Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Meer-van-Genesareth-niet-langer-in-alarmpeil
        Het Meer van Genesareth niet langer in alarmpeil

Het Meer van Genesareth niet langer in alarmpeil

GENESARETH – Goed nieuws over het Meer van Genesareth, het regent! Ook al is het meer nog niet helemaal gered, het bevindt zich ten minste niet langer in een toestand van gevaar waarin het na zowat vijf jaar van droogte was terecht gekomen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 maart 2019
  • réagir
  • 0 stem

Het Meer van Genesareth is eveneens gekend onder de naam “Meer van Tiberias” of ook nog “Kinneret,” dit omwille van zijn omtrek in een harpvorm, in het Hebreeuws “kinnor”. De regenrijke winter heeft, tot grote vreugde van de Israëlische autoriteiten en vooral van de lokale bevolking, het waterpeil van het Meer van Genesareth opnieuw doen stijgen.

Het meer ligt zowat 200m onder zeeniveau en meet ongeveer 160 km². Het vormt voor het land de belangrijkste reserve aan drinkbaar water. Maar men heeft het water van het meer doorheen de jaren een beetje te veel misbruikt, zo bijvoorbeeld voor de landbouw maar vooral voor de bananenteelt. Deze vereist immers enorme hoeveelheden water. Tot 2001, toen de ernstige problemen inzake waterbeheer aan het licht kwamen, pompte men meer dan 400 miljoen m³ water per jaar uit het meer! Zo bereikte het stilaan zijn laagste niveau ooit en daalde het waterpeil maar liefst tot 214,87 meter onder zeeniveau. Dit waterpeil kreeg toen de naam ”zwarte lijn” of kritische zone. Toen gaf men er zich eindelijk rekening van dat men de hoeveelheid water die mocht opgepompt worden, zou dienen te beperken. Daarom mag men heden niet méér dan 20 à 40 miljoen m³ water per jaar nog oppompen.

Bovenop het gegeven dat er veel te veel water werd opgepompt, kwam er nog eens het feit dat men sedert vijf jaar een periode van grote droogte meemaakt. Het regende niet genoeg en er verdampte maar liefst één centimeter water per dag! Het Meer van Genesareth liep als het ware leeg. Zo kwam het waterniveau in 2017 opnieuw in de buurt van de zwarte lijn. Het kwam toen tot ongeveer 214,13 meter onder zeeniveau.

Deze gigantische daling van het waterpeil heeft natuurlijk het milieu en het dierlijk leven in en rond het meer zwaar aangetast. Wanneer immers het waterpeil daalt, dan heeft dit een stijging van het zoutgehalte tot gevolg en hierdoor kregen de vissen het bijvoorbeeld ontzettend moeilijk om te overleven. De Israëlische overheid heeft niet nagelaten om maatregelen te nemen om deze problemen enigszins op te vangen. Zo werden er vijf fabrieken voor de ontzilting van water in gebruik genomen om op die manier aan de behoefte aan drinkwater van de bevolking tegemoet te komen. Vandaag komt maar liefst 70% van het water dat geconsumeerd wordt uit de zogenaamde waterfabrieken. Maar dit ontzilt water stelt dan ook weer nieuwe problemen want het bevat te weinig magnesium hetgeen weer negatieve gevolgen voor de volksgezondheid met zich meebrengt.

Een andere maatregel bestond in het lanceren van talrijke campagnes tegen de waterverspilling. In juni 2018 nam de Regering Netanyahu een vijfjarenplan in overweging dat het meer rechtstreeks van drinkbaar water zou moeten voorzien. Het plan zou in 2019 van start gaan.

In afwachting hiervan heeft de hemel dit jaar echter besloten om wat welwillender te zijn en dank zij de overvloedige regens is het waterpeil eindelijk weer tot boven de “rode lijn” gestegen. Onder dit niveau wordt het oppompen immers sterk gelimiteerd. Op 1 maart was het niveau sedert het begin van het regenseizoen met 1,87m gestegen. En hierbij zal het nog niet stoppen. Wanneer de sneeuw op de Berg Hermon zal smelten, zal het waterpeil nog verder stijgen. Het parool van de Administrator van de Watervoorziening, Uri Schor, luidt enigszins optimistisch, maar hij waarschuwt tegelijk: “de huidige regens zullen de droogte van de voorbije vijf jaar niet uitwissen.” De experten zijn formeel: zelfs regenval boven het gemiddelde zullen niet volstaan om het meer echt te redden. Zij blijven bijzonder bezorgd om de toekomst, want, zoals Schor zegt: “globaal gezien wordt het water als maar meer zeldzaam.” Het waterpeil moet immers nog met maar liefst 3,97 meter stijgen aleer het meer opnieuw zijn normaal peil zou hebben bereikt.

Regen betekent in het Heilig Land een zegen. Het is daarom dat Uri Schor stelt: “Wij bidden met zijn allen voor goede gezegende jaren, maar we moeten ons wel zowel op landsniveau als individueel op het omgekeerde voorbereiden en erover waken dat in ons watergebruik alle verspilzucht wordt vermeden.”

Momenteel bidden wij dus in het Heilig Land onder een gezegende regen.

[Joséphine Costantini voor terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter