Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-grandioos-feest-van-Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Berg-Carmel-in-Behtlehem
        Het grandioos feest van Onze-Lieve Vrouw van de Berg Carmel in (...)

Het grandioos feest van Onze-Lieve Vrouw van de Berg Carmel in Behtlehem

BETHLEHEM – Zijne Heiligheid de Patriarch-Emeritus van Jeruzalem, Mgr. Michel Sabbah werd uitgenodigd om op donderdag 16 juli 2015 in het klooster van de Karmelieten te Bethelehem voor te gaan tijdens de plechtigheid van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel. Er was tevens de verrassende aanwezigheid van een hondertal christenen uit het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

Gedurende negen dagen steeg er een innig gebed op ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel. Gods volk heeft zich bij de monniken van het klooster gevoegd om aan God te vragen in het bijzonder over het Heilig Land te waken, alsook over het volk dat al zijn geloof en vertrouwen in Jezus Christus stelt. De grote verrassing die de Voorzienigheid voor het klooster dat door een heilige Palestijnse werd gesticht, had voorbehouden was de aanwezigheid op donderdagavond van honderden gelovigen die vanuit verschillende plaatsen uit dit zo gekwetste land waren opgekomen. Zij wilden met vreugde aan de plechtige processie met de relikwieën van de Heilige Maryam van de Gekruisigde Jezus en aan de daaropvolgende Heilige Mis deelnemen.

In zijn homilie wou de Patriarch-Emeritus eerst even mediteren over de figuur van de Profeet Elia, die eens op de Berg Carmel leefde. Deze berg staat symbool voor de schoonheid, de pracht en de aanwezigheid van God. Terwijl hij de gelovigen uitnodigde even na te denken en zich te bezinnen over de kracht van de Profeet Elia vervolgde de Patriarch: “Elia heeft de kracht van het zwaard getoond, maar de evolutie van onze gebruiken wil dat wij ons vandaag naar een grotere menselijkheid richten. Wij zijn sterk, maar het is niet de sterkte van hen die mensen doden, maar van mensen die elkaar beminnen. Het is een spirituele kracht, de kracht van hen die zich voor de levende God scharen en van niets of niemand meer schrik hebben.” Hiermee wou de patriarch alluderen op de schrik die sommige christenen hebben ten aanzien van IS.

De Berg Carmel die uitzicht biedt op de Zee van Haifa, is het symbool van de schoonheid. En in het christendom staat hij symbool voor de schoonheid van de ziel. Het is zo dat de berg symbool is geworden voor de H. Maria die door God werd uitverkoren voor de menswording van Zijn zoon in haar schoot,” ging Mgr. Sabbah verder.

Tenslotte sprak diegene die gedurende acht jaar in retraite leeft over het gebed op de berg die “veel kluizenaars aantrekt, die zich uit de wereld terugtrekken om het Aangezicht van God te beschouwen. Maar de eenzaamheid van de kluizenaar,” vervolgde de patriarch, “woont in de ziel van elke christen, ja zelfs in elk mens. Onze leiders hebben er nood aan. Wat julllie betreft, ben ik er mij van bewust dat jullie veel zorgen hebben, maar ik durf je te vragen er nog één enkel aan toe te voegen: deze om elke dag onder de blikken van de Heer een moment van stilte en gebed te reserveren. Dit is wat God ons via de H. Maria meedeelt: dat Hij ons nabij is en leeft in het hart van ieder van ons. Hij is ons meer nabij, dan we durven denken. Hij is ons meer nabij dan wij onszelf.”

Na de homilie verspreidde de patriarch onder de talrijke gelovigen van alle leeftijdscategorieën scapulieren van de Carmel die hun engagement symboliseren om de Moeder Gods elke dag in eenheid met de spiritualiteit van de Carmel te eren. “Deze brengt reeds sedert eeuwen heiligen en mystici voort die aan het christen volk de Liefde, de tederheid en het medeleven van God openbaren. Het is wellicht bemoedigend eraan te herinneren dat de laatste karmelietes die heilig werd verklaard, en dit pas sedert een paar maanden, een Palestijnse is.

Sedert maanden trekt de Carmel van Bethlehem een groeiend aantal pelgrims aan die in dit eenvoudig huis dat door de “kleine nietigheid” (d.i. de H. Maryam) werd gebouwd, komen bidden. Zijn wij in staat om bij te dragen tot de openbaring van het mysterie die de voorzienigheid ertoe heeft bewogen 140 jaar geleden deze stichting in Bethlehem mogelijk te maken? Heeft de Voorzienigheid zo de zaden van de Hoop willen bereiden waaraan de christen minderheid heden zoveel behoefte heeft in het licht van de dreiging om hen uit het Heilig Land te verdrijven? Misschien moeten we het moedig aan de voortgang van de tijd overlaten om dit aan ons te onthullen. Wat ons betreft, wij moeten verder gaan op de paden van het Geloof, en ons hart in stilte en vol nederigheid zo richten om ‘hetgeen de Geest in de Kerken zegt’ te beluisteren en te verstaan!”

Firas Abedrabbo
Photos : © Najeeb Alama.
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter