Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Historisch-Waterverdrag-tussen
        Historisch Waterverdrag tussen Israel en Jordanië

Historisch Waterverdrag tussen Israel en Jordanië

AMMAN - Israël en Jordanië hebben op donderdag 26 februari 2015 beslist om samen de strijd aan te gaan tegen de waterschaarste in de regio van de Dode Zee. De twee landen hebben in Amman een akkoord ondertekend dat het overpompen van water over hun grondgebied en Cisjordanië toestaat vanuit de Rode Zee naar het zoutmeer.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 2 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Volgens het officieel Jordaanse persagentschap Petra betreft deze tekst "de uitvoering van het eerste deel" van een intentieverklaring die in december 2013 door de vertegenwoordigers van de Hebreeuwse staat, van het Hasjemitische (Jordaanse) Koninkrijk en de Palestijnse autoriteiten werd overeengekomen, teneinde te trachten het waterpeil te redden. Dit besluit kwam tot stand in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de Verenigde Staten en de Wereldbank.
Palestijnen bevoorraden
Concreet betekent dit de ontwikkeling van een pompsysteem in de Arabische Golf, aan het noordelijk punt van de Rode Zee, teneinde jaarlijks een 300 miljoen m³ water te verzamelen. Een deel hiervan dient door middel van vier pijpleidingen naar de Dode Zee gekanaliseerd te worden. Deze bevat een zeer hoge zoutconcentratie en loopt het risico tegen 2050 helemaal uitgedroogd te zijn.
Een ander gedeelte van het verzamelde water zal ontzilt moeten worden om vervolgens de distributie ervan in Israël en Jordanië mogelijk te maken, teneinde een oplossing te bieden voor het tekort aan waterbronnen die de regio treft. Het project voorziet tegelijk in een jaarlijkse levering van 30 miljoen m³ zoet water aan de Palestijnen.
Wetenschappelijke controle
Een oproep tot financiële bijdragen om deze werken te verwezenlijken zal eerlang gelanceerd worden. Het betreft een geraamde kostprijs van 90 miljoen dollar over een periode van drie jaar. De Israelische Minister van Regionale Samenwerking, Silvan Shalom, die tegelijk belast is met de portefeuille van Natuurlijke Rijkdommen, is van mening dat het hier om het belangrijkste project gaat sedert het Vredesverdrag met Jordanië in 1994. Naar zijn mening vormt dit de bekroning van de "constructieve samenwerking" tussen beide landen.
De Wereldbank, partner van deze operatie, heeft in 2012 een studie gepubliceerd, waarin ze zich buigt over de haalbaarheid van het project. Maar tal van milieuorganisaties zijn ondertussen reeds in het verweer gegaan tegen mogelijke nefaste gevolgen die het overbrengen van water uit de Rode Zee op het broze ecosysteem van de Dode Zee met zich meebrengt.
Het instituut heeft in een communiqué dan ook z’n hoop uitgesproken dat de opstart - onder wetenschappelijke controle - mogelijk zal maken om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van het mengen van het water van deze twee zeeën.

(Vertaling l.d.s.)

Bron: "Le Monde.fr met AFP en Reuters

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter