Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Interview-met-de-nieuwe-Patriarchaal-Vicaris-voor-Jeruzalem-en-Palestina
        Interview met de nieuwe Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en (...)

Interview met de nieuwe Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina

INTERVIEW – Op 24 juni 2017 werd Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo door Mgr. Pierbattista Pizzaballa tot Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina aangesteld. Hij volgt Mgr. William Shomali op. Op zaterdag 23 september, op de vooravond van de dankmis in Nazareth, had het Bureau van de Media van het Patriarchaat een vraaggesprek met Mgr. Marcuzzo over zijn nieuwe zending en over de uitdagingen die hem te wachten staan.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 5 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

Hoe bent u tot bisschop van Jeruzalem benoemd en heeft die aanstelling u verrast?
Ik had me eraan verwacht dat ik op een of andere manier met de wijzigingen in het Patriarchaat zou te maken krijgen. Hier in Jeruzalem en in Palestina is de situatie wel anders en dit vraagt enige aanpassing, maar wij moeten steeds klaar staan om de veranderingen die de kerkleiders ons voorhouden te aanvaarden. Wij moeten immers in hen de Wil van God en van de Kerk erkennen. Dat is wat we willen, dat is hetgeen we aanvaarden.

Welke uitdagingen staan u als Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina te wachten?
De uitdagingen in Jeruzalem en Palestina verschillen van deze in Galilea. De christenen zijn dezelfde, net zoals hun taal en de pastorale uitdagingen van de gezinnen en de jongeren. Anderzijds heerst er wel tussen de regio’s een verschil in mentaliteit, cultuur en administratieve geplogenheden. Dat veronderstelt enige aanpassing in stijl van het apostolisch en pastoraal werk onder de families en de jeugd.

In Israël leeft het merendeel van de gezinnen in een eerder Oosters en minder behoudsgezind milieu, terwijl de gezinnen in Jeruzalem en in Palestina vasthouden aan hun tradities, aan hun vertrouwde levenswijze en aan hun eenheid. In Israël zijn de jongeren nog enigszins op zoek naar hun identiteit. In Palestina hebben zij echter een duidelijk beeld van wie zij zijn, maar verkeren zij dan weer in de onmogelijkheid om hun identiteit te beleven. In Galilea heb ik met jongeren gewerkt om hen te helpen een antwoord te formuleren op de vraag “Wie ben ik?” en “Hoe kan een Arabische christen in Galilea tegelijk zijn christen-zijn als zijn Arabische identiteit gestalte geven en tevens volop deel uitmaken van de samenleving?”

Welnu, deze vraagstelling is in Jeruzalem en in Palestina compleet verschillend. In Jeruzalem gaat het erom om een weg te vinden om als christen onverschrokken zijn identiteit te beleven en daarbij de Bijbel als gids te gebruiken. Daarbij worden zij met heel grote uitdagingen en uiterst moeilijke omstandigheden geconfronteerd.

Daarom is het noodzakelijk dat de priesters een bijzondere onderlinge broederliefde aan de dag leggen, en dit niet enkel in hun werk, maar evengoed in heel hun manier van leven. De eerste patriarchen streefden naar een Patriarchaat waarbinnen de priesters zich als leden van één familie gedroegen. De geestelijken moeten daarom de eenheid met het christen volk in stand houden. Zij moeten met de gelovigen samenleven en hen dienen om aldus de onderlinge relaties te verstevigen en onze pastorale taak tot een goed einde te brengen.

De uitdagingen waarvoor de families, de jongeren en het pastoraal werk in de parochies en het hele bisdom zich geplaatst weten, doen zich in alle kerkgemeenschappen voor. De jeugd is de toekomst van de Kerk en daarom verdienen zij ten volle onze aandacht en onze inzet. Onze gezinnen beoefenen hier nog de bewonderenswaardige deugden van eenheid en verbondenheid. Maar toch baant zich ook hier stilaan een bepaalde mentaliteit een weg naar de harten en de geesten en deze mentaliteit begint steeds meer impact op het familieleven te krijgen. Soms stellen we ons de vraag: “Bidden in ons land de christen gezinsleden nog samen? Zijn onze gezinnen voldoende kinderrijk?” Ik stel hieromtrent een groot onderscheid vast tussen de situatie in de steden en de gemeenten. De impact van deze groeiende mentaliteit is blijkbaar veel groter in een stedelijk milieu.

Welke raad wil je meegeven aan P. Hanna Kildani, die voor het eerst een taak buiten Jordanië opgedragen krijgt?
P. Hanna Kildani heeft een grondige kennis van de geschiedenis en een stevige ervaring in het pastoraal werk en hij kent het Patriarchaat, het Midden-Oosten en de noden van de Kerk door en door. Zoals ik reeds heb aangestipt bestaat er een grondig verschil in mentaliteit, cultuur en administratieve aanpak tussen Palestina, Israël en Jordanië. Indien ik P. Hanna Kildani dan toch enige raad zou moeten meegeven, dan zou ik hem vragen geduldig te zijn, te luisteren en zijn omgeving goed te observeren. Ik ben er van overtuigd dat hij met de tijd in elk domein binnen zijn werkterrein verstandige beslissingen zal nemen en niet zal nalaten de vereiste maatregelen te treffen.

In Galilea dient men zowel zorg te dragen van de plaatselijke Kerk als van de vele pelgrims die de Heilig Plaatsen bezoeken. Op die manier kan hij een zeer goed beeld verspreiden van al het bijzondere dat we hebben en van al het goede wat we doen. Wij zijn de enige Kerk ter wereld die over de Heilige Plaatsen waakt, met oog voor hun historische, geografische, theologische als pastorale dimensies.

Een tweede raad die ik nog wil formuleren is: in de jaren ’90 hebben de lokale kerken een synode georganiseerd die tot een globaal pastoraal plan heeft geleid. Ik wil P. Kildani aanmoedigen deze rijke ervaring verder te zetten, want ze weerspiegelt een klare kijk op onze engagementen en op onze aanwezigheid in het Heilig Land.

Interview door Saher Kawas voor www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter