Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Kafarnaum-Het-Huis-van-Petrus-1230
      #Kafarnaüm – Het Huis van Petrus

#Kafarnaüm – Het Huis van Petrus

HEILIG LAND – We reisden van Nazareth naar de oude stad Kafarnaüm. Het was precies 1987 jaar geleden dat Jezus daar ging wonen. “Hij (Jezus) ging niet in Nazareth, maar in Kafarnaüm wonen, aan het meer van Galilea” (of ook het Meer van Tiberias) (Mt. 4, 13).


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 december 2017
  • réagir
  • 0 stem

Jezus ontmoette er de twee broers, Simon, die later Petrus zou worden genoemd en Andreas. Ze runden er een vissersbedrijf aan de oever van het meer. “Ga met me mee, dan zal Ik jullie vissers van mensen maken.” (Mt. 4, 19). Ook de broers Jacobus en Johannes die een eind verderop hun visnetten aan het herstellen waren, werden geroepen. Petrus bezat een ruime woning vlakbij de synagoge, zijn broer Andreas en ook zijn schoonmoeder woonden bij hem in. Dit blijkt uit de genezing van deze vrouw. “Toen Jezus bij Petrus thuiskwam, zag Hij diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij pakte haar hand vast en de koorts verdween. Ze stond op en ging voor Hem zorgen” (Mt. 8, 14-15).

Het huis van Petrus was geen alleenstaande villa, maar een vrij ruime woning omgeven door andere huizen, gelegen op enkele meters van de synagoge aan de oever van het meer. Dat er een synagoge was gebouwd, lezen we in de evangelieperikoop van Lucas over de genezing van de knecht van de centurio, een Romeins officier, ook honderdman genoemd omdat hij een leger van honderd soldaten onder zich had. Ik citeer: “Een Romeins officier had daar (in Kafarnaüm) een knecht die hij erg waardeerde; de man was ernstig ziek en lag op sterven. Toen de officier over Jezus hoorde, stuurde hij een paar oudsten van de Joden naar Hem toe met de vraag of Hij zijn knecht wou komen genezen. Ze gingen naar Jezus toe en drongen er bij Hem op aan de officier te helpen. Ze zeiden: ‘Die man verdient het, want hij houdt van ons volk en heeft de synagoge hier voor ons laten bouwen.’ Jezus ging met hen mee” (Lc. 7, 1-6).

Kafarnaüm is daardoor een bevoorrechte plaats geworden, want nergens anders heeft Jezus zoveel wonderen verricht als in Kafarnaüm. Maar blijkbaar werden zijn wonderwerken door de plaatselijke bevolking niet altijd zo naar waarde geschat. “En gij, Kafarnaüm, zult ge soms tot de hemel toe verheven worden? Tot in de onderwereld zult ge neerzinken” (Mt. 11, 23).

De ruïnes van de huidige tempel zijn niet de overblijfselen van de synagoge uit Jezus’ tijd. We zien wel dat deze op bestaande fundamenten gebouwd is. De aanwijzing dat de aangeduide plaats de woning van Petrus is geweest, leiden we af uit de archeologische vondsten van de Franciscanen. Het huis van Petrus werd in 3de eeuw na Christus een cultusplaats om in de tweede helft van de 5de eeuw tot een octogonale Byzantijnse kerk te worden verbouwd. In de 7de eeuw kwam er een einde aan het Byzantijnse Rijk en raakte de kerk onder invloed van de Arabische bezetting en Islamitische overheersing in verval. Het was pas in 1921 dat men de achthoekige structuren van de kerk herontdekte en in 1968 werd de vroegere christelijke gebedsruimte bloot gelegd. Graffiti verwijzen uitdrukkelijk naar Jezus Christus als God en bevatten liturgische uitdrukkingen zoals ‘Kyrie Eleison’ en ‘Amen’.

We schrijven juni in het jaar Onzes Heren 1990, wanneer de Franciscanen boven het huis van Petrus een nieuwe basiliek bouwden naar het Byzantijnse achthoekige model. Eenmaal in de kerk kan men door de glazen vloer de indeling van het heiligdom bewonderen. Wanneer men zich realiseert dat Jezus omringd door zijn leerlingen, daar Zijn goddelijk woord heeft onderwezen, dan laat die plaats je nooit meer los.

Peter Broos

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter