Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Inzegening-van-onze-school-in-Hashimi-Amman
      Inzegening van onze school in Hashimi (Amman)

Inzegening van onze school in Hashimi (Amman)

AMMAN – Op zaterdag 30 maart 2019 had de inzegening plaats van de nieuwe gebouwen van de kleuterschool te Hashimi. Deze inzegening door Z.E. Mgr. Pierbattista Pizzaballa was de symbolische sluitsteen van de nieuwbouw, dit na een maandenlange arbeid die dank zij de milde giften van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem kon gerealiseerd worden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 april 2019
  • réagir
  • 1 stem

Voor de inzegening van deze school die 144 kleuters opvangt, had P. Farah Bader, pastoor van Hashimi, het voorrecht om Mgr. Pizzaballa te verwelkomen. De aartsbisschop ging na de inzegening voor in een eucharistieviering tijdens dewelke jongeren ook hun Eerste communie mochten doen en anderen het Sacrament van het Vormsel ontvingen.

De eigenlijke school dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar in 2016 werden er door het Jordaanse Ministerie van Onderwijs aan de kleuterscholen nieuwe normen opgelegd. Deze mochten niet langer verdiepingen tellen ten einde het gevaar van valpartijen op de trappen uit te sluiten. Voor de school van Hashimi was het dus hoogst belangrijk dat er een nieuwe huisvesting zou gevonden worden om aan deze ministeriële reglementering te voldoen. Na de aankoop van een aangrenzend terrein en de afbraak van het bijhorende huis konden enkele maanden geleden de bouwwerken voor de nieuwe school beginnen.

Ondertussen is de bouw van de school klaar, dit dankzij de tussenkomst van verschillende technische ploegen van het Latijns Patriarchaat en de vrijgevigheid van de Belgische Landscommanderij. Hierdoor kunnen de leerlingen voortaan van nieuwe en goed aangepaste lokalen genieten. Het betreft zes klaslokalen, een leraarskamer, een kleine keuken, gescheiden douches voor de leerlingen en het lerarenkorps alsook een veilige en goed uitgeruste speelplaats waar verschillende sociale en opvoedende activiteiten kunnen georganiseerd worden.

Het Latijns Patriarchaat verheugt zich ten zeerste over de verwezenlijking van dit type project omdat dit volop tegemoet komt aan hetgeen best bij de noden van de parochies aansluit. Dergelijke projecten maken het de parochies inderdaad mogelijk om hun pastorale missie verder te zetten en de christen gemeenschappen in het Heilig Land van dienst te blijven.

Bron: Irénée Julien-Laferrière voor www.lpj.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter