Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Jeruzalem-drie-dagen-feest-om-800-jaar-Franciscanen
        Jeruzalem: drie dagen feest om 800 jaar Franciscanen

Jeruzalem: drie dagen feest om 800 jaar Franciscanen

JERUZALEM – Op het programma van deze bijzondere herdenking staat kunst, cultuur, archeologie en muziek. Bij die gelegenheid hadden wij een interview met P. Narcyz Klimas, lid van het organisatiecomité van deze gebeurtenis.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

De Custode van het Heilig Land maakt zich op voor de viering van deze belangrijke verjaardag: 800 jaar aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land. 16, 17 en 18 oktober zijn drie dagen vol conferenties en feestelijkheden. P. Narcyz Klimas, adjunct archivaris en conservator, en tevens professor en directeur van het organiserende comité, geeft enige toelichting bij wat is gepland.

Wanneer werd dit organisatiecomité opgericht en wat werd er beslist?
In december heeft de Custode beslist een comité van broeders op te richten om de festiviteiten te organiseren naar aanleiding van 800 jaar aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land. Op 9 januari 2017 had er een eerste vergadering plaats om alle ideeën even op een rijtje te zetten. Zo bracht ikzelf het voorstel aan om in het klooster Saint-Sauveur te Jeruzalem conferenties te organiseren. Archeoloog Fr. Eugenio Alliata stelde voor de steen te exposeren die naar aanleiding van restauratiewerken in het Cenakel werd gevonden. Anderen dachten eraan belangrijke personaliteiten uit te nodigen om onze feestelijkheden bij te wonen. Zo hebben we Fr. Michel Perry, Algemene Overste van de Minderbroeders, uitgenodigd, alsook Kardinaal Sandri, Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Wij beslisten tevens om in het salon van de Onbevlekte Ontvangenis een tentoonstelling op te zetten rond de oudste Bul (1230) waarover we beschikken. Paus Gregorius IX schreef toen aan de bisschop van Jeruzalem en Antiochië om de Franciscanen te helpen. Deze Bul is het bewijs van de toenmalige franciscaanse aanwezigheid. In het salon zouden ook enkele conferenties plaats vinden.

Hoe zullen de feestelijkheden zich ontwikkelen? Wat wordt er gedurende de eerste dagen voorzien?
De eerste dag zullen de Custode, de econoom van de Custode en de Algemene Overste van onze orde onze donateurs ontmoeten. Daar zal men het hebben over de projecten waarvoor de Custode zich heeft geëngageerd en zullen zij kunnen uitleggen hoe zij aan deze projecten een bijdrage kunnen leveren. Na zich even verfrist te hebben, zal de algemene overste in de namiddag in een liturgische plechtigheid voorgaan. Daarop zal een ontmoeting volgen met de medebroeders. De tweede dag, 17 oktober, vormt de kern van de feestelijkheden. Kardinaal Sandri zal een H. Mis celebreren en vervolgens een conferentie houden over een prachtig thema dat hijzelf heeft gekozen: “Verkondig steeds het Evangelie, en indien nodig, zelfs met woorden! De franciscaanse aanwezigheid in het Heilig Land.” Daarna heeft een uiteenzetting plaats over FR. Elia, de eerste broeder van de Provincie van het Midden-Oosten. In de namiddag wordt in een uiteenzetting even ingegaan op de situatie van Akko ten tijde van de ontscheping van de eerste broeders. De dag zal afgerond worden met een conferentie van Prof. Emmanuel Main over het catalogiseren van foto’s over Syrië. Wij zullen dus aandacht besteden aan de beginperiode van de Custode, maar evenzeer aan de huidige situatie, met bijzondere aandacht voor de rode draad die ononderbroken door deze geschiedenis loopt.

De derde dag zal overwegend artistiek en archeologisch zijn…
De derde dag zullen de verhalen van de Heilige Franciscus de fresco’s van Giotto illustreren, waarvan een reproductie zal geëxposeerd worden in het salon van de zetel van de Custode. Wij kregen reeds aanvragen om deze ook in onze scholen zoals in Amman en in Haïfa tentoon te stellen. Het fresco zal echter tot eind oktober in Jeruzalem blijven om vervolgens door heel het Heilig Land te trekken. Deze tournee zal uiteindelijk afgesloten worden in het klooster van Saint-Sauveur bij de verjaardag van de ontmoeting tussen de Heilige Franciscus en de Sultan Malik al Kamil. Er zullen ook twee archeologische presentaties plaats vinden. Fr. Eugenio Alliata zal zich op de opgravingen van het oude franciscaanse klooster van Sion richten, en wat mij betreft, zal ik het hebben over de eerste franciscaanse kloosters in het Midden-Oosten. De Custode zelf zal voorgaan in de vespers ter afsluiting van de feestelijkheden en er zal ook ruimte zijn voor kunst met de uitvoering van Magnificat , een concert dat door het Institut Musical de la Custodie zal worden georganiseerd.

Hebt u nog andere evenementen in het vooruitzicht?
Binnen twee jaar vieren wij de ontmoeting tussen de Heilige Franciscus en de sultan. Hiervoor werd ook reeds in de franciscaanse provincie van Egypte een organisatiecomité opgericht en daar zullen Fr. Ibrahim Faltas, adviseur van de custode, en ikzelf eveneens aan participeren. Mijn bijdrage zal vanuit wetenschappelijk standpunt geïnspireerd zijn. Zohaast het comité samenkomt, zullen de eerste beslissingen genomen worden.

Waarin ligt het belang van de franciscanen gedurende hun 800 jaar aanwezigheid in het Heilig Land?
Het groot belang schuilt in de continuïteit. Onze aanwezigheid is nooit onderbroken geweest. Geen enkele andere niet-lokale groep wist gedurende deze acht eeuwen te volharden. We zijn hier sedert 1217, op enkele luttele jaren van afwezigheid onmiddellijk na de Kruistochten. Maar zelfs toen, wanneer onze aanwezigheid niet echt permanent was, bleven de franciscanen naar de Heilige Plaatsen komen om er te bidden. Wanneer Israëli’s onze archieven raadplegen, zeggen ze: “jullie maken een belangrijk deel uit van onze geschiedenis.” Het is precies hetzelfde wat ik tot de kinderen zeg die bij ons op bezoek komen: de Custode maakt wezenlijk deel uit van de geschiedenis van het Heilig Land.

Op welke wijze levert de Custode in het Heilig Land een fundamentele bijdrage aan de lokale bevolking?
Het onderwijs is wat dat betreft een van de belangrijkste domeinen. De Custode heeft heel wat scholen. En al zijn heel wat scholieren zoals in Jericho bijvoorbeeld, niet eens christen, toch blijft er diep in elk van hen een spoor van hun passage in onze scholen. De Custode biedt ook heel wat tewerkstelling aan de lokale bevolking, hetgeen hen mogelijk maakt om in het land te blijven.

Wie zal er bij de feestelijkheden assisteren?
Alle vertegenwoordigers van de Kerken en van verschillende instellingen in het Heilig Land zijn uitgenodigd. Natuurlijk zullen de franciscanen nadrukkelijk aanwezig zijn, maar evenzeer de bewoners van het land als de genodigden uit het buitenland. Iedereen is welkom.

Beatrice Guarrera voor Terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter