Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Homilie-over-de-verbintenis-van-de-ridders-13-juni-2015
        Homilie over de verbintenis van de ridders 13 juni 2015

Homilie over de verbintenis van de ridders 13 juni 2015

BRUSSEL - Homilie over de verbintenis van de ridders van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem door Mgr Jean Kockerols, Groot-Prior


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 20 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

Ik wens graag terug te komen op enkele elementen van de plechtige verbintenis die u vandaag aangaat.

• U werd eraan herinnerd dat de verbintenis van ridder wordt voorgesteld als een levensideaal. Is dit nog van onze tijd? Te dikwijls wordt het ideaal ontkracht: laten we niet dromen, laten we realist blijven. U bent zachtmoedig dromers. Neen, het ideaal is niet tegengesteld aan de werkelijkheid, aldus zou men teveel toegeven aan Plato. Het ideaal is geroepen om de werkelijkheid te doordrenken, om haar naar het hoge te tillen, naar het schone, naar het ware. Weinig mensen zijn vandaag nog idealistisch. Vooral bij het ouder worden. Een ideaal aanvaarden is niet naïef, niet argeloos, het vraagt moed, het vraagt overtuiging, het is jong blijven, zeker van geest. En zelfs wanneer men ons behandelt als dromers, zullen wij als John Lennon antwoorden: “je mag zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige!”

•Wat is dit ideaal? Ridder of Dame van het Heilig Graf worden “betekent zowel vechten voor het rijk van Christus, voor de uitbreiding van de Kerk als werken van liefdadigheid verrichten, met dezelfde vaste en overtuigde geest van geloof en liefde”. De formule is traditioneel; ze verdient opgefrist te worden om de intensiteit ervan te smaken. “vechten voor het rijk van Christus”, doen we dat? Het is zowel een uitwendige als een inwendige strijd. Het baat niet te wensen dat anderen christenen zouden zijn, indien men niet deelneemt aan het gevecht zodat Christus kan heersen in alles, dus ook in mij. Dit wil zeggen dat Hij de eerste is, de gids, de bezieler. “Vechten voor het rijk van Christus” in mijn omgeving, zeer zeker en dus op de eerste en oorspronkelijke plaats: in mij.

•” Vechten voor de uitbreiding van de Kerk”: er wordt niet lang gevochten voor een vereniging. Men vecht voor een zaak, men vecht voor wie men bemint, tenzij men een huurling is. Jezus heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de goede herder en de huurling. Wij vechten voor en met de Kerk die wij lief hebben. En wij hebben haar lief omdat zij het Lichaam van Christus is. Geen club, geen vrome vereniging: de Kerk is de gemeenschap van de geroepenen, van de geredden. Een beetje van alles zoals hen die in Jeruzalem de Geest ontvingen en plotseling begonnen elkaar te begrijpen en dus lichaam werden. “Vechten voor de uitbreiding van de Kerk” omdat het mijn Kerk is en ik daarvan een levende steen ben.

•En tenslotte “”werken van liefdadigheid verrichten”: zich steeds herinneren dat het geloof ijdel is indien het niet gepaard gaat met naastenliefde, wanneer het niet geworteld is in mijn dagelijks leven. Het is door elkaar te beminnen dat zij als christenen zullen erkend worden… Een geweldige uitdaging. Deze liefde is maar mogelijk omdat zij haar oorsprong heeft in de liefde van God voor ons. Zonder deze bron van de goddelijke liefde, is niets mogelijk. “Werken van liefdadigheid verrichten” omdat ik er mij rekenschap van geef, dag na dag, dat ik “een werktuig van liefde” van onze Heer ben.

Op mijn vraag “Ridder van het Heilig Graf worden wil zeggen zowel vechten voor het rijk van Christus, voor de uitbreiding van de Kerk als werken van liefdadigheid verrichten, met de vaste en overtuigde geest van geloof en liefde. Bent u bereid dit ideaal voor uw leven te aanvaarden?” zult u antwoorden: “Ik ben bereid”. Bereid om dit ideaal te aanvaarden. Maar ook bereid en verlangend om het ten uitvoer te brengen, het gestalte te geven, het werkelijk te maken.

Blijft idealisten. Met moed en overtuiging. Vechtend opdat Christus zou heersen in elk van ons. Uit liefde voor de Kerk waarin het doopsel ons heeft opgenomen. Door geloof en liefdadigheid, de liefde verder ontplooien dank zij God die ons eeuwig bemint. Amen

+ Jean Kockerols 13.06.2015

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter