Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hoopvol-uitzicht-op-een-hereniging-van-Cyprus
        Hoopvol uitzicht op een hereniging van Cyprus

Hoopvol uitzicht op een hereniging van Cyprus

OPINIESTUK – Het is nauwelijks bekend dat het eiland Cyprus eveneens deel uitmaakt van het Heilig Land. Het eiland bevindt zich reeds gedurende veertig jaar in een conflictsituatie, maar er lijkt zich nu wel een perspectief van oplossing aan te dienen. Dit schrijft Marie Verdier in een opiniestuk in Le Monde.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

De Noor Espen Barth Elde is de onderhandelaar voor de Verenigde Naties die met de regeling van het conflict is belast. Hij mocht op dinsdag 5 januari zowel bij de Grieks-Cypriotische president Nico Anastasiades als bij zijn Turks-Cypriotische collega kennis nemen van hun “oprechte wil om aan het vinden van een oplossing te werken”. Bedoeling is een einde te maken aan de opsplitsing van het eiland dat reeds gedurende veertig jaar politiek grondig verdeeld is. Volgens de Noor hebben beide staatslui sedert de herneming van de onderhandelingen in mei 2015 een “betekenisvolle vooruitgang” mogelijk gemaakt.

Sedert de verkiezing van Mustafa Akinci op 26 april 2015 kwam er aan het hoofd van de Turkse Republiek van Noord Cyprus een nieuwe dynamiek op gang. Deze politieke entiteit wordt door de internationale gemeenschap niet erkend. Desondanks vertegenwoordigt ze sedert de Turkse inval in 1974 het noordelijk deel van het eiland. De Turkse inval was op zijn beurt een reactie op de Grieks-Cypriotitsche nationalistische staatsgreep die de aanhechting van het eiland bij Griekenland tot doel had.

“Mustafa Akinci was na 1974 burgemeester van het noordelijk deel van Nicosia. Hij ijverde vurig voor de verzoening, hetgeen toen,” volgens Gilles Bertrand, politicoloog aan Science Po Bordeaux, “bijzonder moedig was. Hij werkte heel zijn politiek loopbaan vastberaden aan de oplossing van het conflict, hetgeen hem overigens de marginaliteit indreef en hem een ware politieke tocht door de woestijn opleverde.

De historische vragen omtrent het geschil

De onderhandelingen werden in 2015 reeds amper een maand na zijn in dienst treden opgestart. Tegelijk had hij langs Griekse zijde een president tegenover zich die eveneens voor de hereniging partij koos. “Nicos Anastasiades had hiervoor risico’s genomen aangezien zijn partij over dit onderwerp grondig verdeeld was,” vervolgde Gilles Bertrand. “Maar de Griekse Cyprioten, die nog in 2004 een plan van de UNO via een referendum hadden verworpen, zijn heden steeds meer tot een compromis geneigd.”

De historische vragen omtrent het geschil liggen op de onderhandelingstafel, met in de eerste plaats de politieke organisatie van de staat. Wil men een confederale of een federale staatsstructuur! “De Griekse Cyprioten, die veruit in de meerderheid zijn, kiezen voor een unitaire staat. Maar dit is na 40 jaar strijd een complete illusie,” meent Mathieu Petithomme, politicoloog aan de universiteit van Franche-Comté. “De Turkse Cyprioten zijn op hun beurt zeer gehecht aan een communautaire werking die hun rechten waarborgt.”

Volgt hierop de kwestie van de 30.000 Turkse soldaten die nog steeds in het noorden gelegerd zijn. In de ogen van de Grieks Cyprioten gaat het hier om een bezettingsleger, terwijl de Turks Cypriotische minderheid in die aanwezigheid de waarborg van haar rechten en van haar territorium ziet. En tenslotte is er nog het cruciaal probleem van de terugkeer (of van de schadeloosstelling) van 200.000 Grieks Cyprioten die in 1974 door de Turken uit het noorden werden verdreven. En dan mag men evenmin de teruggave aan de Grieks Cyprioten van de badplaats Varosha vergeten. Deze is in de bufferzone gelegen en was eens de meest bezochte toeristische plaats van het eiland. Maar ze verkommerde de voorbije veertig jaar tot een ware spookstad.

Het georkestreerd Cypriotisch vraagstuk

De wil tot hereniging die zowel door Noord als door Zuid wordt gedeeld, opent een venster op een reële kans om tot een akkoord te komen, temeer daar Griekenland en Turkije, die beide gedurende lange tijd de Cypriotische kwestie georkestreerd hebben, hun passies wat hebben gemilderd. Aangezien Mustafa Akinci momenteel nog wel eerder moeizame relaties met de Turkse President Recep Tayyip Erdogan onderhoudt, zullen deze noodzakelijkerwijze nog wel moeten gemilderd worden, alvorens een akkoord tot stand zal kunnen komen.

“Men moet nog niet meteen een globale vrede verwachten. Het zal eerder nog om een tussentijds akkoord gaan dat bijvoorbeeld in een verhoging van het aantal passageplaatsen op de groene lijn tussen het noorden en het zuiden van het eiland voorziet en betere onderlinge economische betrekkingen mogelijk maakt,” tempert Mathieu Petithomme de verwachtingen. Tienduizenden Turkse Cyprioten trekken dagelijks door de passageplaatsen die in een groeiend aantal sedert 2008 werden geopend. Zij hebben in het zuiden hun broodwinning. Deze regio behoort tot de Europese Gemeenschap en is economisch beter ontwikkeld.

Marie Verdier voor www.la-croix.com
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter