Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-geweld-is-een-kwetsuur-voor-de-ziel-van-Jeruzalem
        Het geweld is een kwetsuur voor de ziel van Jeruzalem

Het geweld is een kwetsuur voor de ziel van Jeruzalem

Vorige zondag heeft de Latijnse Aartsbisschop van Jeruzalem op de uitbarsting van geweld in de Heilige Stad gereageerd. Deze heeft ondertussen ook al de Gazastrook bereikt. Jeruzalem, het hart van de drie Abrahamistische godsdiensten, dient gerespecteerd te worden in haar specifieke roeping als stad van vrede en broederlijkheid die voor alle gelovigen moet toegankelijk blijven, zo stelt Mgr. Pizzaballa.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 juni 2021
  • réagir
  • 1 stem

De Latijnse Patriarch sluit zich aan bij de gevoelens van droefheid en bij de grote bezorgdheid die door de Kerkleiders van Jeruzalem werden verwoord. Hij veroordeelt de blokkering van de toegang tot de Al Aqsamoskee, alsook de gedwongen uitdrijving van Palestijnse gezinnen uit de Sheikh Jarrahwijk. De Patriarch kwalificeert dit als “een onaanvaardbare geweldpleging op de mensenrechten, met name op het recht op huisvesting. Het is een zaak van gerechtigheid voor alle bewoners van de stad dat zij over de vrijheid van leven, bidden en werken kunnen beschikken en dit voor iedereen volgens de eigen waardigheid, een waardigheid die door God zelf aan de mensheid is verleend.”

De kwestie binnen de Sheikh Jarrahwijk “verhoogt de spanning in heel Jeruzalem en alarmeert het Latijns Patriarchaat. Het huidige probleem is niet zomaar te herleiden tot een conflict rond een privéaangelegenheid van huisvesting van gezinnen. Het gaat fundamenteel om een actie die vanuit extremistisch ideologische beweegredenen wordt gedirigeerd en die aan mensen het recht ontzegt om in hun eigen huis te blijven leven,” benadrukt de Patriarch. Hij verwijst hierbij naar de groepen kolonisten die van deze uitdrijvingen en onteigeningen in de Sheikh Jarrahwijk profiteren.

Wat de beslissing betreft om de moslims tijdens de maand van de ramadan de toegang tot de moskeeën te ontzeggen, beschouwt de Latijnse Patriarch de ”gewelddadige demonstraties” als “een aanslag op de geest en de ziel van de Heilige Stad, waarvan haar roeping precies is om open en gastvrij te zijn, een stad die een schuilplaats moet zijn voor alle gelovigen, met gelijkheid van rechten en plichten.”

Jeruzalem hoort toe aan álle gelovigen

De Kerken in Jeruzalem hebben steeds met alle kracht elke pretentie verworpen om de stad exclusief aan één bepaalde godsdienst toe te wijzen. Hiermee herinneren zij eraan dat het “een gewijde stad is en dit voor de drie grote monotheïstische godsdiensten." Het is tevens een stad waarin “het Palestijnse volk, de christenen en de moslims dezelfde rechten hebben om er een toekomst in uit te bouwen, die gegrondvest is op de vrijheid, de gelijkheid en de vrede.” Dit is volledig in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en met de internationale mensenrechten.

In dat opzicht vraagt de Patriarch dat het Status Quo voor alle Heilige Plaatsen zou worden gerespecteerd, en dit met inbegrip van het complex van de Al Aqsamoskee. “De autoriteit die de stad controleert moet het specifiek karakter van de stad Jeruzalem beschermen. Deze stad is immers geroepen om het hart te zijn van de Abrahamistische godsdiensten en een plaats van gebed en ontmoeting te zijn, die voor iedereen, voor alle burgers en voor alle gelovigen, open staat, wat ook hun afkomst of religie mag zijn. Hier moeten zij zich allen thuis voelen en moet elkeen zijn rechten verdedigd en gewaarborgd weten.” Daarop insisteert het communiqué dat vorige zondag werd gepubliceerd.

“Onze Kerk heeft klaar en duidelijk bevestigd dat vrede rechtvaardigheid vereist. Daarom zal er in deze stad geen gerechtigheid en dus ook geen vrede heersen, zolang de rechten van iedereen, hetzij Israëli’s, hetzij Palestijnen, niet gerespecteerd en gewaarborgd worden. Het is onze plicht om geen enkele onrechtvaardigheid of inbreuk op de menselijke waardigheid te negeren, door wie die ook mag worden bedreven.” Dit wordt nog maar eens door het Patriarchaat beklemtoond, dat haar communiqué besluit met een dringende oproep aan de internationale gemeenschap, aan alle Kerken en aan alle mensen van goede wil om “aan deze provocaties een einde te stellen en om te blijven bidden voor de vrede in Jeruzalem.”

Bron: Vatican News

Foto: Foto-archief Belgische Landscommanderij

Vertaling : Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter