Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-bisdom-Jeruzalem-bidt-om-vrede-in-het-Heilig-Land
        Het bisdom Jeruzalem bidt om vrede in het Heilig Land

Het bisdom Jeruzalem bidt om vrede in het Heilig Land


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 juni 2018
  • réagir
  • 0 stem

Aan alle priesters en religieuzen,
Aan alle gelovigen van het Latijns diocees Jeruzalem,
dat de Heer u vrede moge schenken!

Wij beleven momenteel de zoveelste explosie van haat en geweld en een groot deel van het Heilig Land wordt nog maar eens met bloed besmeurd. Het leven van zoveel jongeren wordt steeds weer opnieuw weggemaaid en zoveel gezinnen treuren om hun nabestaanden die door wapengeweld gewond of gedood werden. Nog maar eens – het lijkt wel een vicieuze cirkel – zien wij ons verplicht alle vormen van geweld te veroordelen, veroordelen wij elk cynisch misbruik van mensenlevens en van buitensporig geweld. Eens te meer worden wij door omstandigheden gedwongen om de vrede en de rechtvaardigheid op te eisen.

Deze zinnen die wij ook vandaag weer neerschrijven, lijken telkens wel een kopie van alle voorgaande.

Ik nodig heel de christen gemeenschap van het bisdom uit om zich bij ons gebed voor het Heilig Land aan te sluiten, bij ons gebed om vrede onder alle bewoners, om vrede in Jeruzalem, ons gebed voor alle slachtoffers van dit eindeloos conflict.

Wij moeten alsmaar nadrukkelijker voor vrede en voor onze bekering bidden, voor de bekering van allen.

Ik nodig alle priesters en religieuzen, alle seminaristen en alle gelovigen van Jeruzalem, alsook allen die zich bij ons willen aansluiten uit om samen een avondwake voor de vrede te houden.

We moeten de Geest smeken om onze harten om te keren en zo beter Zijn wil te begrijpen. Wij moeten onszelf dwingen om samen aan vrede en rechtvaardigheid te werken.

Tevens nodig ik heel het bisdom, alle parochies, religieuze gemeenschappen, verenigingen en christen bewegingen uit, om een dag van gebed te houden en te vasten voor de vrede in Jeruzalem.

In Christus,
+ Pierbatista Pizzaballa
Apostolische Administrator
Jeruzalem, 15 mei 2018

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

Documents joints

newsletter