Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-globaal-Akkoord-tussen-de-Heilig-Stoel-en-Palestina-treedt-in-werking
        Het globaal Akkoord tussen de Heilig Stoel en Palestina treedt in (...)

Het globaal Akkoord tussen de Heilig Stoel en Palestina treedt in werking

PALESTINA – Het historisch bilateraal akkoord regelt wezenlijk de aanwezigheid en de werking van de katholieke Kerk in Palestina. Op 2 januari 2016 trad het officieel in werking.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Dit akkoord bevat een inleiding en 32 artikels. Het behandelt niet enkel de handelingsvrijheid van de katholieke Kerk in Palestina, maar regelt tevens haar rechtsgebied, de plaatsen van eredienst, haar sociale en caritatieve activiteiten, het gebruik van sociale media, enkele fiscale kwesties, alsook haar eigendomsrechten. De Heilige Stoel bevestigt tevens via dit akkoord de opnieuw kerkelijke steun aan een onderhandelde en vredelievende oplossing voor het conflict in de regio.

De tekst van het akkoord, die terug gaat op deze van het basisakkoord van 15 februari 2000, werd op 26 juni 2015 in het Vaticaan door Mgr. Richard Gallagher, Secretaris voor de Betrekkingen met de andere Staten, Riad Malki, de Palestijnse Minister van Buitenlandse Zaken, Mgr. Fouad Twal, Latijnse Patriarch van Jeruzalem en door Mgr. Giuseppe Lazzarotto, Apostolische Nuntius in Israël ondertekend.

“De katholieken claimen geen enkel voorrecht tenzij het verderzetten van de samenwerking met hun medebergers in het belang van de gemeenschap,” beklemtoont Mgr. Gallagher, hoofd van de diplomatieke dienst van het Vaticaan. Tegelijk vermeldt hij dat “de lokale Kerk, die in de onderhandelingen mee betrokken werd, tevreden is met de bereikte resultaten en dat zij hiermee tevens haar goede betrekkingen met de burgerlijke autoriteiten bevestigd weet.”

De Latijnse Patriarch zag in het akkoord evenzeer een bijkomend teken van hoop en vertroosting voor het Palestijnse volk, een nieuwe stap voorwaarts op de weg naar rechtvaardigheid en vrede. Ondanks de grote moeilijkheden in onze regio staan we niet alleen op de internationale scene. De Heilige Stoel, maar tevens ook de hele wereld keert zich steeds meer in onze richting.

Bron: Radio Vaticaan
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter