Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Investituur-2019
        Investituur 2019

Investituur 2019

BRUSSEL – Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, ging op 15 juni l.l. voor in de investituur van zeven dames en ridders voor de Belgische Landscommanderij.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

Het ritueel van de Investituur

Na een lange processie tijdens dewelke de hymne “Lauda Jerusalem” werd gezongen, begroette de Kardinaal de aanwezigen in de kerk waarna het Veni Creator werd aangeheven. Vervolgens verleende hij de ridderslag aan vier ridders en werden drie dames in de ridderorde opgenomen.

Dokter Paul BEX
Maître Géry Jörgen LEFEBVRE
Professor Jörgen VIJGEN
De Heer Frank Foulon
Madame Diana COSEANO
Madame Véronique MIHAIL
Professor Anne DE PAEPE

Nadien begaven de geestelijken zich opnieuw naar de sacristie om er hun koormantels af te leggen en zich met de liturgische gewaden voor het vieren van de Eucharistie te bekleden.

H. Mis ter ere van de Heilige Geest

De Votiefmis ter ere van de Heilige Geest werd voorgegaan door Kardinaal O’Brien in concelebratie met Mgr. Jean Kockerols, Grootprior, van de Belgische Landscommanderij en nog veertien andere priesters waaronder Mgr. Fabrice Rivet, vertegenwoordiger van de Apostolische Nuntius in België, Mgr. Hrvoje Skrlec, vertegenwoordiger van de Apostolische Nuntius bij de Europese Gemeenschap, en Mgr. Roberto Lucchini, Staatsecretaris van het Vaticaan.

Bij de voorbeden werd er in het bijzonder gebeden voor de vrede in het Heilig Land, alsook voor het herstel van onze Landscommandeur.

Het koor onder leiding van dhr. Laurent Fobelets wist op een meesterlijke wijze deze mooie viering op te luisteren.

Feestelijk middagmaal

Na de viering had in de Cercle Royal Gaulois in het Koninklijk Park te Brussel het feestmaal plaats. Een van de nieuwe ridders sprak bij deze gelegenheid in naam van zijn nieuwe confraters en medezusters een woord van dank uit ten aanzien van de Landscommanderij en van alle aanwezigen. Hij dankte in het bijzonder Grootmeester Kardinaal Edwin O’Brien voor zijn komst naar Brussel.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter