Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-feest-van-de-Kruisverheffing-in-het-Heilig-Graf
      Het feest van de Kruisverheffing in het Heilig Graf

Het feest van de Kruisverheffing in het Heilig Graf

JERUZALEM – De viering in Jeruzalem van de plechtige Kruisverheffing die jaarlijks op 14 september op de Calvarieberg plaats vindt, brengt telkens weer opnieuw een diepe betekenis tot leven. Het voorrecht om precies op diezelfde plaats waar alles is gebeurd, deze liturgie mee te maken, biedt de mogelijkheid om deze gebeurtenissen vanuit een andere bewustwording te beschouwen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

“Vandaag is het een dag van vreugde, een dag van glorie. Vreugde, omdat Gods Zoon een van ons wou worden, tot de dood op de Calvarie toe. Glorie, omdat Zijn dood aan het kruis de triomf betekende van de Liefde die in alle vrijheid tot het uiterste is gegaan." Dat is hetgeen de liturgie hier oproept.

FR. Dobromir Jasztal, Vicaris van de Custode, stelde in zijn homilie dat Jezus op het kruis ons vertelt over God die getuigenis aflegt van de Waarheid. Het kruis, dat het instrument bij uitstek is van de schaamte en de nederlaag, werd dank zij Hem het symbool van de vrijkoop. Het was immers de obligate passage om tot de glorie van de Verrijzenis te komen. “Het kruis betekent zwakheid, het betekent nederlaag, het betekent vertrappeld en vernederd zijn zonder aan de liefde of aan het waarachtig zijn te verzaken.”

De lezing van de dag vertelt ons over een gehoorzame Christus die zich naar de logica van het kruis schikt, die afstand doet van wie Hij is om de wil van de Vader te volbrengen. Het is een Christus die getrouwvol buigt, maar daarna weer opstaat: eerst op het kruis, daarna naar Zijn Koninkrijk toe.

FR. Dobromir bevestigt: “Het mysterie van het Kuis moet tegelijk ook een precieze maatstaf voor het leven worden. Het is nodig dat ook wij ons getrouwvol neerbuigen, in overgave aan de Vader, wij moeten ons overgeven net zoals ook Jezus zich heeft overgegeven, om net als Hij opgetild te worden. Zo niet wordt ons geloof onvruchtbaar.”

Na de mis had er nog een aangrijpend moment plaats. Dit is de traditionele processie met de relikwie van het Heilig Kruis naar de kapel van Maria Magdalena en daar de uitstalling, de zegen en de verering van de relikwie. De franciscanen, de zusters uit de verschillende instituten en de pelgrims waren hierbij in grote getale aanwezig.

“Ik denk dat het zeer belangrijk is om aan deze liturgie deel te nemen en om naar de gezangen te kunnen luisteren. Deze gezangen lijken enerzijds zeer oud te zijn, maar verraden tegelijk de vernieuwende inbreng van Vaticanum II. De band tussen twee zo onderscheiden tijdperken is heden tot iets bijzonder moois uitgegroeid,” dat vertelt Benoït, een Franse vrijwilliger van 28 jaar.

Giovanni Malaspina voor custodia.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter