Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Jaarlijkse-ontmoeting-van-de-Europese-Landscommandeurs-2017
        Jaarlijkse ontmoeting van de Europese Landscommandeurs 2017

Jaarlijkse ontmoeting van de Europese Landscommandeurs 2017

ROME – Op 27 en 28 juni 2017 kwamen de Europese landscommandeurs in Rome bijeen om enkele actuele thema’s te bespreken. Er was tevens aandacht voor de uitdagingen van morgen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 september 2017
  • réagir
  • 0 stem

Tijdens de bijeenkomst van de Europese landscommandeurs verleende Kardinaal Pietro Parolin, Staatssecretaris van de Heilige Stoel, in naam van Paus Franciscus aan de Gouverneur-Generaal Agostino Borromeo het Grootkruis van de Orde van Sint-Gregorius, dit naar aanleiding van het beëindigen van zijn tweede en laatste vierjarig mandaat.

Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Orde, sprak oprechte en warme woorden van dankbaarheid ten aanzien van Professor Borromeo. Deze werden met een langdurig applaus vanwege de deelnemers aan deze internationale ontmoeting beantwoord. Nadien werd Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone als nieuwe Gouverneur-Generaal voorgesteld. Deze prees zijn voorganger die als Gouverneur-Generaal een uitzonderlijke staat van verdienste kan voorleggen en beloofde om in dezelfde lijn verder te werken en evenzeer een luisterend oor te zijn voor alle leden van de Orde.

Consulteur Pier Carlo Visconti en Professor Pierre Blanchard, lid van het Grootmeesterschap, stelden vervolgens de financiële resultaten voor. Deze reveleerden een onvergelijkbare stijging van de giften voor het Heilig Land met maar liefst meer dan 16 miljoen euro. Deze stijging werd mee mogelijk gemaakt door het dynamisch optreden van de Grootmeester die systematisch de landscommanderijen over heel de wereld bezoekt, de lokale initiatieven steeds nieuw leven weet in te blazen en de internationale communicatie binnen de Orde stimuleert. “Zo is een klimaat van vertrouwen en van ware broederschap ontwikkeld, die het centrum en de periferie steeds dichter bij elkaar brengt,” verklaarde Professor Borromeo.

De Orde ziet voortdurend over de hele wereld nieuwe gemeenschappen van ridders en dames ontstaan. Zo kijken we onder meer uit naar nieuwe Delegaties van het Grootmeesterschap in Chili en Peru. Kanselier Alfredo Bastianelli wist deze constante positieve ontwikkeling met enkele sprekende statistieken te verduidelijken. Over alle continenten heen telt de Orde meer dan 30.000 leden, waarvan een derde dames zijn. Dit illustreert duidelijk de nieuwe aantrekkingskracht van de Orde. Deze positieve evolutie doet zich manifest voor in Azië en in de Pacifiek.

Mgr. Antonio Franco gaf verder uitleg over de ondersteuning aan de Kerk in het Heilig Land. Hij toonde aan hoe de Vaticaanse Stichting Johannes de Doper, die door de Paus zelf in het leven is geroepen, erin is geslaagd de situatie in de Universiteit van Madaba te saneren. Het beheer van deze instelling werd geoptimaliseerd en ontwikkelt zich verder naar meer autonomie en een grotere transparantie. De roeping van de Stichting is heel wat ruimer dan het bevorderen van de cultuur en de vorming in het Midden-Oosten.

Bij monde van haar President Professor Thomas McKiernan werd enig inzicht gegeven in de werkzaamheden van de "Commissie Heilig Land". Deze commissie is ermee belast de projecten van het Grootmeesterschap in het Latijns Patriarchaat op te volgen en te beheren. Hij gaf toelichting bij de verschillende actuele dossiers betreffende de kerk in Jubeiha, de school in Naour en de verhoging van de salarissen van de leerkrachten in de scholen van het uitgestrekte patriarchaal aartsbisdom van Jeruzalem. Dit omvat immers zowel Cyprus, Israël, Palestina en Jordanië. Deze scholen, die ook heel wat moslims tellen, hebben een essentieel belang als plaatsen waar bruggen van vriendschap en wederzijds begrip ontstaan. Deze scholen vormen de basis voor en tegelijk de sleutel tot een toekomstige vrede.

De landscommandeurs spraken de wens uit dat er steeds meer activiteiten in Palestina zouden worden ontplooid. Daar is de situatie immers volkomen wanhopig geworden. Daartegenover staat dat het merendeel van de projecten zich op vraag van het Latijns Patriarchaat naar Jordanië richten. Het is evenwel zo – en dit werd door Professor Borromeo beaamd – dat het aandeel van de katholieken in Palestina beduidend laag ligt (slechts 2% is christen). Er zou dan ook met Mgr. Pizzaballa, de Apostolische Administrator, over dit onderwerp verder overleg moeten worden gepleegd.

Patrick Powers, Vice-Gouverneur voor Noord-Amerika, bracht in herinnering dat over heel het gebied van het Latijns Patriarchaat twee derden van de uitgaven door de Orde worden gedekt. Voor de priesteropleiding aan het seminarie van Beit Jala nabij Behtlehem in Palestina, bedraagt dit zelfs 100%.

De Verenigde Staten nemen samen met Duitsland de leiding inzake het storten van giften. Ze verwerven bijzonder hoge giften onder meer via een informatiecampagne die vooral in de omgeving van de leden sterk wordt gevoerd (in het voorbije jaar alleen reeds bedroeg dit meer dan 2 miljoen dollar aan giften).

Vervolgens stelde zich de vraag van de geplande Consulta van 12 tot 16 november 2018. De zittingen zullen gekenmerkt worden door het goedkeuren van nieuwe statuten en de deelnemers zullen zich ook over de functie van de Landscommandeur buigen. Ook de plaats van de geestelijken in de landscommanderijen zullen voorwerp van overleg vormen. De Grootmeester sprak de wens uit dat het aantal geestelijken de 10% van de effectieve leden niet zou overschrijden en dat deze priesters en religieuzen in de Orde een duidelijk afgelijnde spirituele opdracht zouden toegewezen krijgen. In tegenstelling tot de Orde van Malta is onze Ridderorde in de eerste plaats een Orde van leken. De specifieke rol van de geestelijken binnen onze Orde zal dus beter moeten worden gedefinieerd.

De vergadering werd afgesloten met de verwelkoming van de nieuwe Gouverneur-Generaal. Hij vroeg alle aanwezigen om hun gebed om zijn opdracht tot coördinatie van het geheel van de landscommanderijen in een open en rechtschapen dialoog te kunnen vervullen.

FV

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter