Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israel-Een-Joods-militair-godsdienstig-bewind
        Israël: Een Joods militair godsdienstig bewind ?

Israël: Een Joods militair godsdienstig bewind ?

ROME – Tijdens verblijf in Rome vestigde Mgr. Fouad Twal de aandacht op de huidige relaties tussen de Kerk in het Heilig Land en de Israëlische overheid. Christophe Chaland kon zijn standpunt voor www.la-croix.com optekenen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 mei 2016
  • réagir
  • 0 stem

Tijdens zijn voordracht op 14 april sprak de Latijnse Patriarch van Jeruzalem in Rome de mening uit dat “ook al stelt Israël zichzelf voor als een democratische lekenstaat, de overheid zich momenteel steeds meer als een militair godsdienstig regime gedraagt …”
Mgr. Fouad Twal deed deze uitspraak in de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in het kader van een conferentie met als titel “De actuele situatie van de christenen in het Heilig Land”.

Ten aanzien van de Voorzitter van de universiteit van Opus Dei en voor een publiek van docenten en studenten bracht hij de houding van de Israëlische Overheid ter sprake: “…Het is voor het eerst dat een christen minderheid zich verplicht ziet om binnen een Joodse meerderheid te leven, met alle gevolgen die aan het gegeven van een minderheid verbonden zijn. Voor het eerst in de geschiedenis beschikt een Joodse meerderheid over een eigen staat. Maar deze meerderheid blijft zich gedragen alsof ze nog een minderheid is en blijft zich als dusdanig ook verdedigen. Ze doet dit door zich als een door de Bijbel geïnspireerde theocratische staat en zeker niet als een lekenstaat te gedragen …”

De patriarch onderstreepte de rol van de kleine christen minderheid (2% van de bevolking van het Heilig Land) als “buffer” tussen de Joodse bevolking en de moslims. In de aanwezigheid van christenen en moslims op hetzelfde Joodse grondgebied ziet hij een teken van hoop. Het getuigt van de realistische mogelijkheid om in eenzelfde gebied toch samen te leven.

Maar de Patriarch betreurde dat “de theologie van de Barmhartigheid, het bewind van de vergeving en het uitzuiveren van de herinneringen door de andere Arabische Palestijnen niet altijd goed worden begrepen”.

“… De moeilijkheden vloeien voort uit de militaire bezetting en uit het Israëlisch-Palestijns conflict, uit het onderling geweld, de dagelijkse vernederingen en uit het groeiend religieus fanatisme, zowel van Israëlische als van Islamitische kant,” verduidelijkte hij.

De patriarch zag zijn bewering geïllustreerd door de scheidingsmuur die de Israëlische staat optrekt tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Deze is meer dan 700km lang en ongeveer 8m hoog. Hij beperkt de bewegingsvrijheid, de onderwijskansen, het (vrij) verkeer en de toegang tot medische zorgen van de Palestijnse bevolking.
In deze context betreurde Mgr Twal ten zeerste de “uittocht van de christenen uit het Heilig Land, (…), vooral dan van de jongeren en de intellectuelen die het land ontvluchten om een meer humane toekomst met een grotere zekerheid te zoeken.”

De patriarch was om meerdere reden fel misnoegd over de betrekkingen tussen de Kerk en de (Israëlische) staat. Als voorbeeld vermeldde hij de ongelijke behandeling van de katholieke scholen onder de confessionele scholen in Israël: “De betoelaging van de Israëlische confessionele scholen bedraagt nagenoeg 100%. Voor onze scholen werd deze tot 29% herleid.” De plechtige beloften van de Minister van Onderwijs en van de Minister van Financies naar aanleiding van een maandenlange staking, werden tot op heden nog steeds niet uitgevoerd.

Christophe Chaland
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter