Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Lezingen-voor-de-zesde-zondag-na-Pasen-Liturgisch-jaar-A
        Lezingen voor de zesde zondag na Pasen – Liturgisch jaar A

Lezingen voor de zesde zondag na Pasen – Liturgisch jaar A


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem
Eerste lezing (Hnd 8, 5-8; 14-17)

“Petrus en Johannes legden hen de handen op en zij ontvingen de Heilig Geest”

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, kwam Filippus, een van de zeven,
in Samaria aan en predikte hen de Messias.
Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte,
was iedereen in de ban van Filippus’ woorden.
Want velen van hen die onreine geesten hadden
– onder luid geschreeuw gingen zij eruit –
en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
Daar ontstond grote vreugde in die stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden
dat Samaria het woord van God had aanvaard,
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.
Ze gingen daarheen en baden voor hen
dat ze de heilige Geest mochten ontvangen,
want die was nog op niemand van hen neergedaald.
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Daarop legden ze hen de handen op
en zij ontvingen de Heilige Geest.

Woord van de Heer

Psalm (Ps 65 [66], 1-3a; 4-5; 6-7a; 16-20)

R/ Heel de aarde, juich voor God,
zing een lied op zijn heerlijke naam.

Heel de aarde, juich voor God,
zing een lied op zijn heerlijke naam
een loflied dat zijn glorie erkent;
en het luidt: “Hoe ontzagwekkend zijn uw daden”;

Heel de aarde moet buigen voor U,
zingen voor U, een lied zingen op uw naam.
Kom en zie de werken van God,
bij de mensen gevreesd door zijn daden

Hij heeft de zee begaanbaar gemaakt,
en te voet vertrokken ze door de stroom:
laten wij ons om Hem verheugen.
In zijn almacht heerst Hij over de wereld.

Kom dan en luister naar mijn verhaal,
iedereen die ontzag kent voor God,
luister naar wat Hij gedaan heeft voor mij.

God is gezegend:
mijn gebed heeft Hij niet afgewezen
en zijn liefde heeft Hij mij niet ontzegd.

Tweede lezing (1 P 3, 15-18)

“Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest”

Lezing uit de eerste brief van de Heilig Apostel Petrus

Mijn geliefden,

Heilig in uw hart Christus als de Heer
altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft.
Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,
en vanuit een zuiver geweten.
Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel
beschaamd staan met hun laster.
Het is beter te lijden voor het goede dat men doet,
zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft.

Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.

Woord van de Heer

Evangelie (Joh 14, 15-21)

“Ik zal de Vader vragen u een andere helper te geven”

Halleluja. Halleluja.
Wie Mij liefheeft, zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft
en wij zullen naar Hem toegaan.
Halleluja.

Uit het heilig Evangelie volgens Johannes.

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen,
omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent;
jullie kennen Hem wel,
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.

Ik laat jullie dus niet verweesd achter;
Ik kom bij jullie terug.
Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer,
terwijl jullie Mij wel zullen zien?
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven.
Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,
en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.
Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,
die is het die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft, zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,
en ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem openbaren.”

Verkondigen wij het Woord van de Heer

(Willibrordvertaling – 1999)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter