Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ik-schrijf-u-vanuit-het-Heilig-Land-David-Neuhaus
      Ik schrijf u vanuit het Heilig Land (David Neuhaus)

Ik schrijf u vanuit het Heilig Land (David Neuhaus)

BOEK – Pater David Neuhaus, s.j., Latijns Patriarchaal Vicaris voor de Hebreeuwstalige katholieken, heeft een nieuw Franstalig boek gepubliceerd dat handelt over de christenen in het Heilig Land, over de relaties tussen Joden en christenen en over de Bijbel.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 5 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

David Neuhaus beschikt over een doorleefde kennis van het Heilig Land. Op 15-jarige leeftijd kwam hij in Jeruzalem terecht en kreeg hij de Israëlische nationaliteit. Hij bekeerde zich tot het katholicisme en werd Jezuïet. Tegelijk knoopte hij nauwe banden aan met alle communauteiten, met alle religieuze verantwoordelijken en met mensen uit alle sociale geledingen.

In zijn laatste werk presenteert hij enkele overwegingen rond een drietal grote thema’s: Het Heilig Land vandaag, de Joods-christen betrekkingen en de Bijbel in het Heilig Land. Hij beklemtoont de idee dat de christenen, nu ze zo weinig talrijk, machteloos en arm zijn geworden, in het Heilig Land niet langer de vrijheid hebben om het Evangelie te beleven. Zoals de christenen in het Oosten zijn ook zij verplicht een taal te hanteren die de werkelijkheid vanuit een nieuw perspectief benadert. Het Heilig Land is de plaats waar God Joden, christenen en moslims heeft samengebracht, niet om elkaar te bevechten, maar om mekaar als broeders en zusters te ontmoeten en te leren kennen. Dit alles heeft hij niet alleen in een sterke, klare en schone taal weten te verwoorden, maar zijn betoog is met theologische argumenten onderbouwd en straalt een en al zachtheid uit.

Het boek is beschikbaar op de site van de Procure, het volstaat HIER of op de site van Amazon te klikken. Men kan het tevens in een boekhandel van eigen voorkeur bestellen.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter