Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Lazzarotto-Het-komt-er-op-aan-het-klimaat-van-wederzijds-vertrouwen-te
        Mgr. Lazzarotto: Het komt er op aan het klimaat van wederzijds vertrouwen (...)

Mgr. Lazzarotto: Het komt er op aan het klimaat van wederzijds vertrouwen te herstellen

HEILIG LAND – Vorige vrijdag heeft Paus Franciscus de deelnemers aan de synode over het gezin opgeroepen intensief en vol vertrouwen te bidden voor de vrede in het Nabije Oosten. De situatie in Israël en Palestina blijft inderdaad nog steeds bijzonder gespannen en wordt dagelijks door gewelddaden gekenmerkt. Wij vertolken hier de visie terzake van Mgr. Giuseppe Lazzarotto, apostolische nuntius in Israël en afgevaardigde voor Jeruzalem en de Palestijnse gebieden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

Wat zich in het Heilig Land afspeelt, is hoogst zorgwekkend en beangstigt ons allen. Ten aanzien van de voortdurende gewelddaden en het groot verlies aan mensenlevens kan men niet onverschillig blijven. De recente uitspraken van de Heilige Vader over de situatie in het Heilig Land en zijn oproep om de weg van de dialoog opnieuw in te slaan, is niet enkel de uitdrukking van zijn grote bezorgdheid, maar vormt tegelijk de echo van de gevoelens van allen die zich oprecht en in volle overgave voor de opbouw van de vrede engageren. Hun stem wordt niet gehoord, zoals deze zou moeten beluisterd worden en hun inspanningen worden al te vaak genegeerd. Het is noodzakelijk om ernstig na te denken over datgene wat effectief moet bereikt worden, alsook over doeltreffende middelen die moeten worden aangewend teneinde een vreedzame samenleving te bewerkstelligen die een minimum aan “normaliteit” garandeert

Vrijdagmorgen deed Paus Franciscus in de synodezaal nog maar eens een oproep tot de internationale gemeenschap om initiatieven te nemen die de lopende conflicten zouden kunnen oplossen. Maar wat kan men concreet doen?

De internationale gemeenschap beschikt over afdoende middelen die, indien deze doeltreffend worden aangewend, zonder twijfel kunnen bijdragen tot de oplossing van het conflict en de crisissituatie zoals ze zich heden in het Heilig Land voordoet. Maar ik denk dat het er in de eerste plaats op aankomt een middel te vinden om op het terrein een klimaat van wederzijds vertrouwen op te bouwen. Indien men er niet in slaagt de muren van achterdocht en vijandigheid af te breken, zullen alle initiatieven nutteloos blijven en zijn ze ongelukkig genoeg gedoemd om te mislukken. Dit hebben we recent nog kunnen vaststellen. Ik denk dat het precies dat is wat de paus wil duidelijk maken wanneer hij zegt dat er, om de vrede te bereiken, moedige daden zullen moeten gesteld worden, die de onmiddellijke belangen van enkelingen en groepen moeten overstijgen.

De pelgrimstochten naar het Heilig Land kennen sedert enige tijd een zekere terugval. De huidige situatie dreigt geen orde op zaken te brengen. Wat zou je willen zeggen aan de pelgrims die bevreesd zijn om zich naar het Heilig Land te begeven?

De aanwezigheid van bedevaarders is zeer belangrijk. Zij zijn niet alleen een uitdrukking van solidariteit en betrokkenheid, maar kunnen tevens bijdragen tot het herstellen van een sfeer van hoop en vertrouwen in het heden en in de toekomst. Het is te begrijpen dat pelgrims momenteel een zekere angst voelen. Maar men moet wel weten dat er tot op heden nog geen enkel incident is geweest dat diegenen die in het Heilig Land de bron van hun geloof kwamen zoeken, in gevaar heeft gebracht. Het is desalniettemin belangrijk er op te wijzen dat elke pelgrimstocht goed voorbereid moet worden, zeker vanuit spiritueel oogpunt, maar evengoed vanuit logistieke overwegingen. Het volstaat evenwel hiervoor zich op een goed voorbereid en ervaren agentschap te verlaten.

Interview door Manuella Affejee voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter