Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/In-de-Voetsporen-van-Jezus-een-Bijbels-geinspireerd-gezelschapsspel-voor-heel
        “In de Voetsporen van Jezus”: een Bijbels geïnspireerd gezelschapsspel voor (...)

“In de Voetsporen van Jezus”: een Bijbels geïnspireerd gezelschapsspel voor heel het gezin

JERUZALEM – Het Pastoraal Bureau van het Latijns Patriarchaat lanceert het gezelschapsspel “In de Voetsporen van Jezus”. Dit kaartspel maakt het zowel voor klein als voor groot mogelijk om een zestigtal plaatsen te ontdekken die in de teksten van het Nieuw Testament voorkomen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 juni 2019
  • réagir
  • 0 stem

Het Pastoraal Bureau van het Latijns Patriarchaat stelt een nieuw gezelschapsspel voor. Het spel “In de Voetsporen van Jezus” is zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen bestemd en wil de spelers de kans bieden om met Jezus doorheen het Heilig Land op pad te gaan. Het doorloopt zowat het hele leven van Christus, vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn dood, Zijn Verrijzenis en Zijn Hemelvaart. Dit gebeurt via een virtueel bezoek aan de plaatsen waar Hij heeft geleefd: de plaats van zijn kindertijd, zijn doopsel, de plaats van zijn beproeving en zijn gedaanteverwisseling, alsook de locaties waar Hij onderwezen heeft. Het familiale leven uit de Bijbel wordt door middel van zestig kaarten geëvoceerd. Het spel is dus een unieke gelegenheid om de plaatsen uit het leven van Jezus en de plaatsen waar de eerste christenen hebben geleefd, te herontdekken.

Dit spel maakt het je mogelijk om in familieverband je kennis omtrent de Heilige Schrift te verdiepen en zo het Heilig Land te verkennen. Bethlehem, Jeruzalem, de woestijn van Judea, de Dode Zee, Nazareth, Kana en Kafarnaüm, maar evengoed de hele regio van Galilea, Cesarea aan de kust en de Middellandse Zee.

Het komt erop aan om het grootst aantal volledige series kaarten te verzamelen door deze ofwel bij de medespelers te vragen of door ze uit de stapel op te pikken. In het spel zijn er namelijk vijftien series van telkens vier kaarten.

Om de voorgestelde locaties nog beter te leren kennen, kan men de teksten uit het Nieuwe Testament voorlezen waarvan de verwijzingen op de kaarten zijn afgedrukt.

Een andere spelwijze bestaat erin de series volgens de chronologie in het leven van Jezus en de apostelen te rangschikken. Men kan dit in de vorm van een samenspel doen ofwel door er een competitie onder de spelers van maken.

Het spel is een schitterende souvenir uit het Heilig Land en ontegensprekelijk een heerlijk geschenkje voor onder de kerstboom, voor een eerste communie of Vormsel of gelijk welke andere speciale gelegenheid en het vormt tegelijk een degelijk spel binnen de catechese of een christelijk geïnspireerde jeugdbeweging.

Bron: Bureau de la Pastorale du Patriarcat Latin de Jérusalem – Mariana Kanzoua

Wij hopen dat wij binnen enkele weken de mogelijkheden tot bestellen op onze website zullen kunnen aanbieden.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter