Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Inhuldiging-van-een-bedrijf-voor-de-ontzilting-van-zeewater-in-Gaza
        Inhuldiging van een bedrijf voor de ontzilting van zeewater in (...)

Inhuldiging van een bedrijf voor de ontzilting van zeewater in Gaza

GAZA – De Gazastrook beschikt slechts over één ondergrondse waterlaag met drinkbaar water en deze zal binnen afzienbare tijd droog vallen. Om aan de dreiging van een nakende waterschaarste te ontsnappen, heeft de Europese Unie samen met UNICEF een bedrijf opgericht om zeewater te ontzilten. Dit bedrijf werd vorige week ingehuldigd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 februari 2017
  • réagir
  • 0 stem

Het gaat om de belangrijkste fabriek voor waterontzilting in Gaza. Ze is door de Europese Unie gefinancierd, dit in partnerschap met Unicef. Ze vormt een onderdeel van een project dat in twee fasen wordt gerealiseerd.

Na de eerste fase is het bedrijf in staat om dagelijks 6.000m³ drinkbaar water te produceren. Hiermee kan het aan de vraag van 75.000 Palestijnen in het zuiden van de Gazastrook tegemoet komen. Het gaat om ongeveer 35.000 inwoners van Khan Younis en 40.000 in Rafah.

De werken voor de tweede fase, die integraal door de Europese Unie wordt gefinancierd, zijn vorige week opgestart. Na de voltooiing ervan zal de capaciteit van het ontziltingsbedrijf meteen verdubbeld zijn en aldus ongeveer 150.000 Palestijnen van drinkbaar water kunnen voorzien.

“Het is ondertussen al een tiental jaar dat Gaza aan een blokkade is onderworpen. Deze treft eigenlijk elk aspect van het sociale leven. Wij zijn hier om duidelijk te maken dat Gaza steeds de hoogste prioriteit in onze agenda voor Palestina zal krijgen,” verklaarde M. Michael A Köhler, Directeur van de South Neighborhood binnen de Europese Commissie. Hierop dronk hij zijn eerste glas water dat ter plaatse was geproduceerd.

“Onze steun betreft verschillende sectoren, gaande van het leveren van drinkbaar water tot het versterken van de samenleving onder de burgerbevolking. Deze projecten brengen hoop in een sombere omgeving. Aan deze uitzichtloosheid moet een einde worden gemaakt. Het is tijd voor fundamentele veranderingen in de politieke en economische situatie en in de onveiligheid die in Gaza heerst,” voegde hij hier nog aan toe.

Het project dat zowat drie jaar geleden van start ging, verliep in partnerschap met de Palestijnse Autoriteit voor watervoorziening (PWA) en de Watervoorziening in de kustgemeenten van Gaza (CMWU).

“De voltooiing van de eerste fase toont aan hoeveel er in Gaza kan gerealiseerd worden. Wij willen dan ook onze welgemeende dank uitspreken aan allen die een bijdrage hebben geleverd om dit mogelijk te maken.[…],” verklaarde June Kunugi, speciaal gezant van UNICEF in Palestina. “Dit bedrijf maakt het mogelijk om een antwoord te formuleren op de meest dringende nood van de kinderen en de kwetsbare gezinnen en om hen op een duurzame wijze van drinkbar water te voorzien. Water betekent leven en deze installatie is een symbool voor hoop, partnerschap en vooruitgang in Gaza.”

De installatie bevat ook zonnepanelen want ze is voor haar waterproductie hoofdzakelijk op elektriciteit aangewezen. De energiecrisis in de enclave heeft de voorbije weken tot gevolg dat de bewoners van Gaza dagelijks slechts gedurende vier uur over elektriciteit kunnen beschikken. Deze energiecrisis zal de cruciale uitdaging vormen om het bedrijf op volle capaciteit te laten functioneren.

“Water en sociale voorzieningen behoren tot de fundamentele rechten die aan een groot deel van de bijna twee miljoen inwoners worden ontzegd,” verklaarde M. Robert Piper; Coördinator bij de Verenigde Naties voor Humanitaire Bijstand en Ontwikkeling. “Eén van de 17 objectieven voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties bevestigt opnieuw ons engagement om drinkbaar water en sociale voorzieningen voor iedereen te verzekeren. De bouw van dit bedrijf is een onderdeel van onze inspanningen om duurzame oplossingen voor beide problemen van de Palestijnen in Gaza te vinden. Dit zal ook de komende jaren een van de kernopdrachten van de ontwikkelingsprogramma’s van de UNO blijven.”

Waterbronnen zijn in de Gazastrook bijzonder schaars. 95% van het grondwater in de kustregio wordt als verontreinigd beschouwd en komt voor menselijke consumptie niet in aanmerking. De ontzilting van het zeewater is een van de strategische opties die door de Palestijnse Overheid wordt naar voorgeschoven om twee miljoen mensen – waaronder een miljoen kinderen – in de kustenclave van drinkbaar water te voorzien.

De ontzilting van het water van de Middellandse Zee is van wezenlijk belang ten einde de ondergrondse waterlagen in de kustregio voor overexploitatie te behoeden. Dit zou immers een ecologische catastrofe betekenen. Het is tevens het enige middel om het trage proces van het herstel van de waterlagen mogelijk te maken.

Bron: BFMTV, UNICEF, l’Orient en Terrasanta

Foto : © UNICEF

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter