Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israel-het-geweld-tussen-Joden-en-Arabieren-verontrust-de-Kerk-ten-zeerste
        Israël: het geweld tussen Joden en Arabieren verontrust de Kerk ten (...)

Israël: het geweld tussen Joden en Arabieren verontrust de Kerk ten zeerste

De botsingen tussen Hamas en de Hebreeuwse Staat kennen niet het minste respijt. De uitbarstingen van geweld gaan op Israëlisch grondgebied met hevige rellen tussen de gemeenschappen gepaard. Père Kildani, Patriarchaal Vicaris voor Israël, zegt te vrezen voor de coëxistentie tussen Joden en Arbieren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 mei 2021
  • réagir
  • 0 stem

De Gazastrook heeft zeer zwaar te lijden onder de intense luchtaanvallen van Tsahal en het zuiden van Israël licht onder vuur van de onafgebroken raketaanvallen die door Palestijnse groeperingen worden afgevuurd. Sedert vorige maandag blijft het dramatische scenario zich onder de ogen van de internationale gemeenschap herhalen. Deze is compleet machteloos om bij beide partijen het afbouwen van de vijandigheden te bewerkstelligen, iets wat ze wel voortdurend bepleiten. De menselijke balans is ondertussen al heel zwaar: 119 Palestijnen, waaronder 31 kinderen, vonden reeds in de Gazastrook de dood en 830 raakten er gewond. Aan Israëlische kant vielen er onder de burgers 8 doden.

Maar vandaag zijn het vooral de gewelddadige rellen die zich in tal van Joods-Arabische steden zoals Lod, Akko en Jaffa afspelen die steeds grotere zorgen baren. Jonge Arabieren meten zich met Joodse militanten van extreem rechts, waaronder tal van kolonisten die uit Cisjordanië komen. Tegelijk staan ze tegenover een overweldigende Israëlische politiemacht. Lynchpartijen, agressie vanwege Joden en Arabieren, brandstichting in voertuigen, in winkels en synagogen… Deze ongeziene taferelen in Israël zijn choquerend en doen het schrikbeeld van een burgeroorlog om de hoek gluren.

Père Hanna Kildani is Latijns Patriachaal-Vicaris voor Israël. Ook al blijft het momenteel in Nazareth, de stad waar hij verblijft, nog vrij rustig, toch merkt hij dat er ook daar onder de inwoners van deze Israëlische Arabische stad een klimaat van angst heerst.

“Deze morgen was ik bij mijn Arabische tandarts en ik maakte er hem attent op dat er niet zoveel patiënten waren. Hij antwoordde mij dat al zijn Joodse patiënten die rond de stad wonen en de gewoonte hadden om hem te consulteren nu te veel schrik hebben om op bezoek te komen. Er zijn ook heel wat Arabieren, vooral jongeren dan, die in de omliggende Joodse steden werkzaam zijn, die nu uit angst evenmin durven naar hun werk te gaan.

Gisterenmorgen ging ik naar Jaffa omdat een van de gelovigen van de Latijns katholieke parochie gezien had hoe zijn dochters en ook zijn huis door fanatieke Joden werden aangevallen. Ik stond hem terzijde om hem te steunen en hij vertelde mij dat de agressievelingen niet eens van de stad zelf waren, maar van elders daar naartoe waren gekomen. Hetzelfde geldt voor de Joden, zij hebben schrik voor de Arabieren.

Er dient ook gezegd te worden dat de politie vaak niet eens poogt om de mensen te beschermen. Heel wat Arabieren hebben dan ook niet het minste vertrouwen meer in de ordediensten. Zij zien hoe hard de politie ten aanzien van hen wel optreedt en hoe “vriendschappelijk” ze met de Joden omgaan. Dat schept een klimaat van onbehagen en verdachtmaking.”

Is de coëxistentie tussen Joden en Arabieren in Israël nu écht in gevaar?

"Ja, de coëxistentie wordt inderdaad zwaar bedreigd. Ze was altijd al heel broos en ook in het verleden waren er tal van incidenten, maar de Israëlische overheid trad toen naar mijn menig veel wijzer op. Vandaag heerst hier een extreem rechts bewind dat hard tegenover de Arabieren optreedt. Herinner u de zogenaamde wet van de Nationale Staat (deze werd in juli 2018 goedgekeurd, n.v.d.r.). Deze bevestigt dat Israël een land is van en voor de Joden en heeft van het Arabisch een tweederangstaal gemaakt, daar waar het vroeger een officiële taal was.

Er zijn nu ministers en parlementsleden die het geweld aanmoedigen. Vroeger waren er zowel aan Israëlische als aan Arabische zijde wijze mensen die de jongeren wisten te kalmeren. Vandaag – of het nu om Joden, moslims of christenen gaat – luisteren de jongeren niet meer naar de ouderen. Zodoende is de coëxistentie inderdaad in gevaar.

Ik ben van mening dat de Israëlische overheid de jongeren moet aanmoedigen om elkaar te ontmoeten en met mekaar in dialoog te gaan. Maar vandaag wordt er niet meer met mekaar gepraat, maar beledigt en bedreigt men mekaar voortdurend. Wat valt er dan nog te doen?"

Welke oproep zou de Latijns Katholieke Kerk, de Kerk waartoe jij behoort, willen lanceren?

"Wij, de Katholieke Kerk in Israël of in Palestina, hebben een zending van verzoening. Wij moeten onze parochianen, maar evengoed de moslims als de Joden, aanmoedigen om met mekaar oprecht te dialogeren en de deuren van het hart wagenwijd open te zetten. Dát is wat er vandaag nodig is. We moeten de deuren van ons hart, van onze scholen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën open gooien. Er zijn veel jongeren die elkaar negeren, die gewoon negeren wat een moskee, een kerk of een synagoge in wezen is!

In onze scholen zijn alle leerlingen welkom, of het nu christenen, moslims, druzen… zijn. Wij moedigen de kinderen aan om mekaar te begrijpen en de religie en de symbolen van de ander te respecteren. Dit is óns land, het land van Jezus, het land van moslims, Joden en christenen, het land van Arabieren en Joden. Het is Gods wil dat wij deze diversiteit, dit pluralisme zouden beleven. De ander aanvaarden zoals hij is en hem begrijpen. Dat Joden, moslims en christenen de moed zouden hebben om tegen de ander te zeggen: “ik hou van je en ik respecteer je. Je bent mijn medeburger, mijn partner in dit land.” Maar het is precies dat wat wij hier in het Heilig Land missen."

Gelieve op te merken dat het Latijns Patriarchaat alle gelovigen uitnodigt om op 22 mei, met Pinksteren, heel dringend voor de rechtvaardigheid en de vrede te bidden.

Bron: Manuella Affejee - Cité du Vatican

Foto: ©️ Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org

Vertaling : Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter