Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Inwijding-van-een-museumruimte-in-het-Saxumcentrum-te-Abu-Gosh
        Inwijding van een museumruimte in het Saxumcentrum te Abu Gosh

Inwijding van een museumruimte in het Saxumcentrum te Abu Gosh

ABOU GOSH – In het Saxumcentrum te Abu Gosh had op 7 februari de inwijding van een bezoekerscentrum plaats. Dit is een museum voor bedevaarders die naar aanleiding van hun bezoek aan het Heilig Land hun kennis over en ervaringen met het Heilig Land verder willen uitbouwen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 februari 2019
  • réagir
  • 0 stem

Op zowat 15km ten westen van Jeruzalem bevindt zich in de nabijheid van het stadje Abu Gosh het Saxumcentrum (dit is het Latijnse woord voor “steen”). Dit centrum wordt beheerd door Opus Dei en is enerzijds bedoeld als onthaalcentrum voor toeristen en is anderzijds een congrescentrum dat voorbehouden wordt voor privébijeenkomsten van de eigen prelaten van Opus Dei.

De beslissing om nabij Abu Gosh een centrum te bouwen is niet zonder betekenis. Deze regio heeft een bijzonder belang in functie van het historisch en Bijbels patrimonium. In deze omgeving bevond zich de Kyriat Yearim (hetgeen “bosdorp” betekent), een plaats waar de Ark van het Verbond vóór de stichting van Jeruzalem en de bouw van de Tempel was opgesteld.

Opus Dei besliste om in dit betekenisvolle kader de Saxum op te richten, een centrum dat enerzijds moest dienen als bezoekruimte voor bedevaarders en anderzijds een baken moest zijn voor hun aangesloten leden die in het Heilig Land leven of er occasioneel verblijven.

Op donderdag 7 februari werd het deel voor de bezoekers als “Visitor Center” ingewijd. Dit moet de pelgrims door middel van multimedia helpen in het verdiepen van hun persoonlijke kennis over het Heilig Land. De zone “Kennis van het Heilig Land” biedt de bezoekers eerst de mogelijkheid om een multimedia-rondgang door het interieur van het museum te maken om vervolgens een voettocht richting Emmaüs aan te vatten.

Het multimediabezoek bezorgt de bedevaarder een historisch, geografisch en Bijbels inzicht dat het hem mogelijk moet maken de meest betekenisvolle gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis beter te begrijpen. Doorheen de verschillende stappen in het parcours wordt de “stenen kaart” die de voetsporen van Abraham en Mozes volgt, duidelijk zichtbaar. Zoals de naam het aangeeft gaat het om een stenen kaart die op de verdieping is ingegrift. De chronologie van de verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis van het Heilig Land wordt door middel van een tijdlijn op de muren uitgetekend. “De zaal van de 1ste eeuw” voert de bezoeker dan weer door de complexiteit van het dagelijkse leven in het Romeinse Juda van de eerste eeuw van onze tijdrekening. De multi-zintuigelijke ervaring gaat verder in de “kubuszaal” waar een doorlopende audiovisuele voorstelling in 360° plaats vindt. De voorstelling bevat tal van touch screens die het de bedevaarders mogelijk maken om virtueel door de geschiedenis en de evolutie van de Heilige Plaatsen in de regio te navigeren en zo de sleutelmomenten in het leven van Jezus op te sporen.

Na het traject door het interieur van het onthaalcentrum kunnen de bezoekers de “weg naar Emmaüs” volgen. Dit is en een voettocht van achttien kilometer die naar de stad met dezelfde naam leidt en die ook eens door de betreffende leerlingen in het evangelie van Lucas werd afgelegd (Lc 24, 13 e.v.).

De inhuldiging en de zegening van het “Visitor Center” alsook van het conferentiecentrum zijn voor de 1ste maart geprogrammeerd.

Bron: Filippo De Grazia voor www.lpj.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter