Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Girelli-Nieuwe-vertegenwoordiger-van-het-Vaticaan-in-het-Heilig-Land
        Mgr. Girelli: Nieuwe vertegenwoordiger van het Vaticaan in het Heilig (...)

Mgr. Girelli: Nieuwe vertegenwoordiger van het Vaticaan in het Heilig Land

ROME – Op 13 september 2017 werd Mgr. Leopoldo Girelli door Paus Franciscus aangesteld als Apostolische Nuntius in Israël. Mgr. Girelli was reeds sedert 2011 Apostolische Nuntius in Singapore. In Israël volgt hij Mgr. Guiseppe Lazzarotto op.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 september 2017
  • réagir
  • 0 stem

Paus Franciscus heeft op 13 september Mgr. Leopoldo Girelli benoemd tot Apostolische Nuntius in Israël en tot afgevaardigde voor Jeruzalem en Palestina. Mgr. Girelli is 64 jaar. Hij neemt zijn nieuwe functie op in een sfeer die reeds sinds enkele weken als zeer gespannen mag omschreven worden. De oorzaak hiervan is onder meer de crisis naar aanleiding van het plaatsen van veiligheidspoortjes op de Esplanade van de moskeeën en nadat de voornaamste christen Kerken van Jeruzalem een communiqué hebben gepubliceerd waarin zij de systematische pogingen van Israël om de christen aanwezigheid in de Heilig Stad te fnuiken, met klem veroordelen. Er staan Mgr. Girelli bovendien een aantal heel delicate taken te wachten. Zo dient het akkoord over het juridisch-financieel statuut van de katholieke Kerk in het Heilig Land nog te worden gefinaliseerd. Dit akkoord tussen de Israëlische staat en de Heilige Stoel betreft de fiscaliteit, de belastingen en de gronden en bezittingen van de Kerk in Israël. Deze onderhandelingen lopen reeds sinds 1993 en waarnemers hopen op een nakende afwikkeling van de besprekingen.

Mgr. Girelli is afkomstig uit Predore, in het bisdom Bergamo (Italië). Hij is dus een streekgenoot van de Apostolische Administrator, Mgr. Pizzaballa. Mgr. Girelli werd in 1978 tot priester gewijd en kreeg zijn opleiding onder meer aan de School voor Diplomatie bij de Heilige Stoel (1984-1987). Na zijn studies vervulde hij achtereenvolgens functies in Kameroen (1987-1991) en in Nieuw-Zeeland (1991-1993). Daarna werd hij naar Rome teruggeroepen en werd hij op het Staatssecretariaat ingezet. Daar zou hij gedurende acht jaar aan de slag blijven. In 2001 werd hij naar de Nuntiatuur in de Verenigde Staten gestuurd. Daar bleef hij tot 2006, het jaar waarin hij de bisschopswijding ontving en tot Nuntius in Indonesië werd benoemd. Mgr. Leopoldo Girelli werd in 2011 door Paus Benedictus XVI aangesteld tot Pauselijke Nuntius in Singapore en Apostolisch Afgevaardigde in Maleisië en Brunei. Hij was tevens de eerste niet-residerende vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Vietnam.

In Israël volgt hij een andere Italiaan op, met name Mgr. Giuseppe Lazzarotto, wiens ontslag om reden van leeftijd door de Paus werd aanvaard. Deze bracht 46 jaar in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel door. De vijf laatste jaren (2012-2017) was dit als nuntius in het Heilig Land. Mgr. Lazzarotto was een uitmuntende kenner van het Nabije-Oosten. Bij de aanvang van zijn diplomatieke carrière was hij reeds lid van de diplomatieke zending van het Vaticaan in Jeruzalem. In 1994 werd hij de eerste Apostolische Nuntius in Jordanië en werd hem tevens de vertegenwoordiging van de Heilige Stoel in Irak toevertrouwd. Mgr. Lazzarotto mocht aldus zijn parcours afronden dáár waar hij het was begonnen.

Op zondag 28 augustus kwam een grote schare van priesters, religieuzen en gelovigen samen in het Centrum Notre Dame om hem een laatste keer te begroeten. Daar werd een Heilige Mis opgedragen die werd voorgegaan door Mgr. Pizzabala, Mgr. Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris in Palestina, en Père Patton, Custode van het Heilig Land. Mgr. Melki, Patriarchaal Exarch van Jeruzalem en het Heilig Land voor de Syrisch-Katholieke Kerk, Mgr. El Hage, Maronitisch Aartsbisschop van Haïfa en het Heilig Land, alsook Mgr. Zerey, Patriarchaal Vicaris van de Grieks-Melkitische Kerk voor Jeruzalem, waren eveneens op de plechtigheid aanwezig. In Bethlehem werd een afscheidsmis opgedragen.

Volgens een aloude traditie in Jeruzalem maken religieuze (en soms ook burgerlijke) verantwoordelijken bij de aanvang van hun mandaat hun opwachting bij het Heilig Graf in de basiliek van Anastasis. Daar krijgen ze dan de plechtige zegen en wordt hun mandaat als het ware geofficialiseerd. Dit is ook voor de nieuwe Nuntius het geval. De komende dagen of weken zal hem een ontvangst op de zetel van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem te beurt vallen om vervolgens in processie door de straten van de Oude Stad naar de basiliek te trekken waar zijn intrede officieel zal bekrachtigd worden.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter