band met hun Meester oversteeg alle menselijke dromen en verwachtingen omtrent het nieuwe koninkrijk. Ware Liefde is belangeloos, ze wordt niet door de omstandigheden bepaald en sterft nooit.”

Van deze vrouwen en van hun handelswijze kunnen we veel leren. Zij haastten zich naar het Graf om Christus te eren. Van hen kunnen wij leren “om ons leven écht aan de Liefde van Jezus te wijden, om het Kruis te zien als de maatstaf van deze Liefde die ons Verlost heeft. Van hen kunnen we leren om het Lege Graf als de aankondiging van het eeuwig leven te beschouwen dat voor iedereen is voorbehouden.”

“De Verrijzenis is geen theorie maar een echte levenservaring,” zo merkte de Latijnse Patriarch op. “Meer dan ooit is er nu onder ons nood aan getuigen die de tekens van de Verrezen Heer in zich dragen en die op een geloofwaardige manier verkondigen dat de wereld niet langer in de greep van de dood gevangen zit.” “De getuigen van vandaag zijn diegene die ondanks tegenstand, pijn, eenzaamheid, ziekte en ongerechtigheid hun leven wijden aan het scheppen van kansen tot rechtvaardigheid, tot liefde en gastvrijheid. Het zijn zij die in staat zijn om te vergeven omdat zijzelf reeds vergiffenis hebben ontvangen. Het zijn zij die in de stilte van elke dag hun leven geven aan hun kinderen en aan de kinderen van hun naasten (…) Het zijn zij die die zich met gedrevenheid en liefde voor dit alles inzetten, zonder zich hierbij om zichzelf te bekommeren.” En de Kerk moet de eerste getuige zijn want “zij is de plaats waar de Verrezen Heer via de sacramenten en de verkondiging van het Woord tot iedereen spreekt.” Bij de verkondiging van de Verrijzenis moet zij evenmin de eenzaamheid of het onbegrip vrezen. “Zij moet de verkondiging met vastberadenheid doen, ze moet duidelijk zijn in haar boodschap en steeds de sereniteit bewaren. De Kerk moet in alle vrijheid gepassioneerd getuigen.”

De Patriarch voegde hier nog aan toe dat de ontmoeting met de Verrezen Christus zich niet in de beslotenheid van het Cenakel afspeelt maar dat deze gebeurt op weg naar het Graf. Men dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat de meest noodzakelijke getuigenis deze is van de hoop. “Laten we niet op onszelf terugplooien en ons in onze angst begraven. Laten we niet bevreesd zijn door de dood en zijn trawanten (…) De Verrijzenis is de aankondiging van een nieuwe vreugde die in de wereld losbarst. Deze vreugde kan dus niet hier op deze plaats opgesloten blijven maar moet iedereen bereiken,” zo besloot Mgr. Pizzaballa zijn homilie.

Bron: Vatican News

Foto: Fotoarchief van de Landscommanderij

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter