Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Seminarie-van-Beit-Jala-Cisjordanie
      Het Seminarie van Beit Jala (Cisjordanië)

Het Seminarie van Beit Jala (Cisjordanië)

Mede omwille van de talrijke inschrijvingen in het seminarie van het patriarchaat heeft de Landscommanderij van België de bouw van nieuwe kamers voor seminaristen gefinancierd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 5 mei 2015
  • réagir
  • 1 stem

Voorstelling

Het seminarie van Beit Jala werd in 1852 in Jeruzalem opgericht en werd in 1557 naar Beit Jala overgeplaatst. Het wordt door zeven priesters geleid waaronder Vader Jamal Khader, sedert 2013 rector van het seminarie. Het seminarie stond in voor de vorming van meer dan 260 priesters, waarvan er 12 bisschop werden en 3 tot patriarch werden aangesteld.

Bij de gelegenheid van de 160ste opening van het academisch jaar mocht het seminarie een groot aantal nieuwe seminaristen verwelkomen.
• Het klein seminarie telt 23 nieuwelingen, hetgeen het totaal aantal op 43 leerlingen brengt.
• Het groot seminarie verwelkomde 8 nieuwe seminaristen in het voorbereidend jaar. Onder hen bevonden zich Jordaniërs, Palestijnen en één Amerikaan. In totaal telt het groot seminarie dit jaar 35 seminaristen.

Lokalisatie

Beit Jala (hetgeen “grastapijt” betekent) is een christen Arabische stad in Cisjordanië die ressorteert onder het Palestijns gezag. De stad ligt op 10 km ten zuiden van Jeruzalem, op 2 km van Bethlehem, naast Beit Sahour. In 2007 telde Beit Jala 11.758 inwoners, overwegend christenen, naast een minderheid van Moslims. Zowat 100.000 mensen in Chili en in Amerika stammen af van inwoners uit deze regio. Deze zijn ooit als emigrant de gevechten uit de voorbije eeuw ontvlucht.

Acties van de Belgische Landscommanderij

Reeds geruime tijd onderhoudt de Belgische Landscommanderij nauwe relaties met het seminarie. De reeds geleverde ondersteuning betreft niet enkel financiële inbreng, maar situeert zich evenzeer op humanitair vlak. Zo wordt er bij elke bedevaart naar het Heilig Land in de mate van het mogelijke telkens een uitstap naar het seminarie voorzien. Deze maakt het mogelijk dat onze Belgische deelnemers, hetzij tijdens de maaltijd, hetzij tijdens het vieren van de Eucharistie, met de seminaristen in contact komen. Enkele leden van onze Landscommanderij – en vooral de jongere leden – onderhouden via e-mail, facebook en andere informatica-wegen nauwe contacten met de seminaristen die ze daar hebben ontmoet.
De Landscommanderij stond in voor de bouw van nieuwe kamers voor de seminaristen. Tevens werd het dak verhoogd, zodat er ruimte vrij kwam om op de bovenste verdieping van het gebouw eveneens kamers in te richten. Een deel van de ter beschikking gestelde fondsen werd naar aanleiding van een concert in de Basiliek van Koekelberg verzameld.

Contacten

Men kan het recentste nieuws uit het seminarie en over hen die daar leven raadplegen door een klik op www.latinseminary.org. Men kan er tevens Bijbelse bezinningsteksten lezen of een misintentie plaatsen. Klaar, duidelijk en correct biedt de site aan de familieleden van de seminaristen en aan de vrienden van het seminarie de mogelijkheid de verschillende activiteiten van het huis mee te volgen en dit gedurende het volledige jaar.

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter