Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Jeruzalem-vangt-reeds-gedurende-2500-jaar-vluchtelingen-op
        Jeruzalem vangt reeds gedurende 2500 jaar vluchtelingen op

Jeruzalem vangt reeds gedurende 2500 jaar vluchtelingen op

JERUZALEM – Archeologen van de Israëlische Overheid hebben zegels in klei gevonden die aangeven dat reeds na de verwoesting van het Koninkrijk Israël (720 vr. Chr.) vluchtelingen hun toevlucht tot het Koninkrijk Juda hebben gezocht.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 september 2017
  • réagir
  • 0 stem

De Geschiedenis heeft zo haar eigen ironische trekjes. Precies nu, wanneer de Hebreeuwse staat een oplossing zoekt om illegale vluchtelingen uit te wijzen, tonen archeologen aan dat zowat 2700 jaar geleden het Koninkrijk Juda wellicht onderdak heeft geboden aan een bijzonder groot aantal vluchtelingen uit het noorden van het land, met name uit het toenmalig Koninkrijk Israël. Deze bevinding is het resultaat van een ontdekking die een ploeg archeologen van de Israëlische Instantie voor Oudheidkunde de voorbije zomer heeft gedaan. De ploeg archeologen stond onder leiding van dr. Joe Uziel en dr. Ortal Chalaf. Hun opgravingen gebeurden in de Stad van David, dit is de plaats waar ten tijde van David de oude stad Jeruzalem was gevestigd. De voorwerpen die werden bloot gelegd, werden op 7 september tijdelijk aan het publiek vertoond, dit naar aanleiding van de 18de conferentie over het archeologisch onderzoek in de Stad van David.

De vondst betreft een tiental zegels (“bouloth” in het Hebreeuws, afgeleid van het Latijnse “bulla”) die uit de grond werden opgegraven. Ze dateren uit de tijd van het Koninkrijk Juda (931-586 vr. Chr.) en waren ooit in het handelsleven ten tijde van de Eerste Tempel (962-586 vr. Chr.) in gebruik. Deze kleine stukken klei moesten er voor zorgen dat de briefwisseling ongeopend bleef. De zegels dragen vaak verschillende afbeeldingen, maar tegen het einde van de periode werden ook de namen van de betrokken mensen vermeld. De documenten zelf bleven evenwel niet bewaard.

Doorgaans zijn opgegraven zegels gebroken en vallen de vermelde namen nog nauwelijks te ontcijferen. Maar raar maar waar, de hier gevonden zegels zijn nog vrij intact en sommige bevatten een mengeling van namen van functionarissen zowel uit het Koninkrijk Israël als Juda. Indien deze zegels een weerspiegeling zijn van de toenmalige bezorgdheden en de namen bevatten van diegene die de boodschappen hebben verstuurd, dan is er toch eentje – de meest interessante – die de aandacht van de experten weet te trekken. Het gaat om de Israëlische naam “Ahiav ben (= zoon van) Menachem. Mits een kleine aanpassing in de schrijfwijze zit hierin een versmelting met de naam “Ahav” en “Menahem” . Dit zijn de namen van twee Israëlische koningen. Het zegel verwijst dus naar de naam van twee koningen uit het Koninkrijk Israël en toch werd het in Jeruzalem, de hoofdstad van het Koninkrijk Juda, teruggevonden. Meer nog “we hebben een veelheid aan namen aangetroffen van belangrijke personen die ten tijde van de Eerste Tempel in Jeruzalem leefden,” vertelde dr. Joe Uziel. De archeologen vonden onder meer de naam “Pinhad” die zelfs nog tot in onze dagen in gebruik is. Volgens dr. Ortal Chalaf, mededirectrice van de opgravingen, geven deze namen aan dat na de verwoesting van Israël mogelijks vluchtelingen vanuit dit koninkrijk naar het Koninkrijk Juda zijn getrokken en zich in Jeruzalem hebben gevestigd. “Het gebruik van hun naam in de officiële briefwisseling geeft dan aan dat deze Israëlieten, nadat ze zich in Jeruzalem hadden gevestigd, een belangrijk plaats in de administratie in Juda wisten te verwerven,” verklaart Joe Uziel. Beide directieleden menen dat “deze namen mee het bewijs ondersteunen dat na het verdrijven van de Tribus van Israël, vluchtelingen vanuit het noorden in Jeruzalem zijn toegekomen en erin slaagden om daar een belangrijke rol in het administratieve leven te veroveren.”

Op maandag 4 september verklaarde Joe Uziel ook nog aan de “Times of Israël” dat deze zegels de voorbije maanden op de oostelijke hellingen van de Stad van David zijn gevonden, aan de buitenzijde van de “Puits de Warren”. "Meestal wijzen dergelijke zegels naar een administratief systeem dat binnen het Koninkrijk Juda aan het einde van de periode van de Eerste Tempel goed was ontwikkeld. Op het einde van die periode, meer specifiek vanaf de tijd van Koning Ezechias (rond 700 vr. Chr.) tot aan de verwoesting van Jeruzalem (586 vr. Chr.), dragen de zegels in oud Hebreeuwse lettertekens de naam van de klerken,” aldus de officiële Israëlische instelling voor Oudheidkunde.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter