Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hevige-onrust-in-de-christen-scholen-bij-het-begin-van-het-schooljaar
        Hevige onrust in de christen scholen bij het begin van het schooljaar

Hevige onrust in de christen scholen bij het begin van het schooljaar

JERUZALEM – Op amper twee weken voor het begin van het schooljaar verbergen de christen scholen in Israël niet langer hun bezorgdheid. De budgettaire beperkingen die hen door de staat worden opgelegd, dreigen de goede werking van de scholen in het gedrang te brengen en het onderwijs voor ruim 30.000 leerlingen negatief te beïnvloeden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

Vorige maandag kwamen de directies van 48 christen scholen uit Israël in Galilea samen ten einde over mogelijke acties van gedachten te wisselen. Een delegatie van schoolhoofden zou trouwens aanstaande zondag Reuven Rivlin, president van Israël, en Naftali Bennett, Israëlisch Minister van Onderwijs, ontmoeten.

Budgettaire beperkingen

“Onze eisen zijn eenvoudig,” bevestigt Pater Faysal Hijazin, Secretaris-Generaal van de christen scholen in Palestina. “Onze scholen hebben het recht op dezelfde behandeling als alle andere, en onze kinderen hebben het recht op onderwijs, zoals overigens alle andere kinderen in Israël.”

Dit geschil tussen de Israëlische regering en de christen scholen - die statutair erkend maar niet openbaar te zijn - dateert niet van gisteren. In de loop van de laatste tien jaar werd het rijksbudget voor de christen scholen met 45% verminderd, hetgeen deze onderwijsinstellingen verplichtte de schoolbijdrage ten laste van de gezinnen te verhogen. Maar het zijn precies ook deze gezinnen wiens inkomsten merkelijk lager liggen dan deze van het nationaal gemiddelde. Deze reeds moeilijke situatie is het voorbije jaar aanzienlijk verslechterd, als gevolg van nieuwe regeringsmaatregelen die een beperking inhouden van de bijdrage vanwege de gezinnen.

Het overleven van de christen scholen staat op het spel

De leiding van de christen scholen brengt aldus de discriminatie vanwege de Israëlische autoriteiten ten aanzien van hun instellingen in de openbaarheid en eisen van hen een gelijke behandeling als deze van de overige Israëlische scholen, hetgeen een complete financiering zou inhouden. “Hier staat het overleven van onze scholen op het spel,” onderstreept Pater Faysal.

Diezelfde eisen brachten reeds in mei l.l. een honderdtal mensen op de been. Onder hen waren tal van vertegenwoordigers van de Kerk die toen gezamenlijk mee voor het Ministerie van Onderwijs hebben betoogd.

De christen scholen in Israël tellen ruim 30.000 leerlingen, waaronder zowel christenen als moslims. Ze bieden kwaliteitsonderwijs dat op christen waarden als liefde, broederlijkheid en vergevingsgezindheid is gebaseerd.

Manuella Affejee voor www.lpj.org
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter