Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Interview-met-de-nieuwe-pastoor-van-Gaza
        Interview met de nieuwe pastoor van Gaza

Interview met de nieuwe pastoor van Gaza

GAZA – De website van het Patriarchaat presenteert ons een onderhoud met vader Mario da Silva. Deze volgt vader George Jorge Hernandez op als pastoor van de parochie van de Heilige Familie in Gaza.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

Welke zijn uw verantwoordelijkheden als pastoor van de parochie van Gaza?

Ik werk als geestelijke leider voor de christen gemeenschap van Gaza, waar ik voorga in de mis en de zieken in de ziekenhuizen bezoek. Tegelijk ben ik verantwoordelijk voor twee programma’s, met name de Bara’im en de Christen Jeugd. Hier bovenop hou ik mij nog bezig met de financieringscampagnes voor de ondersteuning van arme gezinnen.

Welke activiteiten ontplooien Bara’im en Christen Jeugd?

Deze activiteiten hebben op drie dagen in de week plaats. Op woensdag is er de ontmoetingsdag van de Christen Jeugd. Deze begint ’s morgens met een heilige mis en daarna kunnen de kinderen gedurende een tweetal uur spelen en krijgen ze catecheseles. De dag wordt afgerond met een gezamenlijke maaltijd.

Op zaterdag en zondag heeft het programma van Bara’im plaats, specifiek voor kinderen jonger dan 10 jaar en voor de gezinnen. Gezinnen komen dan samen en wisselen van gedachten over hetgeen zich in hun dagelijks leven afspeelt.

Kan je iets vertellen omtrent de psychologische toestand binnen de christen gemeenschap in Gaza?

Onze kerk is de enige plaats waar de christenen hun identiteit en de christelijke cultuur kunnen beleven. Bij momenten wonen de orthodoxe christenen niet enkel op zondag de drie missen (orthodox, katholiek en protestants) bij, maar komen zij ook tijdens de week naar de kerk om er de parochiepriester te ontmoeten en aan verschillende activiteiten van de Christen Jeugd deel te nemen.

Kan je even het dagelijkse leven van de christenen in Gaza beschrijven? Hoe gaan ze om met de intimidaties en de bedreigingen?

Er leven zowat 3.000 christenen in Gaza in een omgeving van 1,8 miljoen moslims. 130 van hen bekennen zich tot de katholieke kerk en 1.100 tot de orthodoxe kerk. De meerderheid van hen zijn jongeren.

Het probleem van Gaza is eigenlijk een probleem dat vooral in de buitenwereld bestaat, met name de extremisten. Zo viel zowat 2 jaar geleden onze kerk ten prooi aan vandalisme. Er werden graffiti op de muren aangebracht met boodschappen vol haat ten aanzien van de volgelingen van Christus. Je kan evengoed op de muren langs de straten opschriften vinden die oproepen om niet met christenen te praten.

Voert de politie een onderzoek naar deze wandaden?

Zeker, vermits het tot de verantwoordelijkheden van de parochiepriester behoort om een goede relatie met de overheid en de politie op te bouwen en deze te onderhouden. Hier moeten we zeker vader Manuel Moussallam vermelden, die gedurende 15 jaar aan deze goede verstandhouding met de overheid heeft gewerkt.

Geraken tijdens de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen alle christenen aan een vergunning om zich naar Bethlehem of Jeruzalem te begeven?

Neen, aangezien er in Israël een wet bestaat die het afleveren van dergelijke vergunningen aan personen tussen de 15 en de 35 jaar verbiedt. Gezinnen waarvan de ouders ouder zijn dan 35 krijgen van Israël evenmin een vergunning voor hun kinderen die jonger zijn dan 15 jaar, vermits zij aan de ouders die toch naar Jeruzalem of Bethlehem wensen te gaan, niet kunnen garanderen dat hun kinderen naar Gaza zullen mogen terugkeren. Dit betekent dat in het merendeel van de gevallen de gezinnen beslissen niet naar de heilige plaatsen te vertrekken, vermits de geest van het feest wil dat men dit gezamenlijk in familieverband doorbrengt.

Willen de christenen Gaza verlaten?

De christenen, en vooral de jongeren, krijgen omwille van de verslechterende levensomstandigheden steeds meer zin om uit Gaza weg te trekken. Zij solliciteren onophoudelijk om een visum voor het buitenland of voor Cisjordanië te pakken te krijgen. Maar hun aanvragen worden stelselmatig geweigerd.

Interview door Saher Kawas voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter