Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israel-moet-het-heiligdom-van-Tabgha-schadeloos-stellen
        Israël moet het heiligdom van Tabgha schadeloos stellen

Israël moet het heiligdom van Tabgha schadeloos stellen

TABGHA – Op 21 september 2015 heeft de Israëlische procureur generaal aangekondigd dat er een schadeloosstelling zal dienen te gebeuren ten aanzien van het Benedictijns klooster in Tabgha. Dit heiligdom ligt op de noordelijke oever van het Meer van Tiberias. Op 18 juni viel de kerk ten prooi aan een brandstichting vanwege terroristen die banden hadden met radicaal rechts in Israël.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

In tegenstelling tot een eerder genomen beslissing zal Israël het herstel van de schade van de brandstichting vergoeden aan het Heiligdom van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha. Deze compensatie werd met de Duitse Benedictijner communauteit van Tabgha overeengekomen. Deze is eigenaar van de plaats. De brandstichting had op 18 juni l.l. plaats. Ze was des te schokkend omdat ze was vergezeld van hatelijke graffiti die tevens tot gevolg hadden dat het onderzoek naar de daders zich onmiddellijk op kleine groepen Joodse extremisten richtte.

De kerk van Tabgha “zal moeten schadeloos worden gesteld voor de vernielingen die door deze criminele brand werden aangericht, en dit volgens de geldende reglementering van de onroerende voorheffing,” verklaarde Procureur Generaal Yehuda Weinstein in een commniqué van maandag 21 september.

De vice-procureur generaal, Avi Licht, bevestigde in een officieel schrijven aan de fiscale autoriteiten, dat “de kerk moet schadeloos worden gesteld zoals dit door de wet is voorgeschreven”. Deze bestraft criminele daden die gelieerd worden aan “nationale of etnische groeperingen”. “In tegenstelling tot hetgeen eerder werd gesteld,” voegde de rechter hier nog aan toe, “was de brandstichting het gevolg van een evidente ideologische motivering die zijn oorsprong vindt in het Israëlisch-Arabisch conflict”.

“Deze koerswijziging is verrassend, maar de inhoud van de maatregel is belangrijk en stemt ons gelukkig. Deze beslissing herstelt de rechten en de bescherming van de christen gemeenschappen die in Israël leven,” bevestigde Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris in Nazareth.

De aanval op de kerk veroorzaakte een strenge veroordeling en een grote onrust bij de christen burgers in de Hebreeuwse staat en in heel de wereld. Dagelijks zakken ruim 5.000 bezoekers af naar de Heilige Plaatsen. De aanslag had dan ook een vernieuwde aandacht van de pelgrims en de media voor de aanslagen tegen de kerken in Israël tot gevolg.

Onmiddellijk na de aanslag van Tabgha kondigde de Israëlische politie de aanhouding en vervolgens ook de vrijlating van 16 jonge Joodse kolonisten aan.

Meer dan een maand later werden drie personen in staat van beschuldiging gesteld. Yinon Reuvent en Yehuda Asraf voor de brandstichting en de graffiti. De derde, Moshe Orbach, wordt ervan beschuldigd een document te hebben opgesteld en dit te hebben verspreid waarin in detail de “noodzaak” wordt beschreven om de bezittingen van niet-Joden en niet-Joodse individuen aan te vallen. Hierbij werden de nodige praktische raadgevingen toe gevoegd om deze daden van agressie ook effectief uit te voeren.

De fiscale autoriteiten hadden aanvankelijk de vraag tot schadeloosstelling van de hand gewezen onder de mom dat de aanval op het heiligdom niet op “nationalistische” gronden was gebeurd. Desondanks is het Ministerie van Justitie op de beslissing van de fiscale diensten terug gekeerd. Zich baserend op de aanklacht die tegen de verdachten wordt weerhouden, is het Bureau van de Procureur Generaal Weinstein van mening dat de aanval wel degelijk verband houdt met het “Israëlisch-Arabisch” conflict en hij heeft zodoende verordend dat de Benedictijner gemeenschap op een passende wijze zal worden vergoed.

De vereiste som bedraagt ongeveer zeven miljoen shekels (1,7 miljoen dollar of 1,6 miljoen euro). Deze moet dienen voor de heropbouw van een van de kloostergebouwen dat volledig werd verwoest. De kerk zelf werd niet beschadigd.

De voorbije jaren werden ook andere christen cultusplaatsen aangevallen. Dit is het geval met de kerk van de Hemelvaart van Maria in Jeruzalem, de basiliek van Nazareth, alsook nog andere katholieke en Grieks-orthodoxe kerken. Moskeeën en moslim cultusplaatsen vielen eveneens ten prooi aan Joodse extremisten.

Deze aanvallen ressorteren onder de noemer “Tag Mehir” (aflossingssom) en verwijzen naar de uitzuivering van “Eretz Israël” van alle heidense en goddeloze gebruiken.

Deze acties bleven destijds beperkt tot de grensregio’s met Cisjordanië en in Jeruzalem. Heden zijn ze ook uitgebreid naar de vreedzame regio’s van Galilea.

Mgr. Marcuzzo minimaliseert geenszins de moeilijkheden en problemen die de toekomst van de christen gemeenschap in het Heilig Land bedreigen. “Bepaalde zaken gebeuren… het vandalisme, de onderwijskwestie, de muur (in de Cremisan Vallei). Al die incidenten die hebben plaats gehad, zijn een aanwijzing voor een veranderende houding. Wij willen dit alles niet dramatiseren, maar wij moeten de feiten wel onderzoeken, de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen en waakzaam blijven.”

Bron: www.terrasanta.net
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.



Actua

newsletter