Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Status-Quo-geschonden
        Het Status Quo geschonden

Het Status Quo geschonden

JERUZALEM – Een groep van extremistische Joden die tot de Ateret Chonim (de priesterkroon) behoren, heeft begin november gepoogd om zich van lokalen van het Grieks-Orthodox Patriarchaat meester te maken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Dit is een schending van het Status Quo”. Het communiqué van het Grieks-Orthodox Patriarchaat is duidelijk. “Op 26 oktober, het feest van de heilige Dimitri, hebben Israëlische kolonisten gepoogd om zich van een eigendom van het patriarchaat meester te maken. Dit bevindt zich recht tegenover de kerk van de Verrijzenis. De kolonisten zijn lid van de extreem rechtse organisatie Ateret Chohanim die tot doel heeft het Heilig Land van alle niet-Joodse elementen te bevrijden."
De inwoners van de oude stad, net zoals allen in het oostelijk deel van Jeruzalem, weten maar al te goed hoe zwaar de leden van deze organisatie op de samenleving wegen. Ze steken hun bedoelingen niet onder stoelen of banken en stellen duidelijk dat ze de stad willen verjoodsen en een open jacht maken op alle niet-Joodse elementen. De lokale pers wijdt geregeld artikels aan de acties die tegen de Palestijnse bevolking worden ondernomen. Deze beschuldigt de overheid op haar beurt de extremisten te steunen.
Het is niet voor het eerst dat het Grieks-Orthodox Patriarchaat de politie moet oproepen ten einde haar rechten te laten eerbiedigen. Sedert 1991 heeft het gerecht het eigendomsrecht van dit pand aan het patriarchaat toegewezen, terwijl Ateret Cohanim dit voor zich blijft opeisen.
De orthodoxe patriarch heeft ook deze keer de politie opgeroepen en de Griekse consul uitgenodigd om zich bij hun scherp protest aan te sluiten. Het bewuste pand wordt geacht deel uit te maken van het integraal gebouwencomplex van het Heilig Graf. In dat opzicht geniet het een nog hoger niveau van bescherming dan om het eender welke andere eigendom.
De Israëlische politie heeft dan ook de kolonisten uit het gebouw verwijderd. ’s Anderendaags werd vanwege het gerecht een nieuwe verordening uitgevaardigd die aan de kolonisten werd overgemaakt.
Deze aanval illustreert nog maar eens de enorme druk die vanuit de hoek van de Israëlische extreem rechtse krachten op de bevolking en de Kerk weegt.

Bronnen: LCI, BBC en TerraSanta.net

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter