Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Kerstmis-in-Gaza
        Kerstmis in Gaza

Kerstmis in Gaza

GAZA – Op zondag 18 december begaf zich een delegatie van het Latijns Patriarchaat naar Gaza om er in voorbereiding van Kerstmis onder de lokale christenen de Heilige Mis op te dragen. Dit was het uitgelezen moment om zich enerzijds in de volheid van de feestelijke kerstsfeer onder te dompelen en tegelijk de verschillende projecten die het voorbije jaar in de schoot van de parochie werden voltooid, in te huldigen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

Naar jaarlijkse gewoonte kwam enkele dagen voor Kerstmis een delegatie van het Latijns Patriarchaat bij de gelovigen van de parochie van de Heilige Familie in Gaza de Heilige Mis van de geboorte van Christus opdragen. Dit jaar werd de Mis voorgegaan door Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris in Nazareth, met aan zijn zijde P. Imad Twal, Generaal Administrator van het Patriarchaat, P. Mario da Silva, pastoor van de parochie en P. Gabriel Romanelli van het Institut du Verbe Incarné.

De gelovigen waren zeer talrijk aanwezig. Het waren overwegend katholieken maar tevens ook tal van orthodoxen, waaronder heel wat kinderen en jongeren, als levende getuigen van de vitaliteit van het geloof. Naar gewoonte verwelkomden de scouts de bisschop met bazuingeschal en trommelgeroffel. Na de mis brachten de kinderen van de parochie de voorstelling van een levende kerststal. De muziek en de kostuums verraadden een lange en minutieuze voorbereiding die met veel liefde door de Sœurs Missionnaires de la Charité en de Sœurs du Verbe Incarne werd geleid. Zij werken daar samen bij de kinderen van Gaza, onder meer in de crèche, de school en het opvangtehuis voor mindervaliden. Dit zijn drie instellingen die onder de parochie ressorteren. Met veel geduld richten zij zich in deze uithoek van de wereld op de zorg voor allen die zich hier vergeten en verlaten weten en houden niet op om deze armste en meest kwetsbare mensen toch nog enig uitzicht op een toekomst te bezorgen.

De bedroevende levensomstandigheden binnen de Gazastrook, waar armoede, werkloosheid en de niet aflatende cyclus van geweld en oorlog de plak zwaaien, lijken wel elk gevoel van hoop op een toekomst in de kiem te smoren. En toch vormde deze viering de gelegenheid om voor de genade van het voorbije jaar dank te zeggen. Bij P. Mario en de zusters vinden de gelovigen meer dan zomaar een parochie of een schuilplaats. Samen vormen zij immers één familie. “Ieder jaar smeken wij God om vrede. Vandaag leven wij wel in angst, maar toch raken wij niet radeloos of zonder hoop. Sommigen praten over een nieuwe oorlog die op stapel staat, over zoveel zaken waar wij schrik voor hebben. Maar nu met Kerstmis vragen wij God ons de vrede te schenken,” benadrukt P. Mario, pastoor van de parochie.

De zorgeloze vreugde van de kinderen verraadt tevens glinsters van hoop en wederopbouw. “meerdere projecten werden hier door het Patriarchaat gerealiseerd en hiervoor zijn wij ten zeerste dankbaar… Zo beschikken wij voortaan via zonne-energie over elektriciteit,” voegt P. Mario hieraan toe.

De parochie en het daaraan verbonden gebouwencomplex vormden in de loop van het voorbije jaar het voorwerp van tal van restauraties en verbeteringen. Niet minder dan vijf projecten werden bij deze viering ingehuldigd: de pastorie en het bureel van de parochie, de parochiezaal, de renovatie van de school met onder meer de installatie van de zonnepanelen, alsook de bouw van een afsluitingsmuur en een veiligheidsportaal voor de parochie. Ook werd de eerste steen voor de aan de gang zijnde renovatie van de kerk ingezegend. De kerk heeft immers met tal van vochtigheidsproblemen af te rekenen, die de structuur van het gebouw aanvreet. Al deze projecten waren slechts mogelijk dank zij de steun van de Ridderorde van het Heilig Graf, van “l’Oeuvre d’Orient”, van de “Mission Pontificale”, van de Spaanse organisatie “Manos Unidas” en de Portugese en Poolse regeringen.

Myriam Ambroselli

Foto : © LPJ / Vivien Laguette

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter