Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Homilie-van-de-H-Mis-van-16-maart-2019
        Homilie van de H. Mis van 16 maart 2019

Homilie van de H. Mis van 16 maart 2019

BRUSSEL – Hier volgt de tekst van de homilie die Mgr. Jean Kockerols, Grootprior van de Belgische landscommanderij, op 16 maart l.l. hield in de H. Mis ter herdenking van de overleden leden van de landscommanderij.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 maart 2019
  • réagir
  • 0 stem

Lezingen: Rom 8, 31b-35, 37-39 en Joh 11, 17-27.

Enkele maanden geleden bezochten wij naar aanleiding van het eeuwfeest van de wapenstilstand van 1918 samen met zoveel anderen de talrijke militaire kerkhoven in de omgeving van Ieper. Deze kerkhoven die zo goed zijn onderhouden, met hun groen tapijt en deugddoende rust, hebben iets moois, iets rustgevend. Men zou er als het ware de tragedie, de gruwel en de ontmenselijking bij vergeten. Maar wanneer men even voorover buigt in een poging de namen van de gesneuvelden te lezen, leest men vaak: “Known unto God”. Alleen door God gekend. Wij mensen, wij weten niet wie daar begraven ligt. Zijn naam is onbekend en zo kunnen wij hem geen identiteit meer toewijzen. Neen, niemand kent de geschiedenis van deze dode, niemand weet wat die heeft gedaan, wat zijn karakter was, zijn idealen, zijn vreugdes en zijn verdriet. Men weet er gewoon niets van. En toch: God weet het. Voor God, en voor niemand anders, is en blijft die gesneuvelde een uniek wezen, Voor God is hij niet te vervangen. God kent de waarde van dit leven, zijn grootheid, zijn schoonheid. Known unto God.

Over meerdere van de overledenen die wij vandaag gedenken, kunnen we heel wat vertellen. Herinneringen aan de ene of aan de andere leiden ons tot de belangrijkste gebeurtenissen, tot gedenkwaardige daden of verrassende uitspraken die niet kunnen verborgen blijven. En toch… er blijven nog zoveel zaken waar we niets vanaf weten of waar we ons niets meer van herinneren. Wij hebben immers een selectief geheugen. De tijd en een falend geheugen laten de herinneringen verwateren. Is de rest dan voor altijd verloren? Is dat allemaal tot stof vergaan? Neen, het christelijk geloof zegt het klaar en duidelijk: so many things are known unto God. Voor God blijft die uniek. Voor God is iedereen van ons uniek en onvervangbaar.

Ook zij die wij vandaag gedenken, hebben hun proef doorstaan. De ervaring leert dat slechts weinigen van enige levensstrijd worden vrijgesteld, van de vrees en de angsten waar men de ene of de andere dag toch mee geconfronteerd wordt. Neen, zij die wij heden gedenken, hebben beproevingen gekend, maakten momenten van eenzaamheid door, momenten zo eenzaam, zo armzalig en verloren, zo betekenisloos. Maar de verrezen Christus is diegene die ons dat alles laat overstijgen. “Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.” (Rom 8, 37).

Maar men kan zich afvragen: wat wil God per slot van rekening wel weten? Wat wil Hij zich over ons herinneren? Wanneer God Liefde is, wanneer Hij “de Verrijzenis en het Leven” (Joh 11, 25) is, dan is zijn herinnering de herinnering van het hart. Gods geheugen is eveneens selectief, maar dan wel op een andere manier. Wat zal samen met Hem over ons de eeuwigheid binnengaan. Wat blijft voor God gekend, what remains known unto God? Welnu, hetgeen geroepen is om te blijven, hetgeen ons leven overstijgt, dat is de Liefde. De Liefde vergaat nimmer. Al het overige vergaat tot stof, zelfs ons geloof en onze hoop, zoals de Heilige Paulus schreef: “Alles vergaat, behalve de Liefde” (1 Kor 13). Alles wat wordt gezegd, gedaan of gedacht omwille van de Liefde, alle keuzes die omwille van de Liefde zijn gemaakt, dat alles vergaat nooit, zelfs van diegenen van wie elke herinnering is vervaagd.

“Niets kan ons van de Liefde van Christus scheiden” (Rom 8, 35). Niets wat omwille van de Liefde is gedaan, gaat verloren. “Hoe is dit mogelijk?” zal je me dan vragen. God alleen, de bron van alle Liefde, weet hiervan het hoe? Wij weten zo weinig en wij vergeten zoveel. Maar niets dat vanuit de Liefde is verricht zal verloren gaan. Het is voldoende om dat te weten en dat te geloven. Dat is voldoende om van te leven. This and only this will be known unto God . Vandaag. Amen.

+ Jean Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter