Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Jeruzalem-consulteert-eerst-Rabbijnen-alvorens-christelijke-evenementen-toe-te
        Jeruzalem consulteert eerst Rabbijnen alvorens christelijke evenementen toe (...)

Jeruzalem consulteert eerst Rabbijnen alvorens christelijke evenementen toe te staan

JERUZALEM – Het Persagentschap I24-News kondigt aan dat het stadsbestuur van Jeruza-lem toegeeft aan een noodkreet van de ultra-orthodoxen naar aanleiding van een confe-rentie die als “bekeringsschouwspel” werd aangekondigd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 8 juli 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het stadsbestuur van Jeruzalem heeft zich ertoe verbonden voortaan de rabbijnen van de stad te raadplegen alvorens de toestemming te verlenen aan christelijke evenementen die als “mis-sioneringsactiviteiten” kunnen worden beschouwd.

Deze beslissing werd genomen nadat de verantwoordelijken van ultra-orthodoxe joden hun woede hadden geuit ten aanzien van het stadsbestuur bij het beheer van het stedelijk stadion. Dit had aan christen organisatie de toestemming verleend om er een grote conferentie te houden.

Indien het evenement had plaats gehad zoals het voorzien was, had dit een alarmkreet onder de ultra-orthodoxe joden veroorzaakt, die tegen dit “massaspektakel van gedwongen bekerin-gen” hebben betoogd.

Er waren duizenden christenen van over de hele wereld naar Jeruzalem gekomen om aan deze conferentie deel te nemen.
Volgens de media van de ultra-orthodoxe gemeenschap had dit evenement als “enig doel om joden tot het christendom te bekeren”, dit met de hulp van ontelbare missionarissen die met deze enige doelstelling naar Jeruzalem waren afgezakt.

De afgelasting van deze conferentie was omwille van juridische problemen onmogelijk, maar de burgemeester van de stad, Nir Barkat, ondertekende een akkoord met de rabbijnen van de Jeruzalem dat zij in de toekomst eerst zullen geraadpleegd worden, alvorens dergelijk evene-menten nog zullen toegestaan worden.
De Israëlische televisie vermeldde vorige vrijdag dat er bovendien ook dreigende pamfletten ten aanzien van de christenen werden verspreid. Deze gingen uit van een organisatie die zich-zelf “Islamitische Staat (IS) in Palestina” noemt.

Folders die van het logo van Islamitische Staat zijn voorzien, waarschuwen de christelijke inwoners ervoor dat de wraak zich spoedig over hen zal voltrekken.

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter