Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-G-B-Marcuzzo-bezoekt-de-scholen-in-Rameh-Reneh-en-Jaffa
        Mgr. G.B. Marcuzzo bezoekt de scholen in Rameh, Reneh en Jaffa

Mgr. G.B. Marcuzzo bezoekt de scholen in Rameh, Reneh en Jaffa

ISRAËL – Het gaat om het traditioneel bezoek dat Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Pariarchaal Vicaris voor Israël samen met Vader Faysal Hijazin, directeur generaal van het Patriarchaat, telkens bij het begin van het schooljaar aan de Latijns patriarchale scholen en enkele andere christen scholen in Israël brengen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

Dit jaar kreeg dit bezoek evenwel een speciale tint en een bijzondere betekenis. Alle christen scholen hadden een staking van 27 dagen achter de rug teneinde de gelijkberechtiging met de overige privéscholen van het land te verkrijgen. Bij deze staking waren zowel de leerlingen, de gezinnen, de directies, de burgerlijke en administratieve autoriteiten alsook de vakbonden vetrokken.

De twee bezoekers troffen in de scholen geen “slachtoffers” van de staking aan, maar eerder leerkrachten en leerlingen met een goed moreel, vervuld van enthousiasme. Tot hun grote verrassing moesten ze vaststellen dat zelfs de kinderen in de lagere school zich zeer bewust waren van de redenen van deze staking.

Mgr. Marcuzzo sprak zijn dank uit ten aanzien van de leerkrachten, de leerlingen, de ouders en de autoriteiten om hun positieve rol gedurende heel de periode van protest. Hij zette het werkplan van de commissie uiteen en vroeg om de voorbije 14 dagen van staking zo snel mogelijk in te lopen. Tenslotte wenste hij alle scholen een goed schooljaar toe, dit in de geest van het nakende “Jaar van de Barmhartigheid”. Hij vroeg dat de schoolse activiteiten die op stapel staan het de kinderen zouden mogelijk maken kennis te nemen met de verwachtingen die Paus Franciscus in de Encycliek “Laudato si” heeft verwoord.

Ziehier de stand van zaken in de scholen van het Patriarchaat in Israël:

Reneh: 1.037 leerlingen; 66 leerkrachten met Don Elias Tabban als Algemeen Directeur. De pastorale en spirituele leiding berust bij Don Elias Odeh. Mevr. Yvette Sayegh is directeur van de secundaire school en Dhr. Nimer Baransy van de lagere school. Tijdens de vakantie werden op een nieuwe verdieping drie nieuwe klaslokalen gebouwd en er in de oude school werden twee klassen heringericht. Op die manier ziet de school zich niet langer genoodzaakt om voor de kleuterschool een gebouw te huren.

Rameh: 70 leerlingen; 50 leerkrachten met diaken Jiries Mansour als directeur. De pastorale en spirituele leiding berust bij Don Samer Haddad. De patriarchale bezoekers namen de gelegenheid te baat om een bezoek te brengen aan burgemeester Shawqi Abulteif, om hem te danken voor de solidariteit ten aanzien van de christen scholen tijdens de periode van staking.

Jaffa van Nazareth: 582 leerlingen; 45 leerkrachten met Don Elias Tabban als Algemeen Directeur. Dhr. Saad Raphal is directeur van de secundaire school en Dhr. Kaysar Rashed van de lagere school. Jaffa is echt een complete school vermits heden ook het 12de leerjaar is geopend. Het plan van de nieuwbouw en de herinrichting van de school ligt klaar, alleen de officiële bouwvergunning ontbreekt nog.

Shefaamer: Kleuterschool met bijna honderd kleuters en P. Elie Kurzum als directie.

Haifa: Kleuterschool met negentig kleuters.

Mgr. Marcuzzo zal de komende dagen tevens nog een bezoek brengen aan twee kleuterscholen van het Patriarchaat, alsook nog aan alle overige scholen die onder zijn jurisdictie als Latijns Patriarchaal Vicaris van Israël vallen.

Bron: www.lpj.org
Foto’s: d’A.K.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter