Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Midden-Oosten-Redding-uit-vervolging-als-was-het-maar-voor-een-iemand
      Het Midden-Oosten: Redding uit vervolging, als was het maar voor één (...)

Het Midden-Oosten: Redding uit vervolging, als was het maar voor één iemand

NEW YORK - “Elke actie, al was het maar om één iemand van vervolging of van enige vorm van wreedheid te redden, is niet enkel gepast, maar is zelfs dringend.” Dit was op 21 april 2015 de oproep voor het Midden-Oosten vanwege de Heilige Stoel.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 2 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Mgr. Bernardito Auza, Permanent Waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties, hield op 21 april l.l. een tussenkomst in het open debat van de Veiligheidsraad over het Midden-Oosten. Het ging tevens over de Palestijnse kwestie.

“Onze broeders [in het Midden-Oosten] worden vervolgd, verbannen, gedood, verbrand en zelfs onthoofd gewoon omdat zij een ander geloof belijden of omdat zij tot een minderheidsgroep behoren. In alle stilte toekijken, maakt ons medeplichtig aan deze verschrikkingen en dat kan nooit een optie zijn,” verklaart hij.

Hij deed ondermeer een oproep om de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te hervatten en drong aan op meer politieke stabiliteit in Libanon. Voor Syrië vroeg hij dat men zou optreden tegen de immense humanitaire ramp die een belegering van of een aanval op Aleppo met zekerheid met zich zou meebrengen.

De toespraak van Mgr. Auza voor de Veiligheidsraad

"Mijn delegatie wil zijn diepe waardering uiten voor de beslissing van de Jordanese voorzitter om nog deze maand een open debat over het Midden-Oosten te houden, met inbegrip van de Palestijnse kwestie.

De Heilige Stoel is ten zeerste bezorgd om het totaal gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen tussen de Palestijnen en Isräel. Het is moeilijk om niet de frustratie van M. Robert Serry te delen, die vanwege de Verenigde Naties met de coördinatie van het vredesproces in het Midden-Oosten is belast.

In de laatste briefing aan de Veiligheidsraad op 27 maart l.l. erkende hij terdege de terechte en gewettigde bezorgdheid vanwege Israël omtrent de eigen veiligheid. Anderzijds zal hun veiligheid evenmin verzekerd zijn, wanneer zij zich van hun buren isoleren. Integendeel, alleen een onderhandelde vrede met de Palestijnen en de uitvoering van een ‘twee-staten-oplossing’ kan in de regio voor veiligheid zorgen. Beide oplossingen worden door de Heilige Stoel en de internationale gemeenschap ondersteund. De Heilige Stoel verleent dan nog maar eens haar stem aan alle mensen van vrede om samen een oproep te doen de onderhandelingen te hervatten en deze met ernst te voeren, zodat het vredesproces een nieuw elan krijgt.

De Heilige Stoel houdt niet op de Libanese leiders aan te moedigen om de impasse te doorbreken die sedert mei 2014 de verkiezing van een president onmogelijk maakt en om politieke redenen het rechtmatig welzijn van een verenigd Libanon beletten.

Het institutioneel vacuüm levert dit kwetsbare en broze land over aan een de complete ontreddering, die kenmerkend is voor de hele regio in het Midden-Oosten. De internationale gemeenschap moet Libanon met alle mogelijke middelen steunen opdat de instellingen van dit land hun stabiliteit zouden terugvinden. De internationale gemeenschap dient tevens hulp te bieden bij de aanpak van het immens vluchtelingenprobleem op Libanees grondgebied, zoniet lokt zij de komst uit van extremistische infiltraties onder de zo al onfortuinlijke vluchtelingen.

Het Syrisch conflict, zoals het op 26 maart door Valerie Amos tijdens zijn uiteenzetting voor de Veiligheidsraad werd gedefinieerd, heeft een niveau van ongelooflijke wreedheden bereikt. De blinde vernieling van de basisinfrastructuur zoals watervoorziening en elektrische installaties, hospitalen en scholen, verergert de situatie van de burgers met de dag. De val van Iblid, op amper 37 mijl ten zuidwesten van Aleppo, heeft een regelrechte paniek gezaaid onder de ruim 1 miljoen inwoners van Aleppo. Vooral onder de leden van etnische en religieuze minderheden valt de angst niet te peilen. De Heilige Stoel vraagt de internationale gemeenschap dan ook de immense humanitaire catastrofe te beletten die de val van of een aanval op Aleppo met zekerheid tot gevolg zou hebben. We moeten met z’n allen al het mogelijke aanwenden ten einde een nieuwe regelrechte schending van het internationaal volkerenrecht en de Fundamentele Rechten van de Mens te voorkomen.

De Heilige Stoel herhaalt in de meest krachtige termen zijn veroordeling van alle aanvallen en vormen van misbruik omwille van etnische, religieuze en raciale motieven of om welke reden dan ook. Zij wenst nogmaals te herinneren dat het verdwijnen van etnische en religieuze minderheden in het Midden-Oosten niet enkel een religieuze tragedie betekent, maar tegelijk het verlies van een rijk patrimonium inhoudt, dat zoveel heeft bijgedragen tot de samenleving waarvan het deel uitmaakt. Dat deze groepen met uitsterven, ja zelfs met uitroeiing worden bedreigd, veroorzaakt een angst en een pijn die niet te peilen valt.

De voorbije maand hebben vijfenzestig landen in Geneve ten aanzien van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, een verklaring ondertekend. Deze ondersteunt de rechten van de christenen en van de andere gemeenschappen, en deze in het Midden-Oosten in het bijzonder. Deze verklaring vestigt nog eens de aandacht op het feit dat de instabiliteit en het conflict in het Midden-Oosten een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van talrijke religieuze minderheden, in het bijzonder voor de christenen aldaar. In deze Verklaring zit de uitdrukkelijke vraag vervat dat alle staten zich zouden verenigen teneinde een einde te maken aan deze alarmerende situatie.

Indien we ons enkel diegenen zouden voor ogen houden die er het leven verloren, of diegenen die reeds uit hun huizen verdreven zijn, dan zou elke actie hopeloos te laat komen. Maar vanaf nu is elke actie - al zou deze slechts een enkeling van vervolging of van welke vorm van wreedheden redden - niet enkel gepast, maar hoogdringend.

Paus Franciscus vraagt de internationale gemeenschap om ten aanzien van de onaanvaardbare crisis niet langer stom en inert te blijven en voor dit alles niet langer de ogen te sluiten. Onze broeders [in het Midden-Oosten] worden vervolgd, verbannen, gedood, verbrand en zelfs onthoofd, gewoon omdat zij een ander geloof belijden of omdat zij tot een minderheidsgroep behoren. In alle stilte toekijken, maakt ons medeplichtig aan deze verschrikkingen en dat kan nooit een optie zijn,"

Bron: Constance Roques voor www.Zenit.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter