Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Lezingen-voor-het-Feest-van-de-Heilige-Drie-Eenheid-Liturgisch-jaar-A
        Lezingen voor het Feest van de Heilige Drie-Eenheid – Liturgisch jaar (...)

Lezingen voor het Feest van de Heilige Drie-Eenheid – Liturgisch jaar A


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 8 juni 2020
  • réagir
  • 0 stem
Eerste lezing (Ex 34, 4b-6; 8-9)

“De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God”

Lezing uit het Boek Exodus

In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de Sinaï,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan
en riep de naam van de Heer uit.
De Heer ging hem voorbij en riep:
“De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw”.

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij: “Och Heer,
wees zo goed en trek met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig
maar vergeet toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Woord van de Heer

Tussenzang (Da 3, 52, 53, 54, 54, 56)

R/ U komt de lof toe in alle eeuwen

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Tweede lezing (2 Kor 13, 11-13)

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest”

Lezing uit de tweede Brief van de Heilig Apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen,
neemt mijn vermaning ter harte,
wees eensgezind, bewaart de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten alle heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.

Woord van de Heer

Evangelie (Joh 3, 16-18)

“God heeft Zijn Zoon gezonden, opdat door Hem, heel de wereld zal gered worden”

Halleluja. Halleluja.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Halleluja.

Uit het heilig Evangelie volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot Nikodeus:
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld?
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de enig geborenen Zoon van God.”

Verkondigen wij het Woord van de Heer

(Gemeenschapsmissaal 1992)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter