Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israel-wil-gronden-van-het-Latijns-Patriarchaat-in-beslag-nemen
        Israël wil gronden van het Latijns Patriarchaat in beslag nemen

Israël wil gronden van het Latijns Patriarchaat in beslag nemen

JORDAANVALLEI – De Israëlische autoriteiten hebben op 27 november een richtlijn verspreid waarin zij 25 ha Palestijnse grond in het noorden van de Jordaanvallei viseren. Hiertegen komt de eigenaar, zijnde het Latijns Patriarchaat, sterk in het verweer.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Dit communiqué verwijst zonder twijfel naar een andere mededeling, maar dit hier gaat om de snelle reactie daarop. “Het Latijns Patriarchaat contesteert met klem de beslissing van de Israëlische militaire autoriteiten.” In deze korte boodschap van 28 november op haar officiële website heeft het hoogste katholieke gezagsorgaan in het Heilig Land meteen willen reageren op een Israëlische richtlijn. Ze werd diezelfde avond nog meegedeeld. In de richtlijn werd de inbeslagname van Palestijnse gronden aangekondigd in het noorden van de Jordaanvallei. Deze regio hoort niet alleen aan de Arabieren toe, maar heeft tevens een grote strategische waarde op het vlak van de grensbeveiliging. Het Patriarchaat preciseert dat het “alle aspecten van deze beslissing zal onderzoeken ten einde op de gepaste manier hiertegen te kunnen reageren, ertegen te protesteren en alle verdere schade te voorkomen.” De zaak wordt dus alles behalve zonder gevolg geklasseerd.

Mutaz Bisharat, een verantwoordelijke die bij de Palestijnse Autoriteit belast is met het opvolgen van de dossiers van de Israëlische kolonies, verklaarde aan Ma’an News Agency dat Israël 267 dunams gronden wil aanslaan, hetgeen met circa 26,7 ha overeenkomt. Deze gronden die in Cisjordanië zijn gelegen, meer precies in het ambtsgebied Tubas, bevinden zich dicht bij de dorpen Bardala en Tayassir, op ongeveer dertig kilometer ten noordoosten van Nablus.

In een verklaring aan het Palestijns persagentschap Wafa bestempelde de Islamo-Christen Commissie voor steun aan Jeruzalem en de Heilige Plaatsen deze beslissing als “een flagrante schending van het internationaal mensenrecht.”

Hanna Issa, Secretaris-Generaal van dezelfde commissie, verklaarde van zijn kant aan Arab News dat “deze schendingen deel uitmaken van de steeds nadrukkelijker Israëlische inspanningen om alle gronden die aan de Arabieren, christenen en moslims toebehoren te judaïseren.”

Dezelfde geluiden hoort men bij Mutaz Besharat voor wie deze strategie tot doel heeft het grondgebied te controleren en de illegale Israëlische kolonies in de Jordaanvallei uit te breiden. Dit meldt het agentschap Ma’an News. De kolonie Mehola bijvoorbeeld, bevindt zich op minder dan vijf kilometer van Bardala.

Anderzijds vreest hij ook dat dit grondbeslag de voorbode is van het verdrijven van een zeker aantal Palestijnse families die in deze omgeving leven. De Israëlische autoriteiten zouden onder het voorwendsel van “veiligheidsoverwegingen” de families kunnen dwingen te evacueren. Deze gronden bevinden zich in de nabijheid van een Israëlische militair terrein.

Momenteel leven er zowat 70.000 Palestijnen en ongeveer 10.000 Joodse kolonisten in de Jordaanvallei. De Palestijnen in de Jordaanvallei behoren tot de meest bedreigde groepen wat mogelijke verhuizingen betreft. Volgens het Coördinatiebureau van Humanitaire aangelegenheden behoorden ruim 60% van de 6.000 Palestijnen die sinds 2008 manu militare werden verdreven, tot gemeenschappen van bedoeïenen of veekwekers.

De voorbije maanden hebben de Kerken van het Heilig Land bij herhaling de aanslagen op hun integriteit en hun leefbaarheid veroordeeld. Dat heeft er op een bepaald zelfs toe geleid dat men in februari gedurende drie dagen de basiliek van het Heilig Graf uit protest gesloten hield. Het stadsbestuur van Jeruzalem had immers de intentie uitgedrukt om de commerciële activiteiten van de Kerken te belasten. Bovendien wou een wetsvoorstel de onteigening van gebouwen van religieuze christen instellingen in Jeruzalem mogelijk maken. Deze gebouwen genoten nochtans sedert de Ottomaanse tijd een speciaal statuut.

Christophe Lafontaine voor Terra Santa. net
Zie ook : Vatican News

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter