Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israelische-annexatie-van-zones-in-Cisjordanie-stand-van-zaken
        Israëlische annexatie van zones in Cisjordanië: stand van zaken

Israëlische annexatie van zones in Cisjordanië: stand van zaken

HEILIG LAND – Het coalitieakkoord tussen Netanyahu en Gantz bepaalt dat de annexatie van de Jordaanvallei en het inpalmen van nederzettingen in Cisjordanië wel eens op 1 juli het voorwerp van een stemming zou kunnen zijn. De Europese Unie en de UNO hebben hierop de voorbije dagen gereageerd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 april 2020
  • réagir
  • 0 stem

Op 20 april sloten de Israëlische Eerste Minister Benjamin Netanyahu en Benny Gantz, de leider van de partij Blauw en Wit een coalitieakkoord voor de vorming van een nieuwe regering. Amper een paar dagen later was de annexatie van de Jordaanvallei in Cisjordanië het meest besproken onderwerp op de Israëlische politieke scène.

Op deze website hier hebben wij op 28 januari l.l. reeds tal van echo’s laten horen omtrent de presentatie door Donald Trump op het Witte Huis van het vredesplan voor het Midden-Oosten. Dat werd ook eens als het “akkoord van de eeuw” bestempeld. De inhoud van dit plan werd onmiddellijk door Israël op gejuich onthaald, maar het werd tegelijk ook door de Palestijnen en de Internationale Gemeenschap volledig verworpen. In de aangekondigde maatregelen vormde de annexatie van de Jordaanvallei en alle kolonies in Cisjordanie¨ het kristallisatiepunt van de opgekropte spanningen.

Dit voornemen moet volgens het internationaal recht als volkomen illegaal worden beschouwd, maar dat heeft niet belet dat Benjamin Netanyahu en Benny Gangz in volle campagne voor de wetgevende verkiezingen volop hun steun voor dit vredesplan hebben aangekondigd.

1 juli 2020

Drie maanden later sloten beiden in het kader van de coronacrisis een akkoord voor het vormen van een nieuwe regering van “dringende nationale noodzaak”. Maar eenmaal de eerste gezondheidsproblemen waren geregeld, kwam meteen de kwestie van de annexatie van Cisjordanië weer vrij snel op tafel.

bij de beslissingen in het regeerakkoord van 20 april bevond zich ook het principe dat de annexatie van de Jordaanvallei en alle nederzettingen in Cisjordanië vanaf de 1ste juli binnen de schoot van het kabinet of de Knesset het voorwerp van een stemming zouden uitmaken. De Israëlische regering moet hiervoor echter eerst vanwege de Amerikaanse regering het licht op groen krijgen.

Nog steeds volgens de bepalingen van het akkoord is de centristische formatie Blauw en Wit niet gemachtigd om enige obstructie tegen de stemming over dit onderwerp te voeren, maar hun afgevaardigden worden wel niet verplicht om zich ten gunste van de annexatie van de Jordaanvallei uit te spreken…

Internationale reacties

Ondertussen konden de voorbije dagen al heel wat reacties worden genoteerd. De Ierse Minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, heeft de nieuwe Israëlische regering reeds gewaarschuwd tegen het eigenmachtig opleggen van Israëlisch gezag in bepaalde delen van Cisjordanië.

“[…] Ik denk dat het belangrijk is om als vriend en partner van Israël, over de ernst van deze beslissing klare taal te spreken. Een gewelddadige territoriale annexatie wordt door het internationaal recht verboden, met inbegrip van het Charter van de Verenigde Naties […] In de moderne wereld is dit een fundamenteel principe binnen de relaties tussen staten onderling. Geen enkele staat kan dit principe naar eigen goeddunken negeren,” heeft hij in zijn verklaring duidelijk aangestipt.

“De annexatie vormt een ernstige schending van het internationaal recht”

Op haar beurt heeft de Europese Unie vorige donderdag opnieuw haar verzet tegen de annexatie van Cisjordanië uitgesproken: “De Europese Unie herhaalt dat elke annexatie een ernstige schending van het internationaal recht betekent. [Zij] zal de situatie blijven op de voet volgen en desgevallend met nog ernstiger repercussies reageren.” Dit verklaarde Joseph Borrell Minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, in een communiqué.

Dezelfde dag reageerde ook de UNO bij monde van zijn speciale coördinator voor het Nabije-Oosten, dhr. Nickolay Mladenoy. Deze laatste sprak een strenge waarschuwing uit tegen een annexatie vanwege Israël van de betreffende zones in Cisjordanë. Dit zou een verwoestende slag toebrengen aan de twee-staten-oplossing, en deze wordt door de internationale gemeenschap aanbevolen.

“Een verwoestende slag voor de twee-staten-oplossing”

Hij voegde hier nog aan toe: “Het gevaarlijk vooruitzicht van de annexatie van Israël van bezette gebieden in Cisjordanië vormt een groeiende uitdaging. Indien dergelijke beslissing wordt uitgevoerd, betekent dit een zware schending van het internationaal recht en brengt dit een vreselijke slag toe aan de twee-staten-oplossing. Het zou ook alle deuren sluiten voor nieuwe vredesonderhandelingen en zou tevens alle inspanningen bedreigen die het vredesproces in de regio kunnen bevorderen.”

“Ik nodig met klem de Israëlische en Palestijnse leiders uit om maatregelen te nemen die de vrede bevorderen, om eenzijdige handelingen te vermijden die de kloof tussen beide volkeren zullen vergroten en de kansen op vrede verder zullen ondermijnen,” voegde hij daar nog aan toe.

Woensdag was Mike Pompeo, hoofd van de Amerikaanse diplomatie, nog in de Hebreeuwse staat op bezoek om in laatste instantie te beslissen over het al dan niet annexeren van hele secties van Cisjordanië.

Bronnen: terresainte.net (Claire Riobé)/ The Times/ The Times of Israël/ VaticanNews.va/LeFigaro/LaLibre.be

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter