Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/In-de-Terra-Sancta-School-van-Bethlehem-werd-het-feest-van-Sint-Franciscus
        In de Terra Sancta School van Bethlehem werd het feest van Sint-Franciscus (...)

In de Terra Sancta School van Bethlehem werd het feest van Sint-Franciscus gevierd

Een sfeer van vreugde en uitgelaten vrolijkheid omwille van het feest van de Heilige Franciscus van Assisi heeft de gevoelens van angst en afzondering als gevolg van de pandemie voor even verdreven. In de Terra Sancta School van Bethlehem werd de Heilige Franciscus gevierd. Dit was de gelegenheid om wat hoop, geloof en vreugde in het leven van de schoolbevolking te brengen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem
Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm

Algemeen Directeur Terra Sancta School in het Heilig Land

“Ik denk dat onze kinderen in zeer moeilijke omstandigheden moeten leven. Ze leven opgesloten als gevolg van de pandemie en de gezinnen verkeren in angst en in grote vrees. Het virus heeft alle leiders op de knieën gekregen, het heeft heel de wereld op de knieën gekregen. En wie denkt er aan de mentale en psychologische gezondheid van de kinderen?”

Aan de viering op 3 oktober namen ongeveer 600 van onze 1.200 leerlingen deel. Dit geringe aantal was het gevolg van de beperkingen die aan alle scholen in Palestina zijn opgelegd. Tijdens de viering werden er lyrische stukjes en gedichten voorgedragen, alsook passages uit de biografie de de Heilige Franciscus. Enkele leerlingen brachten ook nog enkele momenten uit het leven van de heilige op de planken. Daarin werd bijzondere aandacht besteed aan zijn deugdzame en eenvoudige levenswijze.

Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm

Algemeen Directeur Terra Sancta School in het Heilig Land

“Ik voelde mij oprecht gelukkig omdat ze met zijn allen hieraan hebben meegewerkt. Ook de moslimleerlingen waren van de partij. Dat op zich was al heel belangrijk want het vreedzaam samenleven is een wezenlijk onderdeel van onze zending. De boodschap van de school bestaat erin dat allen mogen samenleven en dat de verschillende generaties zich verbonden weten. Ook de moslimleerlingen hebben tal van zaken over de Heilige Franciscus naar voor gebracht en dat heeft mij ten zeerste verheugd.”

De viering van het feest van de Heilige Franciscus in de Terra Sancta School van Bethlehem is van bijzonder belang. Deze school wordt immers als de oudste school van het Nabije-Oosten beschouwd. Haar stichtingsdatum gaat tot 1598 terug. Doorheen de eeuwen heeft deze school de jongeren, dit zijn de “levende stenen” van het Heilig Land, alle fundamentele opvoedkundige diensten vanuit de Orde van de Franciscanen aangereikt. Op die manier bracht zij eeuwenlang haar bijdrage in het verspreiden van de kennis en het geloof.

Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm

Algemeen Directeur Terra Sancta School in het Heilig Land

“De “levende stenen” zijn zeer belangrijk en zij nemen een bijzondere plaats in in het hart van elke Franciscaan en van de Custodie van het Heilig Land. Daarom bezorgen wij de mensen in dit land onderwijs en opvoeding, huisvesting en werk. Dat zijn heel belangrijke zaken om de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land te vrijwaren.”

De harten van de leerlingen weten zich in de vreugde en de hoop van de dag van de Heilige Franciscus verenigd. Zij zijn zich bewust van de moeilijkheden die aan deze pandemie verbonden zijn, maar zij weten eveneens dat in deze crisis ook het zaad van de redding en van de terugkeer naar het normale leven vervat zit.

Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm

Algemeen Directeur Terra Sancta School in het Heilig Land

“Wij vragen door de voorspraak van de Heilige Franciscus dat God ons op deze vreugdevolle dag mag zegenen en ons voor de gevaren van deze pandemie mag beschermen."

Bron : Christian Media Center – Oktober 2020

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter