Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ik-ging-de-Kruisweg-op-Jezus-Lijdensweg
        Ik ging de Kruisweg op Jezus Lijdensweg

Ik ging de Kruisweg op Jezus Lijdensweg

OPINIESTUK – Alinéor Gamerdinger nodigt ons via Aleteia uit om op de Via Dolorosa weer de zo weldadige godsvrucht te ontdekken, die de pelgrims in het Heilig Land reeds sedert eeuwen met ijver beoefenen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 6 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Na de Heilige Mis is de Kruisweg ongetwijfeld het beste gebed dat men kan beoefenen.” Dit verhaalde ons een kloosterlinge in 1874 in het Handschrift van het Vagevuur van het door de Kerk erkende heiligdom van Montligeon.

Ik deed mijn eigen kleine kruisweg naar aanleiding van een bezinning van de Heilige Ignatius. En bij elke statie die ik voor het eerst bezocht, had ik steeds meer zin om te schreien naarmate ik het lijdensverhaal in mij opnam. Elk kruis in ons bestaan moeten wij samen met Jezus beleven en aan Hem opdragen, want Hij heeft alles reeds eerder in alle hevigheid doorstaan.

De Via Dolorosa in Jeruzalem: de weg waarlangs Christus Zijn lijdensweg is gegaan.
De Via Dolorosa start in Jeruzalem zowat 100m voorbij de Leeuwenpoort. Dit is een van de twee poorten die richting Olijfberg voeren. (De tweede poort, de gouden poort, werd in de XVIde eeuw door Süleyman de Grote gesloten. Hij kende immers de Bijbelse profetie die leert dat de Messias bij zijn terugkomst langs deze poort zou binnenkomen).
Het blijft een bijzondere emotie Via Dolorosa als straatnaam te lezen en te beseffen dat men zich precies op die plaats bevindt waar Jezus zijn Passie heeft beleefd.

Iste en IIde Statie - Jezus wordt ter dood veroordeeld - Jezus wordt het kruis op de schouders gelegd.

Deze beide staties bevinden zich aan twee belendende gebouwen. Het een is het overblijfsel van het paleis van Antonia, de plaats waar Pontius Pilatus verbleef. Naar aanleiding van de kruisweg die de Franciscanen elke vrijdagnamiddag organiseren, kan men het paleis betreden. Het lijkt op de resten van een paleis in ruwe steen en herbergt nu een lagere Koranschool.

Het tweede is de kapel van de Geseling. Het is op het binnenplein van deze kapel dat de Geseling en de doornenkroning heeft plaats gevonden en waar Christus het kruis op de schouders werd gelegd. De koepel van de kapel stelt een doornenkroon op een gouden achtergrond voor. Een bijzonder heilige reliek van deze plaats wordt in de Basiliek van het Heilig Graf bewaard. Het gaat om een deel van de kolom waaraan Christus tijdens zijn geseling was vastgebonden. Het is van ongeveer 70cm groot.

IIIde Statie - Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
50m verder valt Jezus voor de eerste maal onder de last van onze zonden. Deze statie bevindt zich op de binnenkoer van de katholieke Armeense kerk. Een indrukwekkende schildering geeft het kruiswegtafereel weer. Jezus ligt ter aarde en alle engelen uit de hemel zijn aanwezig; het aangezicht groen van schaamte, het hoofd in de handen en met een blik vol pijn en verbijstering.

IVde Statie - Jezus ontmoet Zijn moeder.
Wanneer men zich ook maar even inleeft in de situatie van de arme Maagd Maria, is dit een van de meest aangrijpende staties van de kruisweg. De statie bevindt zich in de kelderverdieping van een katholieke Armeense kerk. Men ziet er een bijna levensgroot schilderij van de ontmoeting tussen Jezus en Maria. Op de vloer staan er voetsporen die precies de plaats aanduiden waar Jezus zich toen bevond. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat ten gevolge van het ingrijpen in het niveau van het terrein, veel relieken zich nu in een lagere verdieping bevinden. Deze kerk is prachtig. Het Heilig Sacrament wordt er gedurende de hele dag uitgestald. Is het niet prachtig om Jezus fysisch aanwezig te weten op een plaats waar hij zich eens ook fysisch bevond?

Vde Statie - Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
Deze statie bevindt zich op de hoek van de straat. Een van de stenen is omkaderd. Hiervan wordt verteld dat Jezus er zijn hand liet op rusten ten einde zich overeind te houden. Men kan hierover sceptisch zijn, maar men moet wel bedenken dat een grote mensenmassa dit tafereel heeft aanschouwd. Het was immers het moment waarop heel Israël zich naar Jeruzalem begaf om er het Paasfeest te vieren. Onder hen waren ook tal van leerlingen. Aan getuigen zal het dus zeker niet ontbrokken hebben!

VIde Statie - Veronica droogt het aanschijn van Jezus.
Deze statie bevindt zich midden een drukke straat waarin tal van winkels een naam dragen die naar Veronica verwijst. Veronica, Vere-Icona: op het linnen stond het heilig aangezicht van Jezus uitgetekend, nadat Hij er vol dankbaarheid zijn bebloed gezicht had tegen aangedrukt.

VIIde Statie - Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
De zevende statie bevindt zich aan het einde van de straat van Simon van Cyrene en Veronica en huisvest een klein kapelletje dat enkel naar aanleiding van de vrijdagse kruisweg door de monniken wordt geopend.

VIIIste en IXde Statie - Jezus troost de wenende vrouwen - Jezus valt voor de derde maal.
Deze twee staties zijn nauwelijks te vinden indien men de kruisweg niet met de Franciscanen gaat. Ze bevinden zich op enkele meters van de top van de Calvarieberg, buiten de basiliek. Herinneren wij ons de naastenliefde en de drang om te evangeliseren die Christus zelfs nog in het moment van zijn onvoorstelbaar lijden had. Maar denken we evenzeer aan het zware kruis en de enorme zondelast van de mensheid die hem driemaal ten val bracht. Daartegenover staat de onmetelijkheid van Gods Liefde.

Xde, XIde, XIIde en XIIIde Statie - Jezus wordt van zijn klederen beroofd - Jezus wordt aan het kruis geslagen - Jezus sterft aan het kruis - Jezus bij zijn moeder (Piéta)
Deze staties bevinden zich zoals men kan verwachten op de Calvarie. De Calvarie is rijkelijk met een mengeling van oud-Jeruzalemse, Latijnse, Griekse, Russische en Armeense kunst gedecoreerd. Maar het meest verbluffende wat men er kan aanschouwen is ongetwijfeld de echte calvarierots die door een vensterraam wordt beschermd, maar die men op meerdere plaatsen toch kan aanraken.

XIVde Statie - Jezus wordt in het graf gelegd.
Midden de Basiliek van het Heilig Graf bevindt zich natuurlijk het Heilig Graf zelf, de begraafplaats van Christus. Het is een kleine plaats die door een hoge en prachtig versierde luifel wordt beschermd en door twee bronzen engelen wordt bewaakt. Deze geografisch belangrijkste plaats op aarde vormt in werkelijkheid het middelpunt der mensheid. Het is hier dat de vrijdagse kruisweg van de Franciscanen met het bidden van het Onze Vader en van het Weesgegroet ter intentie van de Paus eindigt.
Voor diegenen die in de onmogelijkheid verkeren zich naar Jeruzalem te begeven, is het goed om weten dat de kruisweg elke vrijdag om 15u. (wintertijd) plaats vindt. Men moet wel rekening houden met 1 uur tijdsverschil tussen onze regio en Israël. Indien men dus in de vastentijd gelijktijdig met de Franciscanen in Jeruzalem de kruisweg wil bidden, moet men deze om 16u onze tijd aanvangen!

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter