Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/JERUSALEM-De-wettekst-van-25
        Knesset maakt een verschil tussen de christenen en de musulmannen

Knesset maakt een verschil tussen de christenen en de musulmannen

JERUSALEM - De wettekst van 25 februari 2014, goedgekeurd door een grote meerderheid van de Afgevaardigden in het Knesset, het Parlement van Israël, dat voor de eerste maal het verschil maakt tussen de Israëlische burgers van musulmaanse geloofsbelijdenis en deze van christene geloofs-belijdenis, voldoet de christenen niet. "Mgr.William Shomali, Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en voor Palestina, is van mening dat het hier gaat om een "Politieke en niet religieuze beslissing", met als opzet het aanwerven van de christenen in het Israëlisch leger.


"Mgr.William Shomali, Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en voor Palestina, is van mening dat het hier gaat om een "Politieke en niet religieuze beslissing", met als opzet het aanwerven van de christenen in het Israëlisch leger.

De nieuwe wet vergunt, bij voorbeeld, in de Nationale Commissie voor de Gelijkheid van Kansen in de Werkgelegenheid, onderscheidene zetels aan de vertegenwoordigers van de christen werk-nemers en van de musulmaanse werknemers van de Arabisch-Israëlische gemeenschap.

"De christenen beschouwen zich, sedert dertien eeuwen, als Arabieren."

In een interview, toegestaan op 26 februari 2014 aan Radio Vaticaan, bevestigt Mgr.Shomali dat "een dergelijk onderscheid in tegenspraak is met de geschiedenis, want "... de christenen beschouwen zich sedert dertien eeuwen als Arabieren en de Musulmannen beschouwen ze tevens als Arabieren."

Voor de katholieke bisschop kan men niet de loop van de geschiedenis wijzigen door een sessie van de Knesset." Dit zal tegen de wil van de christenen zelf zijn, want ze willen geen aparte entiteit worden, een getto of een minderheid binnen een minderheid, d.w.z. een dubbele minderheid:
noch als Arabieren wil men hun statuut niet werkelijk wijzigen en noch als christenen onder de Arabieren ."

De minderheid verdelen om ze te verzwakken

Mgr. Shomali ziet een groot gevaar in de poging het feit een christen te zijn te scheiden van het feit een Arabier te zijn, want in alle andere Arabische landen worden de christenen beschouwd als Arabieren: "Het zou een verschrikkelijke scheiding maken tussen beide gemeenschappen en het zal een bron worden van lijden voor de christenen; bovendien willen ze deze verandering niet. Ze is niet aan te raden en het is onrechtvaardig een wet de stemmen indien de christenen deze niet willen. Men heeft het statuut van de christenen vastgelegd, zonder de christenen hierover te raadplegen, hetgeen niet juist is."
De prelaat meent dat het steeds de minderheden zijn die lijden onder het godsdienstfanatisme " ... en dit heeft ook betrekking op Israël, waar de rechtse partijen sterker worden". Indien men elke scheiding wil afschaffen tegenover de christenen, onderlijnt hij ,dan behoort men dit te doen tegenover de hele Arabische minderheid." In dat geval geniet iedereen van hetzelfde statuut ! "

Het terrein voorbereiden om de christenen in het leger van Israël in te lijven

Hij vervolgde: "Deze beslissing is politiek en niet religieus". Het gaat hem om een politieke beslissing welke het terrein voorbereid om de christenen in te lijven in het leger . Hen scheiden van de musul-mannen maakt het gemakkelijker een andere wet te stemmen om ze verplicht in het leger in te lijven. Dit is zeker een politieke beslissing."

De reacties zijn niet uitgebleven,onder meer van zekere Arabisch-Israëlische volksvertegenwoordigers. Het Israëlische dagblad "Haaretz" betitelde deze wet als "racistisch".

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over het Heilig Land

Agenda
april 2020 :

Niets voor deze maand

maart 2020 | mei 2020

newsletter