Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Koning-Abdallah-formuleert-zijn-kerstwensen-aan-de-vertegenwoordigers-van-de
        Koning Abdallah formuleert zijn kerstwensen aan de vertegenwoordigers van (...)

Koning Abdallah formuleert zijn kerstwensen aan de vertegenwoordigers van de christen Kerken

AMMAN – Op zondag 18 december nodigde Koning Abdallah van Jordanië de verschillende vertegenwoordigers van de christen Kerken uit op het Paleis Al Husseiniya. Bij de gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar formuleerde hij zijn jaarlijkse wensen. Mgr. Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, bracht in zijn toespraak hulde aan de wezenlijke rol die het Hashemitisch Koningshuis van Jordanië speelt in de opvang van de Syrische en Irakese vluchtelingen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 december 2016
  • réagir
  • 1 stem

De Grieks Orthodoxe Patriarch Theofilus III, de Luthers Evangelische Bisschop Mounib Younan, de Aartsbisschop van de Koptisch Orthodoxe Kerk Anba Antonios en de Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat Mgr. Pierbattista Pizzaballa waren voor deze ontmoeting uitgenodigd. Kroonprins Hussein en Prins Ghazi, persoonlijk gezant van de koning en religieus raadsman, woonden eveneens deze bijeenkomst bij.

Zijne Majesteit Koning Abdallah onderstreepte in zijn toespraak hoezeer dergelijke bijeenkomsten de uiting waren van het waardevol karakter van verzoening en vriendschapsbanden ten aanzien van de gelovigen van de onderscheiden christen religies. De Kerken zijn een wezenlijk bestanddeel van het sociaal lappendeken van het koninkrijk. “De moslims en de christenen vormen in Jordanië één familie die samen meewerken aan het belang van het land, aan de voorspoed en de vooruitgang,” stelde de koning. “We moeten de handen in mekaar slaan in functie van de toekomst van de jonge generatie, dit in het licht van de vele uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.”

Koning Abdallah kwam ook nog even terug op de historische en religieuze rol van Jordanië, “behoeder van de Heilige Plaatsen van Jeruzalem en beschermer van de Arabische identiteit van de stad.” Hij sprak zich tevens uit over de Syrische crisis en onderstreepte hierbij het dringende karakter van het probleem en de internationale verantwoordelijkheid om zich ten aanzien van een oplossing te engageren. De koning liet niet na om de situatie van de christenen in Irak te beschrijven en had het tevens over het lijden van de Kopten die een week eerder in Caïro het slachtoffer werden van een terroristische aanslag.

Op hun beurt brachten de vertegenwoordigers van de christen Kerken hulde aan het model van stabiliteit en van religieuze co-existentie dat in Jordanië heerst, alsook aan de voorbeeldige rol die het land speelt in de opvang van de vluchtelingen binnen deze regio.

“In een politiek heel moeilijke omgeving die door een totale vernietiging van het Midden-Oosten wordt gekenmerkt, is Jordanië een oase van stabiliteit en rust. Terwijl de meerderheid van Arabische landen een substantiële vermindering van het aantal christenen kent, blijft dit aantal in Jordanië ongewijzigd. Ook dit is een teken van stabiliteit,” liet de Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, Mgr. Pierbattista Pizzaballa in zijn toespraak horen. Hij bracht tevens hulde aan de inspanningen die Jordanië doet in de strijd tegen terrorisme en geweld, “door middel van zijn steun aan de ontwikkeling en de bevordering van de regio in plaats van de oorlog en de verdeeldheid te bevorderen (…), door middel van steun aan verzoeningspogingen tussen volkeren en religies, maar tevens door het belang dat er gehecht wordt aan de opvoeding en opleiding van de jongeren om zo de toekomst weer een kans op enige heropbloei te bezorgen.”

De aartsbisschop sprak verder nog zijn bijzondere dank uit voor de genereuze bijdrage die de koning heeft geleverd ten voordele van de restauratie van het Heilig Graf in Jeruzalem.

Myriam Ambroselli voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter