Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Laudato-si-Verzorging-van-het-Gemeenschappelijk-Huis
      Laudato si’ “Verzorging van het Gemeenschappelijk Huis”

Laudato si’ “Verzorging van het Gemeenschappelijk Huis”

ROME – Paus Franciscus heeft op 18 juni 2015 zijn nieuwe encycliek officieel voorge-steld. Onder de naam Laudato Si (U zij Lof) behandelt deze encycliek de menselijke eco-logie ter behoeding van de aarde en het leven. Dit is de eerste encycliek die integraal door deze paus werd opgesteld, na de publicatie in 2013 van Lumen Fidei, die nog grotendeels door Paus Benedictus XVI werd geschreven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

De naam van de encycliek maakt reeds veel duidelijk: “U zij Lof” is ontleend aan de lofzang op de Schepping van Sint-Franciscus van Assisi. De huidige paus koos overigens op de dag van zijn verkiezing ook de naam van deze heilige als pausnaam. De heilige uit Assisi sprak over de schepselen als over zijn broeders en zusters.

Paus Franciscus heeft sedert zijn verkiezing tot paus zijn bezorgdheid om de planeet nooit onder stoelen of banken gestoken. Waneer hij het over het “gemeenschappelijk Huis” had, sprak hij over onze aarde als over een “zuster” of een “moeder”. Reeds van bij zijn inleiding verkondigt de paus: “Deze zuster schreeuwt het uit omwille van de vele vernielingen die we veroorzaken als gevolg van het onverantwoord gebruik en de vernieling van al het goede dat God ons via de aarde ter beschikking heeft gesteld”.

De paus richt zicht tot allen - en dus niet enkel tot de katholieken - en stelt meteen de fundamentele vraag: “Welk soort wereld willen wij overdragen aan hen die na ons zullen komen?” Het is daarom dat de encycliek niet enkel aan het milieu en het respect voor de planeet is ge-wijd, maar vooral een leven van “ecologische ommekeer” voorstaat. Dit leven moet de bescherming van de mens en van het gewijde karakter van het leven in zich dragen. Paus Franciscus had het hier reeds over in zijn apostolische exhortatie “Evangelii gaudium”: “een in-tegrale ecologie impliceert dat wij tijd vrij houden om het serene evenwicht met de schepping terug te vinden, om even over onze stijl, leven en onze idealen na te denken” (N° 71).

Van vaststellingen naar oplossingen

In een lang en gestructureerd betoog besteedt Paus Franciscus heel wat aandacht aan het formuleren van enkele vaststellingen. Terwijl hij de cultuur van het afval en de vervuiling aan-klaagt, stelt hij met spijt vast dat de “pogingen om concrete oplossingen voor de milieucrisis te zoeken niet enkel stranden op de tegenkanting vanwege de machthebbers en rijken, maar evenzeer als gevolg van een groot gebrek aan belangstelling vanwege alle anderen. De verschillende houdingen, zelfs onder gelovigen, die het zoeken naar mogelijke oplossingen in de weg staan, betreffen het ontkennen van de problemen, volkomen onverschilligheid, eenvoudige berusting in de feiten, tot en met een blind geloof in technische oplossingen.”

In een overweging, die hijzelf tegelijk als “hoopvol en dramatisch” beschouwt, formuleert de paus meerdere oplossingen. Deze ziet hij in relatie tot de levenskwaliteit in de steden, met de opvang van de armen en met onderlinge bijstand. Zo komt hij ondermeer bij het begrip van een gemeenschappelijk welzijn, een begrip dat verzoening met de armen veronderstelt: “In de actuele context van de mondiale samenleving waarin zoveel ongelijkheid bestaat en waarin steeds meer mensen gemarginaliseerd worden en van de meest fundamentele mensenrechten beroofd zijn, wordt het principe van het gemeenschappelijk belang een logische en onvermij-delijke consequentie. Dit betekent meteen ook een oproep tot solidariteit en tot een voorkeursbehandeling voor de armen.”

Door op te roepen tot een nieuwe levensstijl, besluit Paus Franciscus met de volgende eenvoudige woorden: Laten we zingend ten strijde trekken! Dat onze strijd en onze bekommernis voor deze planeet ons niet van onze vreugde en onze hoop berooft.”

Het integrale document is HIERbeschikbaar.

Pierre Loup de Raucourt voor www.lpj.org

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter