Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Koning-Aballah-van-Jordanie-herbevestigt-zijn-steun-aan-de-Heilige-Plaatsen-in
        Koning Abdallah van Jordanië herbevestigt zijn steun aan de Heilige Plaatsen (...)

Koning Abdallah van Jordanië herbevestigt zijn steun aan de Heilige Plaatsen in Jeruzalem

Op 27 april ontving de Jordaanse vorst Abdallah II de verantwoordelijken van de verschillende Kerken die in Jeruzalem vertegenwoordigd zijn, samen met de hoogste autoriteiten van de Islam. Bij die gelegenheid herbevestigde hij zijn rol als bewaarder van de Heilige Plaatsen in de stad.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 4 mei 2021
  • réagir
  • 2 stemmen

Koning Abdallah II van Jordanië heeft op dinsdag 27 april in zijn paleis te Amman samen met de moslimautoriteiten. De belangrijkste verantwoordelijken van de Kerken die in Jeruzalem aanwezig zijn, ontvangen. “Deze ontmoeting was bedoeld om aan de inwoners van Jeruzalem opnieuw zijn volledige steun te betuigen en zijn historische en religieuze verantwoordelijkheid ten aanzien van het vrijwaren van de Heilige Plaatsen te onderlijnen.” Dit preciseerde de Latijnse Patriarch in een communiqué.

Onder de genodigden van de Hacemitische monarch bevonden zich Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, de Grieks-Orthodoxe Patriarch Theophilus III, alsook de Groot Mufti Mohammed Hoessein en de vertegenwoordigers van de Islamitische WAQF van de drievoudig Heilige Stad. “De laatste dagen was onze stad Jeruzalem opnieuw het centrum van hevige spanningen, van verscheurdheid en van tal van uitingen van haat,” werd nog maar eens door Mgr. Pizzaballa betreurd. Hij verwees hierbij naar de gewelddadige botsingen die Joden en moslimgelovigen lijnrecht tegenover mekaar plaatsten.

Door middel van deze ontmoeting wou het Koninkrijk Jordanië, dat traditiegetrouw als bewaarder van de Heiige Plaatsen in Jeruzalem optreedt, nogmaals zijn grote gehechtheid aan deze Heilige Plaatsen betuigen. Deze plaatsen spelen zowel voor de moslims als voor de christenen een bijzonder belangrijke rol. De Latijnse Patriarch sprak zijn grote erkentelijkheid uit ten aanzien van het engagement van Koning Abdallah II voor het vrijwaren van de vrije toegang tot de Heilige Plaatsen, voor het respecteren van het Status Quo in Jeruzalem en voor zijn inzet voor het bevorderen van de interreligieuze harmonie.

Op zijn beurt onderstreepte Patriarch Theophilus III de inspanningen van de Jordaanse vorst voor het behoud van de historische identiteit van Jeruzalem en de christen aanwezigheid in deze stad. “Het authentiek karakter van de voorbeeldfunctie zoals dit in het Hachemitisch Koninkrijk wordt beleefd, betekent voor ons een bijzonder grote aanmoediging en steun, zeker op momenten waarin de christen aanwezigheid in het Heilig Land zo zwaar wordt uitgedaagd. En deze aanwezigheid is precies van zo’n cruciaal belang voor de historische en vredevolle coëxistentie in onze samenleving.”

Bron : Vatican News

Foto : Fotoarchief lds

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter