Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Museum-van-de-Toren-van-David
      #Het Museum van de Toren van David

#Het Museum van de Toren van David

HEILIG LAND – Hoe aangenaam is het wel niet om in Jeruzalem David te heten! De stad van David, het Graf van David, de Toren van David…Het lijkt wel alsof heel de stad mij wil zeggen “Shalom David”. Onbewust had elk bezoek aan een plaats die naar mijn koninklijke en profetische patroonheilige verwees op mij reeds voorafgaandelijk een aantrekkingskracht en wekte dit telkens vooraf een positieve nieuwsgierigheid bij mij op. En telkens wanneer het bezoek achter de rug was, kon ik vaststellen dat mijn gunstige voorgevoelens en mijn hoge verwachtingen bewaarheid werden. Het bezoek aan de Toren van David zou hierop geen uitzondering vormen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2017
  • réagir
  • 1 stem

De Toren van David is een overblijfsel van de citadel en bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de Jaffapoort. Het bouwwerk werd in de IIde eeuw door de Joden opgetrokken. De citadel werd naar aanleiding van de vele bezettingen van de stad, of het nu om de Romeinen, de Byzantijnen, de muzelmannen, de mammelukken of de Ottomanen gaat, meermaals verwoest en telkens opnieuw heropgebouwd. De versterkte burcht vormde dus de ideale plek om er een bezoekerscentrum in onder te brengen waarin de 3.000-jaar oude geschiedenis van Jeruzalem wordt voorgesteld. Het is inderdaad beter om van een bezoekerscentrum te spreken, eerder dan van een museum. De archeologische overblijfselen van de citadel zijn weliswaar nog prominent aanwezig, maar het aantal tentoongestelde artefacten is bewust eerder beperkt gehouden. Het leeuwenaandeel van het geëxposeerde materiaal bestaat uit goed geslaagde reconstructies, maquettes, verklarende panelen en illustraties.

Een historische reconstructie is nooit eenvoudig op het moment dat men de geschiedenis van een plaats of van een volk begint uit te spitten. Het wordt zelfs bijzonder delicaat in situaties – zoals dit in Jeruzalem het geval is – waarin meerdere gemeenschappen of volkeren elkaar de historische erfenis betwisten. Het is dan ook sterk te kunnen vaststellen dat het geleverde werk in de Toren van David zeker als geslaagd mag worden beschouwd. De verschillende episoden uit de geschiedenis van de stad zijn er op voet van gelijkheid behandeld en de historische evolutie wordt er op de beste mogelijke wijze voorgesteld. Alleen enkele zinswendingen van onze schitterende gids Yoni verraadden een duidelijk Joodse vooringenomenheid. Dat konden we best opmaken uit zijn talrijke “liefdesverklaringen” ten aanzien van zijn stad.

Buiten de kwaliteiten van de presentatie van de tentoonstelling, viel ook nog het onmogelijk te fotograferen 360°-beeld vanop de Toren van Phasaël bijzonder in de smaak. Daarop konden we tal van plaatsen die wij de voorbije 24 uur bezocht hadden, visueel herkennen. De enige schat van de citadel die ons ontzegd bleef, was het genot van haar functie als ruimte voor openluchtspektakels. Maar de imposante muren moeten ontegensprekelijk een uniek decor vormen voor alle voorstellingen die daar plaats vinden. Misschien ontsnap ik ooit wel eens bij een of andere gelegenheid en laat ik mij tot het bijwonen van zo’n voorstelling verleiden. Dat zal zeker zo zijn bij een eventuele volgende reis!

David Colling

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter